Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - จำหน่ายสุราฯ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

จำหน่ายสุราฯ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.ใหม่ฯ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/01/2009 11:27 pm    ชื่อกระทู้: จำหน่ายสุราฯ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จำหน่ายสุราในเวลาห้าม ขอทราบโทษเท่าใด ตามกฎหมายใด

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8120

ตอบตอบ: 17/01/2009 7:31 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท
ประเภทที่ 1 – สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป พูดง่ายๆ
คือร้านขายส่งสุราใน-นอกประเทศ
ประเภทที่ 2 – สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่ 10 ลิตร
ขึ้นไป พูดง่ายๆคือ ร้านขายส่งสุราไทย
ประเภทที่ 3 – สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร พูดง่ายๆคือ
ร้านอาหารทั่วๆไปมีเหล้านอกขายด้วย หรือร้านเซเว่น-อีเลเว่น
ประเภทที่ 4 – สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่ 10 ลิตร
ขึ้นไปพูดง่ายๆคือ ร้านอาหารทั่วๆไปที่มีแต่เหล้าไทยขาย
ประเภทที่ 5 – สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตรเพื่อดื่ม ณ
สถานที่ขายเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 10 วัน พูดง่ายๆคือร้านอาหารตามงาน
วัดทั่วๆไปที่ขายเหล้านอกด้วย
ประเภทที่ 6 – สำหรับการขายสุราที่ทำขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10
ลิตรขึ้นไปเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 10 วัน พูดง่ายๆคือ
ร้านอาหารตามงานวัดทั่วๆไปที่ขายเหล้าไทยอย่างเดียว
ประเภทที่ 7 – สำหรับการขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า 10 ลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคม
หรือสโมสร

ข้อหา ขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ม.17,40 พรบ.สุรา 2493 ถ้าเป็นสุราไทยปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นสุรานอกปรับไม่เกิน
2,000 บาท

ข้อหา จำหน่ายสุราในกำหนดเวลาห้ามจำหน่ายสุรา (ประเภท 3-6)
(เวลาที่กำหนดให้จำหน่ายได้ 11.00-14.00 น. กับ 17.00-24.00 น.)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ.2515 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง ,4
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อหา จำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่ายระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ.2515 ข้อ 3 , 4
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหา ดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุราในกำหนดเวลาห้ามจำหน่ายสุรา เว้นแต่สถานที่ขาย
สุราได้รับอนุญาต (จาก ผวจ.ฯให้จำหน่ายได้ในเวลาห้าม)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 พ.ศ.2515 ข้อ 2 วรรคสอง , 5
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ความรู้นำไปสู้ความยิ่งใหญ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/04/2014 4:09 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีดีครับ.....ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
กลับไปข้างบน
ผู้ใช้อำนาจตามกฏหมาย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 04/09/2014 11:51 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีอำนาจตาม ปว.253 ลงโทษได้หรือไม่
กลับไปข้างบน
สุนีย
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 31/07/2016 5:00 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอถามเป็นพนักงานที่ห้าง
ลูกค้าซื้อสุรานอกเวลา ลูกค้าต้องแสดงใบอนุญาต
ทุกครั้งในการซื้อทุกครั้งหรือเปล่า
และถ้าห้างมีหลายสาขายกตัวอย่าง สาขา1ได้เซฟข้อ
มูลลูกค้าและถ่ายสำเนาใบอนุญาตของลูกค้าไว้เวลาลูกค้ามาซื้อนอกเวลาจะได้ขายได้เลย
และลูกค้าคนนี้ได้ไปซิ้อสาขาที่2 แต่ลูกค้าได้ไปซื้อ
สุรานอกเวลาโดยไม่แสดงใบอนญาตแต่ลูกค้าได้อ้าง
ว่าได้ให้สาขา1เก็บข้อมูลไว้แล้วทำไมต้องแสดงใบ
อนุญาตอีก อย่างนี้ทางสาขา2 ขายสุราได้เปล่า
กลับไปข้างบน
Naene
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/08/2016 10:39 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอใบอนุญาติ เหล้า กับ เบียร์ต่างกันมั้ยคะหรือใช้อันเดียวกัน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 31/08/2017 9:45 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เบียร์ไฮเนเก้นเป็นสุรานอกหรือไทยคะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 03/01/2018 7:16 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สุราที่นำเข้าจากจีนถือเป็นสุราต่างประเทศใช่หรือไม่ และมีการเสียภาษียังไงค่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที