Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ป.วิ.อาญา ม.85/1
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ป.วิ.อาญา ม.85/1
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บรรทัด
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 06/02/2010
ตอบ: 26

ตอบตอบ: 01/06/2010 8:36 pm    ชื่อกระทู้: ป.วิ.อาญา ม.85/1 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ป.วิ.อาญา ม.85/1 ออกกฎกระทรวงแล้วหรือไม่ เศร้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
hijack
ผู้ชำนาญการพิเศษ
ผู้ชำนาญการพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2008
ตอบ: 2140

ตอบตอบ: 01/06/2010 8:45 pm    ชื่อกระทู้: Re: ป.วิ.อาญา ม.85/1 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13236
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 02/06/2010 6:38 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน คุณ "บรรทัด"

ข้อ 1.ออกแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กฎกระทรวง
กำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๓

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/032/10.PDF
..........ฯลฯ.....
ข้อ ๖ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งคืนสิ่งของแก่ผู้ยื่น
คำร้องโดยไม่มีประกัน มีประกัน มีประกันและหลักประกัน หรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นคำร้องปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งของนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีก็ได้
..........ฯลฯ.....
ข้อ ๘ ก่อนส่งมอบสิ่งของที่มีคำสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ไม่มีประกัน ให้ผู้ยื่นคำร้องทำสัญญารับมอบสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้
ประโยชน์และสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะคืนสิ่งของเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แล้วแต่กรณี สั่งให้ส่งคืนสิ่งของ
(๒) กรณีที่มีประกัน ให้ผู้ยื่นคำร้องทำสัญญารับมอบสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์
และทำสัญญาประกัน
(๓) กรณีที่มีประกันและหลักประกัน ให้ผู้ยื่นคำร้องทำสัญญารับมอบสิ่งของไปดูแลรักษา
หรือใช้ประโยชน์และทำสัญญาประกัน พร้อมทั้งส่งมอบหลักประกัน

สัญญาตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้อง ระยะเวลา
และสถานที่ที่อนุญาตให้นำสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ ข้อความยินยอมชดใช้เงิน
ตามจำนวนหรืออัตราที่กำหนดในกรณีที่สิ่งของนั้นชำรุดบกพร่องหรือมิอาจส่งคืนได้ และประกัน
หรือหลักประกันสำหรับในกรณีที่เป็นสัญญาประกัน

ข้อ ๙ การเรียกประกันหรือหลักประกันและการกำหนดเงื่อนไขจะต้องมีความเหมาะสม
กับความสำคัญของพยานหลักฐานในคดีและมูลค่าของสิ่งของ โดยไม่สร้างภาระแก่ผู้ยื่นคำร้อง
จนเกินควรแก่กรณี
การกำหนดมูลค่าของสิ่งของเพื่อการเรียกประกันหรือหลักประกัน ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี คำนึงถึงราคาประเมินของทางราชการ หรือมูลค่าหรือราคา
ตามท้องตลาดของสิ่งของลักษณะเดียวกันนั้น

ข้อ 2. สัญญาประกัน/ยังไม่มีแบบฟอรม์ออกมาจาก ตร./คงใช้สัญญาทั่วไป แทนในเรื่องการประกัน
ข้อ 3. "อิสานใต้" เคยนำเสนอไว้แล้ว.....โดยใช้รูปแบบของ ตร. "สัญญาประกันตัวผู้ต้องหา"

มีการตีราคาการประกันโดย/ช่างผู้ชำนาญการในพื้นที่/ ตัวแทนจำหน่ายรับซื้อรถมือสอง
ประเมินราคาประกอบ


..เรื่องนี้"อิสานใต้" เคยนำเสนอไว้แล้ว/แต่ไม่ได้รับการเก็บ
แฟน ๆ...คงทราบเหตุผล.......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ตำบล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/03/2008
ตอบ: 248

ตอบตอบ: 02/06/2010 9:29 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาตเรียนถามท่านอิสานใต้
กรณีความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯหรือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งของกลางเจ้าพนักงานป่าไม้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ปัจจุบันเจ้าของทรัพย์จะไปติดต่อกับพนักงานป่าไม้ขอรับของกลางไปเก็บรักษาไว้ระหว่างคดีโดยทำสัญญากับพนักงานป่าไม้ แต่เมื่อมีกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วแนวทางการดำเนินการจะเป็นอย่างไรครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 02/06/2010 1:48 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 1. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้
........... ฯลฯ.............

ข้อ 6 ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีแจ้งให้ป่าไม้เขต หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ผู้รักษาของกลางแล้วแต่กรณีพิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะคืนให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้
ข้อตกลงนี้ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป


http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4CF05D0EAKDVB2UDE6LKW3KVMTI8Y


ข้อ 2.กฎกระทรวง
กำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๓


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/032/10.PDF
..........ฯลฯ.....

ข้อ 3. สรุปได้ว่า นำข้อ 1. และ ข้อ 2. มาประกอบกัน แนวทางที่ถูกต้องดังนี้

3.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีกรรมสิทธิ ยื่นขอรับคืนไปเก็บรักษา ต่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการ
(เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เกี่ยวที่ผ่านมา หรือผ่านไป ...ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....มีบางส่วนโดนฟ้องไปแล้ว)

3.2 พนักงานสอบสวนเสนอต่อไปยังหน่วยป่าไม้ที่เก็บรักษา
3.3 หน่วยป่าไม้ที่เก็บรักษา- เสนอต่อไปกระทั่งถึง รัฐมนตรีฯ(ตามข้อ 6 ข้างต้น)/อนุมัติคืน
3.4 หน่วยป่าไม้แจ้งมายังพนักงานสอบสวน
3.5 พนักงานสอบสวนแจ้งผู้ยื่นขอ /ดำเนินการต่อไปตาม ป.วิอาญา มาตรา 85/1 ตามที่นำเสนอข้างต้น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ตำบล
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/03/2008
ตอบ: 248

ตอบตอบ: 02/06/2010 2:56 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 02/06/2010 3:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลักตีราคา ตี 3 ร้านแล้วหารออกมาเป็นราคากลางครับ...กรณีเป็นทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษ ก็ต้องใช้ผู้ค้า เชี่ยวชาญการค้าทรัพย์ดังกล่าวเฉพาะด้านๆ เป็นรายๆ ไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
suratpolice
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/07/2009
ตอบ: 293

ตอบตอบ: 02/06/2010 4:21 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ป.วิอาญา มาตรา ๘๕/๑ การยื่นขอคืนสิ่งของที่ยึดไว้ให้ยื่นต่อ พงส.หรือ อัยการ แล้วแต่ว่าสำนวนอยู่ที่ใคร และให้ พงส.หรืออัยการมีคำสั่งโดยไม่ชักช้า แสดงว่าผู้มีอำนาจอนุมัติให้ประกันได้ คือ พงส.และอัยการ แล้วทำไมสิ่งของที่ยึดไว้ตามคดีทรัพยากรธรรมชาติ ต้องให้รัฐมนตรีอนุมัติคืนอีก กฎหมายวิอาญา กฎกระทรวงที่ออกมา ไม่ใหญ่กว่าข้อบังคับของทั้งสองกระทรวงหรือครับ เพราะ ป.วิอาญา มาตรา ๘๕/๑ วรรคสาม ก็บอกว่า ถ้า พงส.,อัยการ มีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาล...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นักวิชาการพัสดุ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 31/07/2009
ตอบ: 16

ตอบตอบ: 02/06/2010 5:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สตง. เคยแนะนำ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นว่า


การหาราคากลาง ให้หาร้านมาเทียบ 3 ร้าน แล้วเลือก ร้านที่ราคาถูกที่สุดเป็นราคากลาง ครับ ไม่ใช่ นำราคามาหารกันนะคับ


ให้เหตุผลว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 02/06/2010 7:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 9 """""""การกำหนดมูลค่าของสิ่งของเพื่อการเรียกประกันหรือหลักประกัน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี คำนึงถึงราคาประเมินของทางราชการ หรือมูลค่าหรือราคาตามท้องตลาดของสิ่งของลักษณะเดียวกันนั้น""""""

ใช้ราคาตามท้องตลาดโดยให้พ่อค้าผู้ค้าขายของนั้นประเมินให้ก็ได้นี่ เช่น รถของกลาง ก็ให้เต็นท์รถมาประเมินก็ได้ ผิดสัญญาประกันก็ริบไป
แต่อย่าลืมว่า ของกลางหากศาลสั่งริบ แม้จะริบหลักประกันไปแล้วภาระของ พงสฯ ผู้ให้ประกันของกลางยังไม่หมดหน้าที่ ท่านต้องไปติดตามของกลางที่นายประกันส่งคืนไม่ได้นั้น มาริบให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป หากนายประกันมีพฤติการณ์พาของกลางหนี ยอมให้ริบเงินประกัน
ท่านต้องพิจารณาดำเนินคดีอาญากับนายประกันอีก 186 187 เหมือนประกันผู้ต้องหาหนีริบเงินประกันแล้วต้องตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไปอีก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นกเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/10/2009
ตอบ: 133

ตอบตอบ: 03/06/2010 9:46 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สิ่งของที่ยึดไว้ตามคดีทรัพยากรธรรมชาติ ต้องให้รัฐมนตรีอนุมัติคืนกฎหมายวิอาญา กฎกระทรวงที่ออกมา ไม่ใหญ่กว่าข้อบังคับของทั้งสองกระทรวงหรือ ตอบ ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีทรัพยากรธรรมชาติ (คดีป่าไม้) ตามมาตรา 64 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายเช่นกัน มิใช่ข้อบังคับของทั้งสองกระทรวงตามที่เข้าใจ ได้บัญญัติให้การคืนของกลางระหว่างคดีต้องได้รับอนุมัติจาก ร.ม.ต. ก่อน ความแตกต่างระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับคือ การคืนตาม 85/1 ป.วิ.อ. เป็นการคืนของกลางให้ไปเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ และเป็นการคืนชั่วคราว เจ้าพนักงานหรือศาลอาจเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่การคืนตาม ม.64 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ เป็นการคืนเสร็จเด็ดขาด เจ้าพนักงานหรือศาลไม่อาจเรียกกลับเข้ามาในคดีได้อีก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 03/06/2010 10:29 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

85/1 กับ ของกลางคดีป่าไม้ คืนไปเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร

http://web1.forest.go.th/forest/forestry_law/pdf/e/e14.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บรรทัด
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 06/02/2010
ตอบ: 26

ตอบตอบ: 03/06/2010 7:52 pm    ชื่อกระทู้: ป.วิ,อาญา85/1 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 04/06/2010 12:03 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ 1. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้........... ฯลฯ.............

............ข้อ 6 ของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถ้ามีผู้ร้องขอคืนในระหว่างคดี ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีแจ้งให้ป่าไม้เขต หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ผู้รักษาของกลางแล้วแต่กรณีพิจารณาเสนอกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 64 ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วจึงจะคืนให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิไปได้ ...........
ข้อตกลงนี้ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป


ฉบับเต็ม

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4CF05D0EAKDVB2UDE6LKW3KVMTI8Y

ข้อ 2. คงไม่ต้องนำเสนอต่อในเรื่องของลำดับศักดิ์ ของกฎหมาย...การที่จะต้องปฏิบัติต่อไป
ระเบียบวางไว้ชัด ก็ต้องปฏิบัติตาม...ไม่ปฏิบัติตาม .......อะไร ก็จะตามมา หลาย ๆ อย่าง 147 157 352 357 378 ...288 ตัวเอง...

ข้อ 3. ไม่ว่าจะเป็น ..... ของกลาง ...ตาม กฎกระทรวง ออกตาม ป.วิอาญา มาตรา 85/1 .หรือ
ของกลาง ตามมาตรา 64 ทวิ การคืน ตาม มาตรา 64 ตรี
การคืน.........เป็นการคืน ..... ของกลางระหว่างคดี ......

ข้อ 4. ตามที่ คุณ"นกเขา" ...นำเสนอ น่าที่จะคลาดเคลื่อน....ว่า การคืนของ รมต.เกษตรฯ เป็นการคืนเด็ดขาด ....นั้นไม่น่าที่จะถูกต้อง .........รมต. .มิใช่...ศาลที่จะสั่งริบ หรือไม่ริบ
.ถ้าศาลพิพากษา ...ริบ....ก็ต้องคืนมายัง รมต. เกษตรฯ นำไปขายทอดตลาด...นำเงินมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ข้อ 5. ตามที่ คุณ "พงส์" /นำมาเสนอนั้น ...แสดงให้เห็นชัดเจน....ว่า.....ไม่กล้าที่จะยื้อไว้ ....
ต้องคืนให้เขา...(คิดว่า เจ๋ง) ..........ถ้ายื้อไม่คืน..........ก็ไล่เอาเอง เหมือนเดิม ครับ

............147 157 352...378....288 ตัวเอง ....


ข้อ 6. แฟนคลับ สอบสวน 599 ทุกท่าน
เป็นแนวปฏิบัติหนึ่ง.....รับรองว่า.เชื่อขนมกินได้ ดังนี้

6.1 รับคดีของกลาง/รายงานนายอำเภอ
6.2 แจ้งป่าไม้ ร่วมตรวจสอบและมอบของกลางไปเก็บรักษา
6.3 ต่อมาเจ้าของจริง เทียมเเท็จ รู้ หรือไม่รู้เห็นในการกระทำผิด ขอคืน
6.4 ทำหนังสือแจ้ง ตามข้อตกลงฯ/
6.5 จะคืนหรือไม่คืนมา เป็นเรื่องของ ป่าไม้ ( รับรองว่า คืนกลับมา 100 % หรือ 1,000,000 %
ตามที่ คุณ"พงส์" นำมาเสนอ)

6.6 พนักงานสอบสวนแจ้งผู้ยื่นขอ /ดำเนินการต่อไปตาม ป.วิอาญา มาตรา 85/1 ตามที่นำเสนอข้างต้น

....ท้ายสุด...ชัวร์ปร๊าด.../ ถ้าสำนวนยังไม่ออก อยู่ในมือพนักงานสอบสวน/ ทำหนังสือ ผ่าน....นายอำเภอ....นายอำเภอ....ลงนาม(หาตัวหาร)....ไปยังหน่วยป่าไม้.....จะดีที่สุด..........ฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นกเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/10/2009
ตอบ: 133

ตอบตอบ: 10/06/2010 7:46 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2552 ข้อ 19 วรรคสอง กำหนดแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้ว่า หากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการร้องขอรับ
ของกลางเพื่อให้เป็นไปตาม ป.วิ.อ. ม.85/1 ก็ให้ส่งมอบของกลางนั้นให้แก่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี แต่ให้บันทึกไว้ให้ปรากฏข้อความว่า เป็นการส่งมอบตาม ป.วิ.อ. ม.85/1 มิใช่การคืนตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ม.64 ตรี ซึ่งหากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ จะคืนของกลางไปโดยเด็ดขาดให้แก่ผู้ใด จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ม.64 ตรี ด้วย สำหรับเรื่องของกลางในคดีป่าไม้นั้น หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เจ้าของมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด ก็ควรแนะนำให้ยื่น
คำร้องตาม ป.วิ.อ. ม.85/1 เนื่องจากหากมาขอตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ แล้ว
จะมีขั้นตอนการตรวจสอบอีกหลายขั้นตอน ทำให้ล่าช้าและอาจทำให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ของกลางซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด เสียหายได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นกเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/10/2009
ตอบ: 133

ตอบตอบ: 11/08/2010 8:04 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่คำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงกำหนดตามวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น

มาตรา 64 ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกำหนดตามมาตรา 64 ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(2) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทำความผิดทางอาญา
ผมขอเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ดังนี้นะครับ
1. เมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ (สี่มาตรานี้เท่านั้น) กฎหมายป่าไม้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นเมื่อมีการกระทำผิดและเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ทั้ง 4 มาตรา อำนาจในการยึดรถยนต์จึงไม่ใช่อำนาจตามมาตรา 85 ป.วิ.อ. ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป
2. ตามมาตรา 64 ตรี บัญญัติว่า ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา 64 ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกำหนดตามมาตรา 64 ทวิ ได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข 2 ข้อ ตามอนุ (1) และ (2) ซึ่งได้มีความเห็นกฤษฎีกาตีความว่า แม้เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็อาจคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ (ผมไม่เห็นด้วยกับความเห็นกฤษฎีกานี้ เนื่องจากกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วจึงไม่ต้องตีความอีก หากจะตีความให้แตกต่างไปจากกฎหมายบัญญัติขอเรียนว่าไปแก้กฎหมายจะดีกว่า) ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผมไม่ได้กล่าวถึงการริบซึ่งก็ถูกต้องว่าไม่ใช่อำนาจของ ร.ม.ต. แต่ก็เช่นเดียวกันอำนาจในการคืนของกลางระหว่างคดี ศาลก็ไม่มีอำนาจในการสั่งให้คืนเช่นเดียวกัน เนื่องจากศาลจะมีคำสั่งใดๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกัน
3. แต่ส่วนใหญ่หากพนักงานอัยการขอให้ศาลริบรถยนต์ของกลาง เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มักจะไม่ดำเนินการขอคืนรถของกลางระหว่างคดีให้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตาม (1) ของมาตรา 64 ตรี กล่าวคือทรัพย์สินนั้นต้องไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด
4. สำหรับมาตรา 85/1 ป.วิ.อ. นั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า ใช้ได้กับคดีกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ด้วย เนื่องจากเมื่อกฎหมายป่าไม้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบของกลางไปเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ จึงต้องนำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับ เช่นเดียวกับมาตรา 85 ผมเคยไม่เข้าใจว่า เมื่อของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ใช้อำนาจตามมาตรา 64 ทวิ ยึดมา แต่พนักงานอัยการมักมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดการตามมาตรา 85 ซึ่งตอนแรกเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง ที่ถูกต้องน่าจะให้จัดการตามมาตรา 64 ทวิ แต่พอได้พิจารณามาตรา 64 ทวิ อย่างละเอียดจึงได้เห็นถึงข้อแนะนำของพนักงานอัยการ กล่าวคือมาตรา 64 ทวิ เพียงบัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการยึดของกลางไว้ประกอบการพิจารณาคดีเท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติว่าเมื่อเสร็จคดีแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป จึงถึงบางอ้อว่า พนักงานอัยการท่านก็พิจารณาได้ถึงตรงจุดนี้นะ สำหรับมาตรา 85/1 ท่านลองสังเกตให้ดีวรรคแรกไม่ได้กล่าวถึงการคืนของกลางเลย มีกล่าวในวรรคสองเท่านั้น ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ควรเรียกว่า การคืน ควรเรียกว่าการมอบของกลางไปเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่งมากกว่า เพราะเมื่อได้ดูกฎกระทรวงที่ออกมาแล้ว เมื่อคดีถึงที่สุดและศาลพิพากษาให้ริบทั้งๆที่คืนไปแล้ว ก็ต้องนำของกลางมามอบคืนให้แก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอีก
5. สำหรับพนักงานสอบสวนที่มีเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิมาขอรับของกลางคืน ซึ่งคดียังอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือในชั้นศาลก็แล้วแต่ ให้อธิบายให้เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิ ทราบว่า เป็นการขอคืนของกลางระหว่างคดีซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก ร.ม.ต. ทส. ก่อนจึงจะคืนให้ได้ และแจ้งให้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเก็บรักษาของกลางนั้นไว้ แต่กรุณาอย่าไปบีบคั้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องคืนของกลางให้เลย สงสารเขาเหมือนกันหากคืนไปก็ต้องโดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป เนื่องจากไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ถ้าอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ใช้มาตรา 85/1 เถอะครับสบายใจดี ขอเสนอความเห็นเพียงแค่นี้นะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 04/05/2011 9:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ของกลางคดีป่าไม้ที่ พงสฯส่งไปเก็บรักษาที่หน่วยงานป่าไม้ในระหว่างสอบสวน การจัดการเกี่ยวกับของกลางมีหลายลักษณะ

1 .ระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสำนวนอยู่ระหว่างสอบสวน ผู้มีสิทธิในของกลาง ขอรับไปเก็บรักษาชั่วคราวโดยใช้ 85/1 ยื่นคำร้องต่อ พงสฯมีคำสั่ง

หาำกสำนวนส่งไปอัยการแล้วและอัยการฟ้องให้ศาลริบ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ยื่นคำร้องต่ออัยการใช้ 85/1 ได้เหมือนกัน รับไปเก็บรักษาระหว่างคดี

2. สอบสวนเสร็จส่งสำนวนไปอัยการแล้ว อัยการไม่ขอให้ศาลริบของกลาง แต่ออกผลเด็ดขาดเกี่ยวกับของกลางตามแบบ อก 46 ให้ พงสฯจัดการตาม ปวิอ.85 วรรคท้าย คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ของกลางอยู่ในอำนาจพิจารณาของ รมว.เกษตร ที่จะพิจารณาสั่งคืนหรือไม่คืน โดยใ้ช้ 64 ตรี อันเป็นบทยกเว้น 64 ทวิ ที่ให้อำนาจ รมว.ใช้ดุลพินิจสั่งได้ว่า จะคืนหรือไม่คืนให้ เพราะอะไร

คำวินิจฉัยกฤษฎีกา 77 / 2529
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2529&lawPath=c2_0077_2529

หาก รมว.เกษตร สั่งไม่คืน ย่อมเข้าลักษณะเจ้าของกรรมสิทธิถูกโต้แย้งสิทธิในการติดตามเอาทรัพย์คืนตามสิทธิแห่ง ปพพ 1336 เกิดอำนาจฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาท ใช้สิทธิตาม ปวิพ 55 นำคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ให้ศาลสั่ง รมว.เกษตร คืนของกลางให้เจ้าของได้ ศาลสั่งอย่างไรปฏิบัติตามนั้น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 04/05/2011 10:37 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอแก้ไขนะครับ

จาก

หาำกสำนวนส่งไปอัยการแล้วและอัยการฟ้องให้ศาลริบ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ยื่นคำร้องต่ออัยการใช้ 85/1 ได้เหมือนกัน รับไปเก็บรักษาระหว่างคดี

เป็น

หาำกสำนวนส่งไปอัยการแล้วและอัยการฟ้องคดีแล้วให้ศาลริบ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ให้ยื่นคำร้องถึง รมว.เกษตรก่อนคดีถึงที่สุดได้ ตาม พรบ.ป่าไม้ 64 ตรี ให้สั่งคืนหากเข้าเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ไม่ตรงแต่ก็แวดวงนะครับ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 23/06/2011
ตอบ: 23

ตอบตอบ: 23/06/2011 11:39 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อำนาจสั่งคืนของกลางตาม พรบ.ป่าไม้ ของ รมต. ตาม ม.ุ64 ทวิ , 64 ตรี เป็นคำสั่งเด็ดขาดหากมีข้อเท็จจริงตามมาตรานั้นๆ

อย่าลืมว่า เมื่อมีกฎหมายใดที่กำหนดไว้เฉพาะก็ให้งดเว้นหลักทั่วไปเฉพาะข้อนั้นๆ ด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สายเลือดพงส.
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/05/2011
ตอบ: 343

ตอบตอบ: 23/06/2011 11:56 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ่านความเห็นคุณนกเขา แล้วชอบนะ รมต.คืนของกลางแล้ว แสดงว่าคืนเด็ดขาด อัยการจะไม่หยิบมาขอให้ศาลริบอีก ใช่หรือไม่ ต่างกับ พงส.คืนไปชั่วคราว ยังขอท้ายฟ้องให้ศาลริบได้ ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับคุณนกเขา
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.38 วินาที