Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 14/01/2012 12:08 am    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ? : ?

ก. ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข. ภาคเหนือ : แม่สาย

ค. ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
ตอบ ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

2. มะพร้าว : ? ต้นข้าว : ?

ก. ลูก : ต้น

ข. ผล : ต้น

ค. ทลาย : รวง

ง. ทะลาย : รวง
ตอบ ค. ทลาย : รวง


3. เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ ค. เก้าสิบวัน

4. ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก. ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข. ศูนย์บริการร่วม

ค. ศูนย์วิชาการ

ง. ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ ข. ศูนย์บริการร่วม

5. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก. ทันที

ข. หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค. หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง. สิบห้าวัน

ตอบ ง. สิบห้าวัน

6. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

7. เงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท เหลือเงิน 30,000 บาท ให้หาค่าของ X

ก. 40,000

ข. 30,000

ค. 20,000

ง. 10,000

ตอบ ง. 10,0008. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น อะไรบ้าง

ก. 1 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร

ข. 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน

ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

ง. 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ ชั้นพันโท

ตอบ ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

9. พาหุรัด หมายถึง

ก. กำไลข้อมือ

ข. กำไลข้อเท้า

ค. กำไลรัดต้นแขน

ง. สร้อยคอ

ตอบ ค. กำไลรัดต้นแขน

10. เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก. เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข. เข็มทิศ - ทิศทาง

ค. สายวัด - นิ้ว

ง. ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ ข. เข็มทิศ : ทิศทาง

11. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

12. การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องคำนึงเรื่องเป็นสำคัญ

ก. ราคา

ข. คุณภาพ

ค. ปริมาณ

ง. หีบห่อที่บรรจุ

ตอบ ข. คุณภาพ

13. การยืมหนังสือ จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไหม

ก. ได้ แต่ต้องเก็บประจำตัวประชาชนไว้

ข. ได้ แต่ต้องมัดจำค่ายืมหนังสือ

ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

ง. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือให้

ตอบ ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

14 ซื้อเงาะมา 250 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น

ก. 20%

ข. 40%

ค. 60%

ง. 80%

ตอบ ง. 80%

15. สำเนาคู่ฉบับ ต้องมีคำว่าอะไรอยู่บนกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ก. สำเนาคู่ฉบับ

ข. สำเนา

ค. คู่สำเนา

ง. ไม่มีคำว่าอะไรปรากฎ

ตอบ ก. สำเนาคู่ฉบับ

16. การเป่าแอลกอฮอล์ 5 คน ดังนี้ 50 50 60 70 80 จงหาค่าเฉลี่ยในการเป่าแอลกอฮอล์

ก. 60

ข. 61

ค. 62

ง. 63

ตอบ ค. 62

17. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอะไร

ก. ตร.

ข. ตช.

ค. สตร.

ง. สตช.

ตอบ ก. ตร.

18. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. วจ.

ข. วช.

ค. สงวช.

ง. สงวจ.

ตอบ ข. วช.

19. ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. รบส.

ข. รบถ.

ค. รบ.

ง. รถ.

ตอบ ง. รถ.

20. ข้อใดสะกดผิด

ก. ลำใย

ข. เหลวไหล

ค. บันได

ง. สะใภ้

ตอบ ก. ลำใย

โหลดแนวข้อสอบเก่าเตรียมความพร้อมได้ที่ http://sheetthai.com/index.php/topic,7681.0.htmlลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Loma2010 เมื่อ 13/05/2013 7:30 pm, แก้ไขทั้งหมด 2 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 05/04/2012 12:29 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จำหน่ายสุดยอด VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

สนใจสั่งซื้อมาที่ linkthai2011@hotmail.comไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ชุดละ 399 บาท

VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Loma2010 เมื่อ 27/05/2013 10:37 am, แก้ไขทั้งหมด 3 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 05/04/2012 12:34 am    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จำหน่ายสุดยอด VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

สนใจสั่งซื้อมาที่ linkthai2011@hotmail.comไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ชุดละ 399 บาท

VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Loma2010 เมื่อ 13/05/2013 7:32 pm, แก้ไขทั้งหมด 2 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชาวสุพรรณ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/04/2012
ตอบ: 8

ตอบตอบ: 10/04/2012 10:46 am    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รวมแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ที่เคยออกสอบในช่วงที่ผ่านมาแต่ละปี

ข้อ 1 ) งานสารบรรณ ข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด
ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ
ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน
ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ
ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น

ข้อ 2 ) หนังสือราชการมี
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด

ข้อ 3 ) การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี
ก. 4 วิธี
ข. 5 วิธี
ค. 6 วิธี
ง. 7 วิธี

ข้อ 4 ) หนังสือราชการ คือ
ก. หนังสือสั่งราชการ
ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ
ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือที่ ลง วัน เวลา ตามแบบสากล

ข้อ 5 ) หนังสือราชการที่มีความสำคัญสูงสุด เป็นหนังสือราชการประเภทใด
ก. ลับ
ข. ปกติ
ค. ลับที่สุด
ง. ลับมาก

ข้อ 6 ) เมื่อได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุแล้ว
ก. ไม่ต้องส่งหนังสือนั้นตามไป
ข. ต้องส่งหนังสือนั้นตามไปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
ค. ถือว่าโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ นั้นเป็นหลักฐานยืนยัน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 7 ) หนังสือราชการที่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบด่วน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โทรศัพท์
ข. โทรเลข
ค. วิทยุสื่อสาร
ง. วิทยุโทรทัศน์

ข้อ 8 ) เกี่ยวกับการพิมพ์ วัน เดือน พ.ศ. ถ้าเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ให้พิมพ์ว่า
ก. 14 ก.พ. 44
ข. วันที่ 3 มกราคม 44
ค. 31 กรกฎาคม 2511
ง. วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2540

ข้อ 9 ) ใครเป็นผู้วางระเบียบงานสารบรรณ
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กระทรวงศึกษาธิการข้อ 10) ข้อใดมีความสัมพันธ์กับงานสารบรรณมากที่สุด
ก. งานการเงิน
ข. งานเกี่ยวกับการจัดสำนักงาน
ค. งานธุรการและผลิตเอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร

ข้อ 11) “ ส่วนราชการ ” ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการ
ข. ทบวง
ค. กระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 12) หนังสือที่ติดต่อระหว่างกระทรวง หรือส่วนราชการต่างกระทรวง หรือส่วนราชการถึงบุคคล
ภายนอก เรียกว่า หนังสือประเภทใด
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อ 13) ข้อใดเรียกว่า “ หนังสือภายใน ”
ก. เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ข. เป็นหนังสือที่ติดต่อ ในจังหวัดเดียวกัน
ค. เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 14) อำนาจของผู้ทำหนังสือราชการลับมากคือข้อใด
ก. ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าคณะทูต ผบ.ตร.
ข. ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
ค. ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า
ง. หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยนั้นๆ


ข้อ 15 ) หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก. ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข. ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค. ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16 ) ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข. วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค. คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง. อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อ 17 ) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือ
ประเภทใด
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อ 18 ) ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก. มีความรู้ภาษาไทย
ข. มีความสุขุม ละเอียด และรอบคอบ
ค. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน

ข้อ 19 ) งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก. ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข. ประหยัดแรงงานและเวลา
ค. ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 20 ) การรับหนังสือราชการ ต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. เปิดผนึกมาตรวจดูก่อน
ข. ประทับตรารับหนังสือไว้มุมขวา
ค. เมื่อถูกต้องแล้วลงชื่อผู้รับหนังสือ หาหลักฐานการรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 21 ) หนังสือที่ผู้กำกับการมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องใช้คำลงท้าย
ก. ขอแสดงความนับถือ
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ง. ด้วยความเคารพอย่างสูง

ข้อ 22 ) คำขึ้นต้นคำว่า กราบเรียน ผู้รับได้แก่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานองคมนตรี
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกหมดทุกข้อ

ข้อ 23) “ หนังสือประทับตรา ” ใช้กระดาษอะไร
ก. กระดาษอัดสำเนา
ข. กระดาษตราครุฑ
ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 24) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป จะต้องเขียน
ชื่อส่วนราชการอย่างไร
ก. เขียนระดับกอง
ข. เขียนระดับฝ่าย
ค. เขียนระดับกรมและกอง
ง. เขียนระดับกระทรวง ทบวง


ข้อ 25 ) รายงานโต้ตอบจดหมาย สุนทรพจน์ เป็นข้อความประเภทใด
ก. ข้อความที่มีรูป
ข. ข้อความที่ไม่มีรูป
ค. ข้อความที่มีเหตุผล
ง. ข้อความที่มีสาระสำคัญ

ข้อ 26 ) หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง คือ
ก. หนังสือสั่งการ
ข. หนังสือราชการ
ค. หนังสือภายนอก
ง. หนังสือจากหน่วยนอก

ข้อ 27 ) กรณีมีตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งจริง ได้มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคคลอื่น ต้องใช้คำลงท้าย
ในหนังสือราชการว่า
ก. ทำการแทน
ข. รักษาการแทน
ค. สั่งราชการแทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน

ข้อ 2Cool ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณนอกจากฉบับปี พ.ศ.2526 แล้ว
มีประกาศเพิ่มเติมอีกเมื่อไร
ก. มีนาคม 2534
ข. เมษายน 2533
ค. มิถุนายน 2548
ง. มกราคม 2532

ข้อ 29) การเขียนวันที่ในหนังสือภายใน ข้อใดถูกต้อง
ก. 14 - 11 - 2540
ข วันที่ 10 ก.ค. 2541
ค. 14 กุมภาพันธ์ 2545
ง. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ข้อ 30 ) หนังสือภายในที่มีถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. เรียน
ข. กราบเรียน
ค. กราบทูล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 31 ) แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก. ภายนอก
ข. ประทับตรา
ค. ประชาสัมพันธ์
ง. หนังสือสั่งการ

ข้อ 32 ) ข้อใดกล่าวถึงแถลงการณ์ได้ถูกต้อง
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ
ข. ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อ 33 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงาน
เป็นการประจำ เรียกว่า
ก. ข้อบังคับ
ข. ระเบียบ
ค. คำสั่ง
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 34 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศ หรือ ชี้แจงให้ทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
ก. แถลงการณ์
ข. ระเบียบ
ค. ประชาสัมพันธ์
ง. ประกาศ


ข้อ 35 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วไป เรียกว่าอะไร
ก. ข่าว
ข. คำสั่ง
ค. แถลงการณ์
ง. ประกาศ

ข้อ 36 ) ถ้าเรื่องที่ย่อ เป็นหนังสือราชการ มีหลักดังนี้
ก. จดหมายของ – ในโอกาส – ลงวันที่
ข. จดหมายของ – เรื่อง – ลงวันที่
ค. จดหมายของ – แก่ – ลงวันที่
ง. จดหมายของ – ถึง – ลงวันที่

ข้อ 37 ) ประกาศของ..............เรื่อง...........แก่..........หมายถึงข้อใด
ก. ย่อคำสั่ง
ข. ย่อโอวาท
ค. ย่อปาฐกถา
ง. ย่อจดหมายเหตุ

ข้อ 38 ) หนังสือราชการ หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่มีผู้รับรอง
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงกับกระทรวง
ง. หนังสือราชการหรือเอกสารราชการ ซึ่งพนักงานได้ทำขึ้น

ข้อ 39 ) หนังสือภายนอก คือ ข้อใด
ก. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ
ง. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกันข้อ 40 ) หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ
ง. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกัน

ข้อ 41 ) การเขียนคำขึ้นต้นและลงท้ายถึงปลัดกระทรวงและอธิบดี ควรใช้อย่างไร
ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ
ข. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือยิ่ง
ค. เรียน – ขอแสดงความนับคืออย่างยิ่ง
ง. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ข้อ 42 ) การเขียนวันที่ จดหมายราชการ ข้อใดถูกต้อง
ก. 2 มีนาคม พ.ศ. 2526
ข. 14 กุมภาพันธ์ 2545
ค. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540
ง. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2526

ข้อ 43 ) หน่วยงานใด เป็นผู้ออกหรือวางระเบียบงานสารบรรณ
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ 44 ) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ใช้ได้ในกรณีใด
ก. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ข. การส่งสิ่งของ เอกสาร บรรณสาร ระหว่างส่วนราชการ
ค. การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
ง. ถูกทุกข้อข้อ 45 ) ทุกครั้งที่ร่างหนังสือเสร็จแล้ว ควรคำนึงถึงอะไรต่อไปนี้
ก. ข้อความที่ผสมยังไม่สมบูรณ์
ข. ใช้กระดาษร่างถูกต้องหรือไม่
ค. ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันการผิดพลาด
ง. เหตุผลว่าที่ร่างไปนั้นผู้อื่นอ่านรู้เรื่องหรือไม่

ข้อ 46 ) รูปแบบของหนังสือประเภทสั่งการและโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่
ก. คำสั่งคล้ายกับระเบียบ
ข. ระเบียบคล้ายกับข่าว
ค. ประกาศคล้ายกับแจ้งความ
ง. คำชี้แจงคล้ายกับคำแถลงการณ์

ข้อ 47 ) คำสรรพนาม นมัสการ ใช้แทนผู้มีหนังสือไปถึง
ก. นายกฯ
ข. รัฐมนตรี
ค. องคมนตรี
ง. พระภิกษุทั่วไป

ข้อ 48 ) หนังสือราชการลับ แบ่งเป็นชั้นของความลับ ตามข้อใด
ก. ลับ ลับมาก ลับที่สุด
ข. ปกปิด ลับ ลับเฉพาะ ลับมาก
ค. ปกปิด ลับ ลับเฉพาะ ลับมาก
ง. ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด

ข้อ 49 ) คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของหนังสือ ที่ผู้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนรี คือ
ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งยวด
ง. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูงข้อ 50 ) ขั้นตอนการเขียนจดหมายควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร
ก. ข้อความที่เป็นผล – รายละเอียด – เหตุ
ข. ข้อความที่เป็นรายละเอียด – เหตุ
ค. ข้อความที่เป็นเหตุ – ผล – ลงเอย – รายละเอียด
ง. ข้อความที่เป็นเหตุ – ผล – รายละเอียด – ลงเอย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 13/05/2013 7:32 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตัวอย่างแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)


1. สำนวนสุภาษิตข้อใดไม่เข้าพวก

ก. เข็นครกขึ้นภูเขา ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ค. งมเข็มในมหาสมุทร ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

ตอบ ข้อ ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

2. โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน โอกาสที่จะได้ 7 มีเท่าไหร่

ก. 1/8 ข. 1/6

ค. ¼ ง. 1/10

ตอบข้อ ข. 1/6 อธิบายคือ มี (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) มี 6 วิธี ใน 36 วิธี คือ 6/36 = 1/6

3. บุคคลใดที่มีโอกาสได้รับสัญชาติไทย

ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม

ข. นางแก้วอพยพเข้าประเทศไทยและคลอดลูก

ค. ลิซ่ามาจากประเทศฝรั่งเศส มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมลูกๆ

ง. นางโรสมาแต่งงานกับสามีคนไทย แล้วกลับประเทศออสเตเลีย

ตอบ ข้อ ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม


4. จากลำดับเลข 1, 4,9,16,25...... จงเติมตัวเลขในช่องว่าง

ก. 30 ข. 32

ค. 36 ง. 39

ตอบ ข้อ ค. 36 วิธีคิด 1*1=1 2*2=4 3*3=9 4*4=16 5*5=25 6*6=36

5. คำที่มีความหมายเหมือนคำว่า humid คือข้อใด

ก. hydro ข. Hydrate

ค. hyper ง. Moist

ตอบข้อ ง. Moist เพราะแปลว่าชื้นเหมือนกัน

6. 1=1
1+3+5=9
1+3+5+7=16
………. .
………. .
1+3+5+7+...+A=121
1+3+5+7+...+49=B
ถ้านำA+Bจะมีค่าเท่าไร

ก. 646 ข. 546

ค. 664 ค. 564

ตอบข้อก.646โดยA=21,B=625
จากสูตร((ต+ป)*ท)/2
*ท= ((ป - ต)/2)+1)

ตอบ ค. 0.0625 วิธีคิด ห่างกัน (0.5x0.5) = 0.25 (0.25x0.5) = 0.125 (0.125x0.5) = 0.0625

7. จากสมการ -x^2+6x=9 จงหาคำตอบของX

ก. 3 ข. 4

ค. 5 ง. 6

ตอบข้อ ก. 3 วิธีทำใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ -x^2+6x-9 = 0
-1(x^2-6x+9) = 0
(x-3)(x-3) = 0

X = 3

8. สินค้าราคา 500 บ. ขายไป 400 บ. คิดเป็นส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 10% ข. 20%

ค. 25% ง. 30%

ตอบ ข้อ ข. 20% วิธีคิด 500-400=100

100x100= 10000

แล้วหารทุน 500 10000= 20%

9. เว็บไซด์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ จะลงท้ายด้วยอักษรข้อใด

ก. .co.th ข. .ac.th

ค. .or.th ง. .go.th

ตอบ ข้อ ง. .go.th เช่น กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

10. คำว่า พุทธชยันตี มีกี่พยางค์

ก. 4 ข. 5

ค. 6 ง. 7

ตอบข้อ ข. อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี

11. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือสั่งการ

ก. แถลงการณ์ ค. ระเบียบ

ข. คำสั่ง ง. ข้อบังคับ

ตอบ ก. แถลงการณ์

12. ชั้นความลับพิมพ์อยู่ตำแหน่งไหน

ก. อยู่กึ่งกลางกระดาษด้านบน

ข. อยู่กึ่งกลางกระดาษด้านล่าง

ค. อยู่กึ่งกลางกระดาษทั้งบนและล่าง

ง. อยู่กึ่งกลางกระดาษ

ตอบ ค. อยู่กึ่งกลางกระดาษทั้งบนและล่าง


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE), 085-744-4488 (สำรอง)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์
ชุด VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

ชุดหนังสือ + MP3 วิชางานสารบรรณ ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 081-0550-550 หรือที่ sheetthai1@hotmail.com
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Tutor
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 258

ตอบตอบ: 27/05/2013 2:12 am    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE), 085-744-4488 (สำรอง)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์
ชุด VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

ชุดหนังสือ + MP3 ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 081-0550-550 หรือที่ sheetthai1@hotmail.com
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 27/05/2013 10:45 am    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กำหนดการคร่าวๆ ยังรอประกาศอย่างเป็นทางจากกองการสอบอีกครั้งนะคะ


[b]
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 02/06/2013 6:57 pm    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เฉลยข้อสอบนายร้อยตำรวจ 2556 แบบรวบรวมๆ สายอำนวยการ


1....ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย ** วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.คำสั่ง มีอะไรบ้าง ** ชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง สั่ง ณ วันที่ ลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ** ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้า

4.ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ** ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม

5.ขนาดดีแอล ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ ** พับ 3

6.คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ** ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ให้ประเมินจาก ** ผลงานและคุณลักษณะผู้ปฎิบัติราชการ ดังนี้

8.ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สืบสวน ***เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรึกษา


วิชาสารบรรณ

1.รายงานการประชุม
- ไม่ได้ระบุรูปแบบที่เขียน
2.หนังสือรับรอง
-หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
3.หนังสือภายนอก หน่วยงานใดติดต่อ
-สำนักงบประมาณ กับ กระทรวงการคลัง ผิดแบบช้ำใจมาก เพราะไปเอากรมที่ดิน กับกรมการปกครอง มันกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ ฮือๆ DSI กับ ราชทัณฑ์ก็ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
4. 1.1.1.1(1) ถูกนะจ๊ะ ผมตอบข้อนี้
5.ผู้ใดไม่มีอำนาจพิจารณาตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงนะจ๊ะ ผมถูก
ผอ.สำนักงบประมาณและผู้ว่า มีฐานะเทียบเท่า หัวหน้ากรม
และ ผบ.ตร.เทียบเท่า ปลัดกระทรวง ผมไปดูโครงสร้างหน่วยมาแล้ว

วิชา พรบ.ตำรวจ
1.การเป็น ก.ต.ช.ต้องมีคุณสมบัติใด
-สมาชิกพรรคการเมือง ผมตอบ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ช้ำใจมาก จำได้แต่การเมือง ไม่ดำรงตำแหน่งไม่เป็นข้าราชการการเมือง ลืมอ่านถึงคำว่า ผุ้บริหารท้องถิ่นด้วย

วิชา ความลับ
1.แผนเคลื่อนย้าย , พิทักษ์รักษา และทำลาย ผมถูก
2.ใครกำหนด อายุการเก็บหนังสือและ การทำลาย
ตอบ เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บ ของหน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช่ เจ้าของเรื่องหนังสือนะ ผมถูก


วิชาบ้านเมืองที่ดี
1......ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมากที่สุด
ก.คุณภาพและการดูแลรักษา ข.เปิดเผย
ค.ราคาต่ำสุดและงบประมาณที่มีอยู่ ง.เที่ยงธรรม
ตัด ข. ง. ทิ้งไปได้เลย และมาวิเคราะห์ ก. กับ ค.
ผมตอบ ก.คับ ไม่รู้ทำไม
เพราะในหนังสือมันระบุว่า
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป

งง.เลยคับ งั้นโดนปกติ ราคาต่ำสุดต้องมาก่อนสิคับ แล้วค่อยคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา หรือยังไง ผมก็งงๆอยู่ มันถามชวนคืดมาก เพราะคำว่าเสมอไป หมายถึงใช้โดยปกติ งั้นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอด เว้นแต่ว่ามีบางครั้งที่ต้อง คำนึงคุณภาพและการดูแลรักษา ซึ่งต้องคำนึงบ้างเฉพาะเหตุ ซึ่งอยู่ไกลสุด ผมคิดถุกไหมคับ


วิชาภาษาไทย
1.ศีล สมาธิ ปัญญา
-ไตรสิกขา นะจ๊ะ ผมถูก เดาเอา
2.ปฏิรูป
-ปรับปรุง ผมตอบ เปลี่ยนแปลง เซ็งเลย
3.ช้างป่า........... เรียกเป็น "ตัว"

ช้างบ้าน......... เรียกเป็น "เชือก"

ช้างหลวง........เรียกเป็น "ช้าง" ผมถูก เย้
3.ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
กลอนวรรคสุดท้ายที่ 4 ที่ให้พิจารณา ไตร่ตรองคือ วิมังสา ผมถูก เย้ เดานิดนึง

1. การปฏิรูปการเมือง (political reform) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเมืองในทิศทางที่ปรารถนา ตามรูปศัพท์ คำว่า “ปฏิรูป” หมายถึงการเปลี่ยนรูปหรือแปลง “รูป” (form) .. ขอนี้เอกสารอ้างอิง... (ภาษาไทย)
2. ช้างป่า 1 ตัว ช้างบ้าน 2 เชือก ต้องคตชรักษ์หรืออะไรนี้แหละ 3 ช้าง
3. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น. ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน ..

การรักษาความลับของทางราชการ

1.การปรับชั้นความลับ ลด เพิ่ม ชั้นความลับ รวมถึงการยกเลิก
2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดชั้นความลับชั่วคราวได้แฝะให้เสนอผู้มีอำนาจทันที
3.ให้นายทะเบียนฯจดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับไว็ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
4.ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะกำหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่องนั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนได้
5.การแสดงชั้นความลับใช้ตัวอักษรใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา สีแดงหรือสีอื่น
6.การแก้ไขชั้นความลับ ให้ขีดฆ่า
7.ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มี ทะเบียนรับ ส่ง ควบคุม
8.ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นจานบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง ฟิ์มบันทึกภาพ ฯ แสดงชื่อหน่วยงานและเลขที่ชุดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อ
9.การส่งข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานเดียวกัน ใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ
10.การส่งออกนอกหน่วยงาน ซองชั้นใน จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนำส่ง ชื่อตำแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
11.ซองชั้นนอก...ไม่ต้องแสดงชั้นความลับ
12.การเก็บ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้กำหนดวิธีการเก็บไว้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย
13.ทำลายชั้นลับที่สุด จะเสี่ยงต่อการรั่วไหล อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่รัฐ
14.แผนฉุกเฉิน แผนเคลื่อนย้าย พิทักษ์รักษา ทำลาย
15.ไม่แสดงชั้นความลับ เปิดเผยได้ เว้นแต่รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามีชั้นความลับ
16.ข้อมูลชั้นความลับต่ำอ้างอิงชั้นความลับสูงกว่า...ต้องไม่ให้ชั้นความลับสูงกว่ารั่วไหล
17.(ข้อนี้นึกว่างานสารบัญ)การส่งทางไปรษณี ต้องตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย
18.การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ...เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้กำหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัยระเบียบงานสารบรรณ

1. การใส่เลขหน้าตามระเบียบงานสารบรรณ - ตอบ -1-
2. คำสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์ให้จบคำได้ ตอบ ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
3. หนังสือภาษาอังกฤษไม่ต้องลงชื่อ ตอบ ข้อนี้ไม่แน่ใจค่ะ แต่เราตอบ Memorandum คือ บันทึก ส่วน Aid-memoire ก็ใช่แต่ไม่แน่ใจว่าในข้อสอบสะกดผิดมั้ยเราเลยเลือก memorandum
4. สิ่งที่ต้องพิมพ์ต่อจากโทรสาร ตอบ ที่อยู่จดมหายอิเล็กทรอนิกส์
5. คณะกรรมต้องการกำหนดเลขหนังสือเพิ่มสามารถกำหนดได้ ตอบ ไม่เกิน 4 เลข (ข้อนี้ผิดอ่ะ)
6. ข้อความที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องที่บันทึก ตอบ บันทึกความเห็น

สารบัญ ที่ถามว่า ที่ ตช 0034.54/123 เลข 5 หมายความว่าอย่างไร ตอบว่าไงครับ


ผมตอบว่ากองบังคับการคับ


เพราะ 34 คือกองบัญชาการ .5 ต้องเป็นกองบังคับการและกองกำกับการตำลำดับคับ ถ้ามีแผนก/งานก็เพิ่มอีกตัวหนึ่ง

-วันงานเทศกาลผ่านมา แค่ปีกว่าๆ ไม่น่าลืมกัน ในงานวันออกพรรษา สัญญาว่าจะรักมั่น จุดธูปเวียนเทียนร่วมกัน อธิฐานจะรักมั่นภิรมณ์ ** ( ตอบว่า เสียใจ - หรือตัดพ้อ )


คำหมั่น = คำสัญญามั่น
แต่งแปงเอา = งานแต่งงาน
ฮู้ = รู้, ทราบ
อ้ายหว่า = พี่บอกว่า
บัดยามคิดฮอด = เมื่อยามคิดถึง
อยู่ไส = อยู่ไหน
ส่ำคนโซโตจ่อย = เหมือนคนผอมโซ

ซิขอละน้อง = จะสู่ขอน้อง
ม่วนหู = รื่นหู
อุกใจเด้ = จุกในอก
ซิไปล่ะท่า = จะไปรอคอย
บ่อนนอน = ที่นอน
บ่จื่อจำ = ไม่จดจำ


- รายงานการประชุม ** ใช้กระดาษตราครุฑ หรือไม่ ( จำข้อสอบไม่ได้ อะ ) ทำภาษาไทยจนมึน

สารบัญ
1.การกำหนดอักษรของคณะกรรมการ ไม่เกิน 4 ตัวอักษร
2.จะทำลายหนังสือได้ต้องอยู่ในขั้นตอนใด...หอจดหมายเหตุให้ความเห็นชอบ
(ข้อหลอก หอจดหมายเหตุไม่แจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วัน จริง ๆ ต้อง 60 วัน)
3.ส่งหนังสืออายุครบ 20 ปี ให้หอจดหมายเหตุ ฯ 31 ม.ค.ของปีถัดไป
4.ข้อความขึ้นต้นของหนังสือรับรอง...หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...
5.ไม่ใช้กราบเรียนในหนังสือภายใน...รองนายกรัฐมนตรี
6.หนังสือภายนอกที่มีไปมาระหว่างส่วยราชการ...สำนักงบประมาณกับกระทรวงการคลัง
7.ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิค...การรับส่งข่าวสารหรือหนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิค
8.ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา...ผู้อำนวยการกอง
9.ขั้นตอนการรับส่งหนังสือ...จัดลำดับ , เปิดซอง , ประทับตรารับ , ลงทะเบียนรับ , จัดแยกส่ง
10.การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
11.เลขที่ที่ออกคำสั่งฉบับแรก ที่ 1/2556
12.ไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ...ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัด
13.สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประสงค์ใช้งานสารบัญนองเหนือจากนี้ให้ทำความตกลงกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
14.ไม่ใช่รายละเอียดในคำสั่ง...ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...
15.หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยว ข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา
16.รายงานการประชุมใช้กระดาษ...ไม่มีกำหนด
17.การลงชื่อในหนังสือราชการ
(ลายมือชื่อ)
.................................
(หม่อมราชวง ปวรรุจน์ จุฑาเทพ)
18.ตรวจสบเอกสารก่อนส่ง...เจ้าของเรื่อง
19.ตช 0034.54/123 เลข 5 คือ กองบังคับการ
20.กระดาษ A4 พับสาม ใช้กับซอง DL
21.พิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัด ให้ใช้เครื่องหมายยัตติภังค์
22.ลงหลังจากหมายเลขโทรศัพท์และก่อนสำเนาส่ง คือ หมายเลขภานในตู้สาขา
23.บันทึกความคิดเห็นส่วนตัว...บันทึกความคิดเห็น
24.หนังสือมีหลายหน้า...-เลขหน้า-
25.ลำดับ...1.1.1.3(1)
26.ผู้ลงลายมือชื่อของ สตช. ที่สามารถออกเลขของหน่วยงานได้...รองผู้บัญชาการ
27.รายละเอียดที่ สตช. กำหนดเองเรื่อง เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ...ใช้กับหนังสือภายใน
28.อัยการสูงสุด...ใช้กราบเรียน / ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
29.การรับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป...ประธานหรือเลขา

ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน
30.รายละเอียดอ้างถึงหนังสือภายนอก...ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ความลับ ความเร็ว เลขที่ วันที่ (ตอบศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ลับ ด่วน ที่ นบ 0102/123 ลง 28 เม.ย.2556) จะถูกมั้ย
สารบัญ ที่หาคำตอบไม่ได้ ช่วยตอบที
1.หนังสือมีหลายหน้า ให้พิมพ์อย่างไร...-เลขหน้า- หรือเปล่า หรือไม่มีขีด
2.ข้อย่อยหลังจาก 1.1.1.3 ...ตอบที
3.หนังสือที่สามารออกเลขหนังสือของหน่วยงานได้...
ก.นายเวรผู้บังคับการ ข.ผู้บังคับหมวด ค.สารวัตรจราจร ง.รองผู้บัญชาการ
4.การส่งทางไปรษณี...ระเบียบเขียนการสื่อสารแห่งประเทศไทย แต่คำตอบไม่มี เราควรตอบ บริษัท กสท.โทรคมนาคม มั้ย
5.หนังสือต่างประเทศที่ไม่ต้องลงนาม ตอบได้ทั้ง Aide-Memoire และ Memorendum แต่ต้องมีข้อไหนสะกดผิดแน่ๆ นำไม่ได้

ข้อที่หาเจอแล้ว
6.คำขึ้นต้นและลงท้ายอัยการสูงสุด กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง เค้าแก้ไขภาคผนวกสองแล้ว

พรฎ.น่าจะสมบูรณ์ที่สุด
1.ไม่ใช่ส่วนราชการ "กรุงเทพมหานคร"
2.เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใจ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
3.เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ จัดทำแผนไว้ล่วงหน้า + กำหนดรายละเอียดขั้นตอน + ติดตามประเมินผล
4.รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมายที่ต้องแก้ไข คือ "แผนนิติบัญญัติ"
5.ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึกถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้อง "ถือราคาต่ำสุด" ในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
6.การลดขั้นตอน คือ "จัดทำแผนภูมิขั้นตอน"
7.กระจายอำนาจตัดสินใจคือ "ลดขั้นตอน"
8.ประเมินผู้บังคับบัญชา เป็นความลับเพื่อ "ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ"
9.ประเมินข้าราชการ ให้ส่วนราชการ "คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ"
10. กรณีปกติ เปิดเผย และกรณีจำเป็น ตอบ สิทธิส่วนบุคคล


ไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไป Print เพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ 399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอนาน รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE), 085-744-4488 (สำรอง)
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 081-0550-550 หรือที่ sheetthai1@hotmail.com

http://sheetthai.com/index.php/topic,8527.0.html

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Loma2010
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 66

ตอบตอบ: 05/06/2013 3:41 am    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Tutor
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/08/2011
ตอบ: 258

ตอบตอบ: 24/06/2013 3:15 pm    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ด่วนนนน++ รายละเอียดเปิดสอบคลิกเลย

http://sheetthai.com/index.php/topic,7674.0.html
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
567
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 09/04/2014 1:24 pm    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ๋ง เจ๋ง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/04/2014 8:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชาวสุพรรณ บันทึก:
รวมแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ที่เคยออกสอบในช่วงที่ผ่านมาแต่ละปี

ข้อ 1 ) งานสารบรรณ ข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด
ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ
ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน
ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ
ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น

ข้อ 2 ) หนังสือราชการมี
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด

ข้อ 3 ) การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี
ก. 4 วิธี
ข. 5 วิธี
ค. 6 วิธี
ง. 7 วิธี

ข้อ 4 ) หนังสือราชการ คือ
ก. หนังสือสั่งราชการ
ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ
ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือที่ ลง วัน เวลา ตามแบบสากล

ข้อ 5 ) หนังสือราชการที่มีความสำคัญสูงสุด เป็นหนังสือราชการประเภทใด
ก. ลับ
ข. ปกติ
ค. ลับที่สุด
ง. ลับมาก

ข้อ 6 ) เมื่อได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุแล้ว
ก. ไม่ต้องส่งหนังสือนั้นตามไป
ข. ต้องส่งหนังสือนั้นตามไปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
ค. ถือว่าโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ นั้นเป็นหลักฐานยืนยัน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 7 ) หนังสือราชการที่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบด่วน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โทรศัพท์
ข. โทรเลข
ค. วิทยุสื่อสาร
ง. วิทยุโทรทัศน์

ข้อ 8 ) เกี่ยวกับการพิมพ์ วัน เดือน พ.ศ. ถ้าเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ให้พิมพ์ว่า
ก. 14 ก.พ. 44
ข. วันที่ 3 มกราคม 44
ค. 31 กรกฎาคม 2511
ง. วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2540

ข้อ 9 ) ใครเป็นผู้วางระเบียบงานสารบรรณ
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กระทรวงศึกษาธิการข้อ 10) ข้อใดมีความสัมพันธ์กับงานสารบรรณมากที่สุด
ก. งานการเงิน
ข. งานเกี่ยวกับการจัดสำนักงาน
ค. งานธุรการและผลิตเอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร

ข้อ 11) “ ส่วนราชการ ” ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการ
ข. ทบวง
ค. กระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 12) หนังสือที่ติดต่อระหว่างกระทรวง หรือส่วนราชการต่างกระทรวง หรือส่วนราชการถึงบุคคล
ภายนอก เรียกว่า หนังสือประเภทใด
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อ 13) ข้อใดเรียกว่า “ หนังสือภายใน ”
ก. เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ข. เป็นหนังสือที่ติดต่อ ในจังหวัดเดียวกัน
ค. เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 14) อำนาจของผู้ทำหนังสือราชการลับมากคือข้อใด
ก. ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าคณะทูต ผบ.ตร.
ข. ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
ค. ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า
ง. หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยนั้นๆ


ข้อ 15 ) หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก. ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข. ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค. ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 16 ) ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข. วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค. คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง. อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อ 17 ) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือ
ประเภทใด
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อ 18 ) ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก. มีความรู้ภาษาไทย
ข. มีความสุขุม ละเอียด และรอบคอบ
ค. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน

ข้อ 19 ) งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก. ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข. ประหยัดแรงงานและเวลา
ค. ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 20 ) การรับหนังสือราชการ ต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. เปิดผนึกมาตรวจดูก่อน
ข. ประทับตรารับหนังสือไว้มุมขวา
ค. เมื่อถูกต้องแล้วลงชื่อผู้รับหนังสือ หาหลักฐานการรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 21 ) หนังสือที่ผู้กำกับการมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องใช้คำลงท้าย
ก. ขอแสดงความนับถือ
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ง. ด้วยความเคารพอย่างสูง

ข้อ 22 ) คำขึ้นต้นคำว่า กราบเรียน ผู้รับได้แก่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานองคมนตรี
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกหมดทุกข้อ

ข้อ 23) “ หนังสือประทับตรา ” ใช้กระดาษอะไร
ก. กระดาษอัดสำเนา
ข. กระดาษตราครุฑ
ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 24) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป จะต้องเขียน
ชื่อส่วนราชการอย่างไร
ก. เขียนระดับกอง
ข. เขียนระดับฝ่าย
ค. เขียนระดับกรมและกอง
ง. เขียนระดับกระทรวง ทบวง


ข้อ 25 ) รายงานโต้ตอบจดหมาย สุนทรพจน์ เป็นข้อความประเภทใด
ก. ข้อความที่มีรูป
ข. ข้อความที่ไม่มีรูป
ค. ข้อความที่มีเหตุผล
ง. ข้อความที่มีสาระสำคัญ

ข้อ 26 ) หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง คือ
ก. หนังสือสั่งการ
ข. หนังสือราชการ
ค. หนังสือภายนอก
ง. หนังสือจากหน่วยนอก

ข้อ 27 ) กรณีมีตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งจริง ได้มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคคลอื่น ต้องใช้คำลงท้าย
ในหนังสือราชการว่า
ก. ทำการแทน
ข. รักษาการแทน
ค. สั่งราชการแทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน

ข้อ 2Cool ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณนอกจากฉบับปี พ.ศ.2526 แล้ว
มีประกาศเพิ่มเติมอีกเมื่อไร
ก. มีนาคม 2534
ข. เมษายน 2533
ค. มิถุนายน 2548
ง. มกราคม 2532

ข้อ 29) การเขียนวันที่ในหนังสือภายใน ข้อใดถูกต้อง
ก. 14 - 11 - 2540
ข วันที่ 10 ก.ค. 2541
ค. 14 กุมภาพันธ์ 2545
ง. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ข้อ 30 ) หนังสือภายในที่มีถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. เรียน
ข. กราบเรียน
ค. กราบทูล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 31 ) แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก. ภายนอก
ข. ประทับตรา
ค. ประชาสัมพันธ์
ง. หนังสือสั่งการ

ข้อ 32 ) ข้อใดกล่าวถึงแถลงการณ์ได้ถูกต้อง
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ
ข. ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อ 33 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงาน
เป็นการประจำ เรียกว่า
ก. ข้อบังคับ
ข. ระเบียบ
ค. คำสั่ง
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 34 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศ หรือ ชี้แจงให้ทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
ก. แถลงการณ์
ข. ระเบียบ
ค. ประชาสัมพันธ์
ง. ประกาศ


ข้อ 35 ) บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วไป เรียกว่าอะไร
ก. ข่าว
ข. คำสั่ง
ค. แถลงการณ์
ง. ประกาศ

ข้อ 36 ) ถ้าเรื่องที่ย่อ เป็นหนังสือราชการ มีหลักดังนี้
ก. จดหมายของ – ในโอกาส – ลงวันที่
ข. จดหมายของ – เรื่อง – ลงวันที่
ค. จดหมายของ – แก่ – ลงวันที่
ง. จดหมายของ – ถึง – ลงวันที่

ข้อ 37 ) ประกาศของ..............เรื่อง...........แก่..........หมายถึงข้อใด
ก. ย่อคำสั่ง
ข. ย่อโอวาท
ค. ย่อปาฐกถา
ง. ย่อจดหมายเหตุ

ข้อ 38 ) หนังสือราชการ หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่มีผู้รับรอง
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงกับกระทรวง
ง. หนังสือราชการหรือเอกสารราชการ ซึ่งพนักงานได้ทำขึ้น

ข้อ 39 ) หนังสือภายนอก คือ ข้อใด
ก. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ
ง. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกันข้อ 40 ) หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ
ค. หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ
ง. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกัน

ข้อ 41 ) การเขียนคำขึ้นต้นและลงท้ายถึงปลัดกระทรวงและอธิบดี ควรใช้อย่างไร
ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ
ข. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือยิ่ง
ค. เรียน – ขอแสดงความนับคืออย่างยิ่ง
ง. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ข้อ 42 ) การเขียนวันที่ จดหมายราชการ ข้อใดถูกต้อง
ก. 2 มีนาคม พ.ศ. 2526
ข. 14 กุมภาพันธ์ 2545
ค. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540
ง. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2526

ข้อ 43 ) หน่วยงานใด เป็นผู้ออกหรือวางระเบียบงานสารบรรณ
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ 44 ) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ใช้ได้ในกรณีใด
ก. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ข. การส่งสิ่งของ เอกสาร บรรณสาร ระหว่างส่วนราชการ
ค. การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
ง. ถูกทุกข้อข้อ 45 ) ทุกครั้งที่ร่างหนังสือเสร็จแล้ว ควรคำนึงถึงอะไรต่อไปนี้
ก. ข้อความที่ผสมยังไม่สมบูรณ์
ข. ใช้กระดาษร่างถูกต้องหรือไม่
ค. ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันการผิดพลาด
ง. เหตุผลว่าที่ร่างไปนั้นผู้อื่นอ่านรู้เรื่องหรือไม่

ข้อ 46 ) รูปแบบของหนังสือประเภทสั่งการและโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่
ก. คำสั่งคล้ายกับระเบียบ
ข. ระเบียบคล้ายกับข่าว
ค. ประกาศคล้ายกับแจ้งความ
ง. คำชี้แจงคล้ายกับคำแถลงการณ์

ข้อ 47 ) คำสรรพนาม นมัสการ ใช้แทนผู้มีหนังสือไปถึง
ก. นายกฯ
ข. รัฐมนตรี
ค. องคมนตรี
ง. พระภิกษุทั่วไป

ข้อ 48 ) หนังสือราชการลับ แบ่งเป็นชั้นของความลับ ตามข้อใด
ก. ลับ ลับมาก ลับที่สุด
ข. ปกปิด ลับ ลับเฉพาะ ลับมาก
ค. ปกปิด ลับ ลับเฉพาะ ลับมาก
ง. ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด

ข้อ 49 ) คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของหนังสือ ที่ผู้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนรี คือ
ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งยวด
ง. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูงข้อ 50 ) ขั้นตอนการเขียนจดหมายควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร
ก. ข้อความที่เป็นผล – รายละเอียด – เหตุ
ข. ข้อความที่เป็นรายละเอียด – เหตุ
ค. ข้อความที่เป็นเหตุ – ผล – ลงเอย – รายละเอียด
ง. ข้อความที่เป็นเหตุ – ผล – รายละเอียด – ลงเอย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/04/2014 8:13 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เฉลยดูตรงใหนคับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 18/05/2014 8:18 am    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดีจร้า
กลับไปข้างบน
ผมชื่ออะไร
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 28/06/2014 10:25 pm    ชื่อกระทู้: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54- ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทะลาย กับ ทลาย ที่คู่กับมะพร้าว ในข้อสอง

ต้องตอบ ง.งู หนิ ทะลาย ใช้เรียกช่อผลของหมากมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกัน

ส่วน ทลาย มีความหมายว่า พังทลาย อะไรแบบนั้น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/07/2014 9:14 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Loma2010 บันทึก:
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ? : ?

ก. ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข. ภาคเหนือ : แม่สาย

ค. ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
ตอบ ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

2. มะพร้าว : ? ต้นข้าว : ?

ก. ลูก : ต้น

ข. ผล : ต้น

ค. ทลาย : รวง

ง. ทะลาย : รวง
ตอบ ค. ทลาย : รวง


3. เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ ค. เก้าสิบวัน

4. ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก. ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข. ศูนย์บริการร่วม

ค. ศูนย์วิชาการ

ง. ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ ข. ศูนย์บริการร่วม

5. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก. ทันที

ข. หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค. หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง. สิบห้าวัน

ตอบ ง. สิบห้าวัน

6. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

7. เงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท เหลือเงิน 30,000 บาท ให้หาค่าของ X

ก. 40,000

ข. 30,000

ค. 20,000

ง. 10,000

ตอบ ง. 10,0008. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น อะไรบ้าง

ก. 1 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร

ข. 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน

ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

ง. 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ ชั้นพันโท

ตอบ ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

9. พาหุรัด หมายถึง

ก. กำไลข้อมือ

ข. กำไลข้อเท้า

ค. กำไลรัดต้นแขน

ง. สร้อยคอ

ตอบ ค. กำไลรัดต้นแขน

10. เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก. เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข. เข็มทิศ - ทิศทาง

ค. สายวัด - นิ้ว

ง. ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ ข. เข็มทิศ : ทิศทาง

11. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

12. การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องคำนึงเรื่องเป็นสำคัญ

ก. ราคา

ข. คุณภาพ

ค. ปริมาณ

ง. หีบห่อที่บรรจุ

ตอบ ข. คุณภาพ

13. การยืมหนังสือ จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไหม

ก. ได้ แต่ต้องเก็บประจำตัวประชาชนไว้

ข. ได้ แต่ต้องมัดจำค่ายืมหนังสือ

ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

ง. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือให้

ตอบ ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

14 ซื้อเงาะมา 250 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น

ก. 20%

ข. 40%

ค. 60%

ง. 80%

ตอบ ง. 80%

15. สำเนาคู่ฉบับ ต้องมีคำว่าอะไรอยู่บนกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ก. สำเนาคู่ฉบับ

ข. สำเนา

ค. คู่สำเนา

ง. ไม่มีคำว่าอะไรปรากฎ

ตอบ ก. สำเนาคู่ฉบับ

16. การเป่าแอลกอฮอล์ 5 คน ดังนี้ 50 50 60 70 80 จงหาค่าเฉลี่ยในการเป่าแอลกอฮอล์

ก. 60

ข. 61

ค. 62

ง. 63

ตอบ ค. 62

17. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอะไร

ก. ตร.

ข. ตช.

ค. สตร.

ง. สตช.

ตอบ ก. ตร.

18. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. วจ.

ข. วช.

ค. สงวช.

ง. สงวจ.

ตอบ ข. วช.

19. ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. รบส.

ข. รบถ.

ค. รบ.

ง. รถ.

ตอบ ง. รถ.

20. ข้อใดสะกดผิด

ก. ลำใย

ข. เหลวไหล

ค. บันได

ง. สะใภ้

ตอบ ก. ลำใย

โหลดแนวข้อสอบเก่าเตรียมความพร้อมได้ที่ http://sheetthai.com/index.php/topic,7681.0.html

กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/07/2014 9:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

[quote="Loma2010"]แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ? : ?

ก. ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข. ภาคเหนือ : แม่สาย

ค. ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
ตอบ ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

2. มะพร้าว : ? ต้นข้าว : ?

ก. ลูก : ต้น

ข. ผล : ต้น

ค. ทลาย : รวง

ง. ทะลาย : รวง
ตอบ ค. ทลาย : รวง


3. เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ ค. เก้าสิบวัน

4. ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก. ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข. ศูนย์บริการร่วม

ค. ศูนย์วิชาการ

ง. ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ ข. ศูนย์บริการร่วม

5. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก. ทันที

ข. หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค. หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง. สิบห้าวัน

ตอบ ง. สิบห้าวัน

6. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

7. เงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท เหลือเงิน 30,000 บาท ให้หาค่าของ X

ก. 40,000

ข. 30,000

ค. 20,000

ง. 10,000

ตอบ ง. 10,0008. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น อะไรบ้าง

ก. 1 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร

ข. 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน

ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

ง. 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ ชั้นพันโท

ตอบ ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

9. พาหุรัด หมายถึง

ก. กำไลข้อมือ

ข. กำไลข้อเท้า

ค. กำไลรัดต้นแขน

ง. สร้อยคอ

ตอบ ค. กำไลรัดต้นแขน

10. เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก. เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข. เข็มทิศ - ทิศทาง

ค. สายวัด - นิ้ว

ง. ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ ข. เข็มทิศ : ทิศทาง

11. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

12. การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องคำนึงเรื่องเป็นสำคัญ

ก. ราคา

ข. คุณภาพ

ค. ปริมาณ

ง. หีบห่อที่บรรจุ

ตอบ ข. คุณภาพ

13. การยืมหนังสือ จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไหม

ก. ได้ แต่ต้องเก็บประจำตัวประชาชนไว้

ข. ได้ แต่ต้องมัดจำค่ายืมหนังสือ

ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

ง. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือให้

ตอบ ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

14 ซื้อเงาะมา 250 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น

ก. 20%

ข. 40%

ค. 60%

ง. 80%

ตอบ ง. 80%

15. สำเนาคู่ฉบับ ต้องมีคำว่าอะไรอยู่บนกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ก. สำเนาคู่ฉบับ

ข. สำเนา

ค. คู่สำเนา

ง. ไม่มีคำว่าอะไรปรากฎ

ตอบ ก. สำเนาคู่ฉบับ

16. การเป่าแอลกอฮอล์ 5 คน ดังนี้ 50 50 60 70 80 จงหาค่าเฉลี่ยในการเป่าแอลกอฮอล์

ก. 60

ข. 61

ค. 62

ง. 63

ตอบ ค. 62

17. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอะไร

ก. ตร.

ข. ตช.

ค. สตร.

ง. สตช.

ตอบ ก. ตร.

18. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. วจ.

ข. วช.

ค. สงวช.

ง. สงวจ.

ตอบ ข. วช.

19. ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. รบส.

ข. รบถ.

ค. รบ.

ง. รถ.

ตอบ ง. รถ.

20. ข้อใดสะกดผิด

ก. ลำใย

ข. เหลวไหล

ค. บันได

ง. สะใภ้

ตอบ ก. ลำใย

โหลดแนวข้อสอบเก่าเตรียมความพร้อมได้ที่ http://sheetthai.com/index.php/topic,7681.0.html

[url=http://image.ohozaa.com/view2/wPrxIIkfvgkVAJpD][img]http://image.ohozaa.com/i/789/m3yEr3.jpg[/img][/url][/quote]
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/07/2014 1:34 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 06/08/2014 11:23 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 10/08/2014 2:36 pm    ชื่อกระทู้: Re: แนะแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Loma2010 บันทึก:
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556 ข้อสอบเก่า 54-55
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ? : ?

ก. ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข. ภาคเหนือ : แม่สาย

ค. ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
ตอบ ง. ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

2. มะพร้าว : ? ต้นข้าว : ?

ก. ลูก : ต้น

ข. ผล : ต้น

ค. ทลาย : รวง

ง. ทะลาย : รวง
ตอบ ค. ทลาย : รวง


3. เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ ค. เก้าสิบวัน

4. ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก. ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข. ศูนย์บริการร่วม

ค. ศูนย์วิชาการ

ง. ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ ข. ศูนย์บริการร่วม

5. เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก. ทันที

ข. หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค. หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง. สิบห้าวัน

ตอบ ง. สิบห้าวัน

6. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา

7. เงินเดือน 4X จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท เหลือเงิน 30,000 บาท ให้หาค่าของ X

ก. 40,000

ข. 30,000

ค. 20,000

ง. 10,000

ตอบ ง. 10,0008. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น อะไรบ้าง

ก. 1 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร

ข. 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน

ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

ง. 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ ชั้นพันโท

ตอบ ค. 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นพลตำรวจ

9. พาหุรัด หมายถึง

ก. กำไลข้อมือ

ข. กำไลข้อเท้า

ค. กำไลรัดต้นแขน

ง. สร้อยคอ

ตอบ ค. กำไลรัดต้นแขน

10. เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก. เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข. เข็มทิศ - ทิศทาง

ค. สายวัด - นิ้ว

ง. ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ ข. เข็มทิศ : ทิศทาง

11. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

12. การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องคำนึงเรื่องเป็นสำคัญ

ก. ราคา

ข. คุณภาพ

ค. ปริมาณ

ง. หีบห่อที่บรรจุ

ตอบ ข. คุณภาพ

13. การยืมหนังสือ จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไหม

ก. ได้ แต่ต้องเก็บประจำตัวประชาชนไว้

ข. ได้ แต่ต้องมัดจำค่ายืมหนังสือ

ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

ง. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือให้

ตอบ ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

14 ซื้อเงาะมา 250 บาท ขายได้ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น

ก. 20%

ข. 40%

ค. 60%

ง. 80%

ตอบ ง. 80%

15. สำเนาคู่ฉบับ ต้องมีคำว่าอะไรอยู่บนกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ก. สำเนาคู่ฉบับ

ข. สำเนา

ค. คู่สำเนา

ง. ไม่มีคำว่าอะไรปรากฎ

ตอบ ก. สำเนาคู่ฉบับ

16. การเป่าแอลกอฮอล์ 5 คน ดังนี้ 50 50 60 70 80 จงหาค่าเฉลี่ยในการเป่าแอลกอฮอล์

ก. 60

ข. 61

ค. 62

ง. 63

ตอบ ค. 62

17. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอะไร

ก. ตร.

ข. ตช.

ค. สตร.

ง. สตช.

ตอบ ก. ตร.

18. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. วจ.

ข. วช.

ค. สงวช.

ง. สงวจ.

ตอบ ข. วช.

19. ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก. รบส.

ข. รบถ.

ค. รบ.

ง. รถ.

ตอบ ง. รถ.

20. ข้อใดสะกดผิด

ก. ลำใย

ข. เหลวไหล

ค. บันได

ง. สะใภ้

ตอบ ก. ลำใย

โหลดแนวข้อสอบเก่าเตรียมความพร้อมได้ที่ http://sheetthai.com/index.php/topic,7681.0.html

หัวเราะ สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที