Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ควรถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปกราบองค์พระด้านบริเวณด้านใน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ควรถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปกราบองค์พระด้านบริเวณด้านใน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ปชส
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/07/2017 6:15 pm    ชื่อกระทู้: ควรถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปกราบองค์พระด้านบริเวณด้านใน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูป ระฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น ถือเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยอีกด้วย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี

ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์[แก้]

องค์พระปฐมเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 5
พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ เมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์

ในเรื่องนี้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านได้ระบุว่า พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็น พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดีมากกว่า เนื่องด้วยเหตุผลประกอบหลายประการ โดยเฉพาะการค้นพบเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์และหลักฐานลายลักษณ์อักษร ที่ระบุว่า " พระเจดีย์องค์นี้ เดิม ขอมเรียก พระธม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวขอมจริงๆ หรือชาวลวรัฐ ซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกว่าขอม เช่น ขอมสบาดโขลญลำพง คำว่า ธม สำหรับ ชาวขอม นั้น แปลว่า ใหญ่ ตรงกับคำเมืองว่า หลวง ซึ่งเราก็เรียกพระนครธม ว่า พระนครหลวง ด้วยเหตุผลเดียวกัน

นอกจากนี้วัดพระปฐมเจดีย์ยังเป็นที่พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรางคาร พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 และ พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งบรรจุไว้ที่ผนังเบื้องหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่พระวิหารทิศเหนือ องค์พระปฐมเจดีย์
สำหรับท่านทั้งหลายนะครับ ท่านใดทีมากราบไว้พระร่วง หรือ พระศิลาขาวแล้ว และประสงค์ที่ีจะเดินเข้าไปบริเวณด้านในองค์พระปฐมเจดีย์เมื่อจะขึ้นไปด้านใน ควรถอดรองเท้าออกก่อนนะครับเพื่อเคารพบูชา พระธาตุองค์พระปฐมเจดีย์ หากไม่ถอดรองเท้าเป็นการไม่สมควรนะครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/07/2017 6:16 pm    ชื่อกระทู้: ควรถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปกราบองค์พระด้านบริเวณด้านใน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

วันนี้มีหลายท่านมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์ และ บริเวณด้านในหลังจากเดินผ่านวิหารคตเข้าไปแล้วต้องถอดรองเท้านะครับ
กลับไปข้างบน
ไม่ถอดรองเท้าบริเวณเจดีย์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/07/2017 6:19 pm    ชื่อกระทู้: ควรถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปกราบองค์พระด้านบริเวณด้านใน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คือความเคารพนั่น

เรื่องความเคารพนี้ ถึงขั้นที่พระองค์ยกไว้ในฐานะเป็นอุดมมงคลแล้ว นั่น แสดงว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เลยเทียวเดียว เราทั้งหลาย คงเคยเห็นพระสงฆ์ก็ดี อุบาสก อุบาสิกาก็ดี ที่ท่านมีความเคารพอย่างแรงกล้าต่อปูชนียสถานต่างๆ เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ต้นโพธิ์ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อจิตใจเราอย่างยิ่ง

เคยดูสารคดีที่ถ่ายทำ ณ ประเทศพม่า เห็นพระสงฆ์ ญาติโยม แสดงความเคารพต่อเจดีย์สถานต่างๆ ด้วยการถอดรองเท้าเดิน ณ บริเวณเจดีย์ที่เขาเคารพศรัทธา พร้อมทั้งช่วยกันทำความสะอาด อย่างน่าชื่นชม จากภาพที่ปรากฎให้เห็นนั้น พอหันมาดูประเทศเราบ้าง ประเพณีนี้เริ่มจะห่างหายไป เพราะการกระทำสืบทอดต่อๆ กันมา โดยคนที่มีความมักง่ายประเภท โดยคนที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประเภท มีการสวมรองเท้าเข้าที่ปูชนียสถานบ้าง สถานที่ศักดิ์บ้าง โดยมิได้ยำเกรงแต่อย่างใดจากเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงกรรมของพระเจ้าพิมพิสาร ที่ถูกช่างตัดผม (กัลบก) ใช้มีดโกนกรีดฝ่าเท้า (ขุเรน ผาเลตฺวา) แล้วได้เอาเกลือและน้ำมันทาที่แผล (โลณเตเลหิ มกฺเขตฺวา) ยังไม่พอ ซ้ำยังนำเอาเท้าทั้งสองข้างมาอังที่ถ่านไม้ตะเคียน (ขทิรงฺคาเรหิ ปจถ) คิดดูเอาเถิดท่านทั้งหลาย ว่าทุกขเวทนาจะมากสักแค่ไหน ยิ่งเฉพาะผู้สั่งการครังนี้มิใช่คนอื่นไกล ก็คือลูกของตัวท่านเอง ปวดกาย ปวดใจ แต่น่าอัศจรรย์ ท่านใช้ธรรมะบรรเทกข์ได้อย่างน่าฉงน กรรมที่ทำให้พระเจ้าพิมพิสารได้รับอย่างนั้น พระโบราณาจารย์ได้กล่าวไว้ ดังปรากฎในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ปฐโม ภาโค หน้าที่ ๓๙ บรรที่ ๒ นับลงว่า

ราชา กิร ปุพฺเพ คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชนฏฺฐานเจติยงฺคเณ สอุปาหโน อโหสิ ฯ ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสีทนตฺถาย ปญฺญตฺตํ กฏสารกํ อโธเตหิ ปาเทหิ อกฺกมิ ตสฺสายํ นิสฺสนฺโทติปิ วทนฺติ ฯ

เรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ปุพฺเพ เมื่อก่อน ราชา พระเจ้าพิมพิสาร สอุปาหโน อโหสิ ได้สวมรองเท้า คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชนฏฺฐานเจติยงฺคเณ เสด็จดำเนินไปที่ลานพระเจดีย์ อันเป็นสถานที่ที่เขาบูชาด้วยธูปเทียน ดอกไม้และของหอมเป็นต้น ฯ อโธเตหิ ปาเทหิ ทั้งที่พระบาทของพระองค์ยังได้ทรงล้าง อกฺกมิ กลับเหยียบ กฎสารกํ เสื่อลำแพน ภิกฺสงฺฆสฺส นิสีทนตฺถาย ปญฺญตฺตํ ที่เขาปูลาดไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้นั่ง พระโบราณาจารย์ได้สรุปลงด้วยคำว่า ตสฺสายํ นิสฺสนฺโท การกระทำในครั้งนั้น เป็นผลกรรมที่พระองค์ได้รับในครั้งนี้

เกล็ดกรรมเล็กน้อยที่นำมาเล่าให้ฟังนี้ เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงสถานที่สำคัญที่ควรแสดงความเคารพออกอย่างไม่เคอะเขิน แม้จะเล็กน้อยก็ตาม แต่ผลกรรมที่ได้รับ กลับทุกข์ทรมานอย่างหาที่สุดมิได้ ฉะนั้น ท่านผู้ใดที่ได้มีพฤติกรรมไม่แสดงความเคารพต่อสถานที่ ก็ขอจงได้เปลี่ยนวิธีการใหม่ ให้ความเคารพกับปูชนียสถานทุกที่ นับว่าเป็นอุดมมงคลที่ควรกระทำอย่างยิ่ง

จึงไม่ควรสวมรองเท้าเข้าไปบริเวณลานเจดีย์นะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที