Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ปชส
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ปชส
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ตำรวจยึดรถได้ป่าว
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/06/2017 1:41 pm    ชื่อกระทู้: ปชส ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจยึดรถที่เราขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือไม่เสียภาษี ได้หรือไม่
คำตอบเรื่องนี้ ให้ดูว่าตำรวจมีอำนาจหรือไม่
1.ตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดี ลักษณะที่ 15 บทที่ 9 ดังนี้
1.1 ข้อหา ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สามารถยึดรถได้ เพียงแต่เป็นการเก็บรักษาเพื่อให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่มาขับขี่ไปหรือนำรถมาบรรทุกไปโดยมิได้ขับขี่(ต้องออกบันทึกการตรวจยึดรถไว้)
1.2กรณีที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้มีสิทธิขอรับรถและรถนั้นไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหาเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิขอรับรถ
1.3กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลขหมายเครื่องยนต์หรือเลขตัวรถให้ พงส.มีอำนาจยึดรถส่งไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาเลขหมายที่แท้จริงและติดตามเจ้าของมารับคืนไป กรณีดังกล่าวต้องพบพิรุธหรือสงสัยว่าจะมีผู้กระทำความผิดโดยการปลอมเลขหมายดังกล่าวจึงจะมีอำนาจยึดรถส่งไปตรวจพิสูจน์ได้
2.คำสั่ง คสช.ที่ 14/2560 เรื่อง ให้เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจออกใบสั่ง กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจร ม.140 ,141 ,141/1ละหากเป็นกรณีไม่ไปชำระค่าปรับให้เจ้าพนักงานส่งหนังสือไปยังนายทะเบียนเพื่อทำการอายัดทะเบียนและต้องไปชำระค่าปรับก่อนจึงสามารถต่อภาษีประจำปีได้
3.กรณีที่ใช้เครื่องล๊อคล้อเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆเว้นแต่จะประมาทเลินเล่อ โดยเจ้าของรถหรือผู้ขับต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2017 1:03 pm    ชื่อกระทู้: ปชส ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

The White Raiders had been the self confidence and satisfaction of Texas Tech University moment they experienced their first inter-college gameplay against Mc Murry Higher educatoin institutions, with a fabulous 0-0 put. The team is as well a particularly active person in the Giant 12 Conference there are won 11 outstanding conference books. www.interactivetech.us
Even many players which have played all of the along prior to when the Live Automotive dealer gaming was first possible indicate make do feel well informed in all the legitimacy for the game as long as they are tinkering with a take up residence dealer. www.livetechnology.us
Some of the organization may provide shares for the business in accordance with the value for the money simply being contributed by hereditary. They make lots of the decision in connection with company and therefore the profit earned on the company are supplied to all of these share holders also known as dividends www.sharetechnology.us
Perhaps some of the most convincing argument in favour of a Gentle treadmill certainly is the lifetime service that comes along as basic on Gentle frames and additionally motors. This particular confidence on the products they provide for, Smooth undeniable know they are simply on to good. And by having a Smooth 7. 1 HOURS Pro or even Smooth 5. 25 treadmill at your house, you would be too. www.smoothtech.us
The months are certainly gone as soon as you could do a cutting edge salesmen or possibly women with minimum sales feel and expect the property to learn at work. Effective car and motorbike sales personnel are generally well-trained men and women that understand business psychology combined with every car relating to the lot! They are answer things on hybrids and additionally power panels, and feature advice in line with sound industry knowledge. www.technicalknowledge.us
Exactly bonus location about free low-priced zone and very liberal the legislation system has to provoke appealing foreign investment opportunities, as commitment environment for Georgia isn't really very attractive from various areas of access. www.technologyzone.us
Phone platforms using VoIP supply other many benefits. With normal phone platforms, users really are billed either through minute or no cost. However, by means of VoIP, your mobile phone call is pulled apart and sent on the internet with packets and additionally reassembles inside the receiving terminate. For this approach reason, you can be billed based upon data ingestion. www.techsystem.us
How to make sure you Stream Video from the internet Tool is about the most valuable tools that'll show you how to start choosing Videomarketing to build up your enterprise. Now it's always time to do this, so at that time it is normally recommended to judge this completely unique solution to explore and watch how it may well easily better productivity of your enterprise. www.streamtechnology.us
WiMax is mostly a state-of-the-art wireless broadband solutions facilitates superior speed mobile access to the internet to all the portable appliances like desktops, Netbooks, Smart-phones, PDAs accessories. www.accesstechnology.us
The via the internet selling portal gives wider exposure if anyone else is have turned into extremely specialist savvy consequently they are relying greatly via the web services to earn major purchase too. www.techportal.us
Original Medicare is composed of Parts A fabulous and G, providing cover hospital and health insurance coverage exclusively. Part A fabulous is healthcare insurance, in which helps cover up inpatient maintenance in hospitals, skilled looking after facilities, hospices and additionally home clinical. www.101health.us
The best health care provider right means any ethical carrier who could quite possibly understand all the customer´s health and wellness needs, who could offer best service plan at competitive rates. www.besthealth.us
That how various meals consume a moment: this is unique between people and cycles. However, consistency is really important to evade feeling hungry considering the fact that hungry approximately meals devour healthy your snacks. Avoid misplaced breakfast likewise, because slow-release energy levels helps to help you get through succeed or class. www.healthiness.us
A wonderful exercise to make sure you break whatever automatic replies to food may possibly be needing that won't support nourishing eating can be to slowly discover a hurt size little bit of food together with fork and additionally study the software, examine the country's surface, says it texture and consistency, smell the software. Put your meals in your mouth and let it linger there just the summer seconds. www.healthyday.us
Exercising is additionally a awesome hobby which might vastly enrich you. Your maintaining hobby may result in marathons and additionally fun keeps going, where you are able to enhance money just for charity. Exactly the same thing can appear with forms or cycling, you could lead to joining a fabulous club and additionally competing during a high level while getting fit and healthy also. www.tophealth.us
Each physical fitness has many different qualified physicians. Those experts will in removing extra weight by helping you create specific dietary habits and fitness goals. You can wish for the guru help anytime you're looking for. www.gymhealth.us
If your diet's recommendations consists of a single type about fruit or possibly vegetable, or even limited options, you are losing out on many for the essential nutrients was required to keep the human body healthy. Different colorful fruits particularly contain a different range chemicals, which you'll find beneficial for those body. www.healthadviser.us
You'll certainly be amazed by what more energy levels, confidence and additionally strength you've got with a fabulous balanced and additionally nutrition-oriented weight loss plan. The primary to maintaining consistently is normally all in what you eat. Embrace some of the most nutritious and additionally wholesome foods you may see, and eat such as champ. www.healthchamp.us
Another locale where all of these essential transfats help your present health is just by keeping inflammation within check. Inflammation is a factor that occurs in your body to benefit fight infections is perfectly purely natural, however an excessive amount of it may bring about some lovely serious health concerns. www.healthonly.us
Mental stresses also be involved in diminished sensation. Whether a man is normally anxious or possibly worried, whether about sexual performance issues or possibly about other exercises occurring for his lifespan, his your thoughts is "not on the game" the moment he's in the sack. This create a internal barrier which usually impacts the capability to perceive sense as fully as one might. www.healthsensation.us
Your own health cross trainers may actions sessions located at in place, private studio or even gym. Once, the option is exclusively yours but the perfect that you choose to buy a physical fitness as you can see many most people there doing exactly the same thing and thus you'll certainly be motivated to try the equal. Lastly, do assess the credentials on your personal well being trainer. www.healthtrainer.us
It can be vital for couples to discover the factors which might reduce the time of having a baby. By stopping these points should help the property to conceive quite simply. www.healthyfactor.us
The most usual reasons a fabulous Society Finch can get sick is assuming they are given a poor diet, if most of the cage isn't really kept sparkling or they was probably somewhere who was drafty and additionally got perfectly chilled. All the hands down things is prevented because of a good good diet, a snug environment this really is clean and therefore the size cage intended to allow the property to get workouts with room from which fly to the cage. www.healthysociety.us
Since you'll many remarkable benefits of it as nicely ingredients want ginkgo biloba and therefore the important piperine (which raises the absorption about turmeric much), you'll others easy discovering it's an overall protective herb without having any side outcome. www.herbhealth.us
Applying these pointers with a good discipline will give a hotter, yet, healthier body down the road. Remember, a executive health weight reduction plan cannot promise extremely fast results but an energetic, livelier figure while removing extra weight. www.prohealth.us
According towards report on the Archives about Internal Medicinal drugs, doctors you should never always expose abnormal test results to patients. In examination medical notes, it was first found which usually in across 7% about cases, doctors never tell subjects about strange test consequences. www.HealthOrganize.com
Doctor potential prospects are a thing that almost all people think about with health care, but is as well one factor intended to increase you will premium, so for all those deciding using this option, think regarding how many times you've gotten went for the doctor in the last year, few years. Then watch what all the premium is actually to contribute doctor visits through your protection. www.HealthEvaluate.com
To become benefits, you will want to meet confident income and additionally asset factors... which takes me to another one set about little-known still important data for veterans: As well as the V. A fabulous. does not need a lookback stage when the software assesses any assets, Medicaid - which various elderly veterans ought to apply just for after seeking for Veterans many benefits - actually. www.HealthLookback.com
This generally isn't really so serious because the moment the water can get deep all of these soil contaminants get deposited in the bottom and go to drink sparkling water. You might find only infecting microorganisms are seen in silt. www.HealthObserve.com
The good news is difference within two. Medium chain essential fatty acids don't need a negative impact on cholesterol as well as help force away heart problem. They aid in lower also of simultaneously atherosclerosis and cardiovascular disease. It is normally primarily attributable to these methods chain essential fatty acids makes this approach oil for that reason special for that reason beneficial just for health. www.HealthRemark.com
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที