Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Hiso31
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 21/04/2008
ตอบ: 314

ตอบตอบ: 19/06/2016 11:41 am    ชื่อกระทู้: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข่าวว่า..."เงินตำแหน่ง พงส. ทางกระทรวงการคลัง ตีความว่า ตำแหน่งปัจจุบันตีความไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นวิชาชีพเพราะทุกตำแหน่งหมุนเวียนกันได้หมด ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เป็นวิชาชีพ ทุกตำแหน่งหมุนเวียนกันได้หมด แม้จะทำหน้าที่ พงส.ก็ตาม ก็มิใช่ตำแหน่งวิชาชีพอีกต่อไป"
จะเห็นว่า เงินตำแหน่ง พงส. เริ่มมีปัญหาแล้ว.. เดิมก่อนมีการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับตำแหน่งและเงินตำแหน่ง ตามมาตรา 44(6)-(11),46,47 ซึ่งเป็นมาตราเดิมก่อนการยกเลิกนั้น เราใช้ตำแหน่งพนักงานสอบสวน ถึง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งและวิธีการประเมินเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่ละลำดับไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นตำแหน่งวิชาชีพ กระทรวงการคลังจึงเห็นชอบและ ก.ตร.จึงออก "ระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554"(ฉบับปัจจุบันที่ถูกยกเลิกไปตามคำสั่ง คสช ที่ 7/59)
เมื่อมีคำสั่ง คสช ดังกล่าวนี้ยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวน ถึง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรา 44(6)-(11) ยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวนทุกตำแหน่ง ให้เป็นตำแหน่งทั่วไป เป็นตำแหน่ง รอง สว.- ถึงตำแหน่ง ผบก. ในมาตรา 44(6)-(11) และยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 โดยยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวนทุกตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบ ก.ตร.โดยความเห็นชอบ กค. โดยแก้ไขเป็น "ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบ ก.ตร.โดยความเห็นชอบ กค." และได้ยกเลิกมาตรา 47 ออกไปทั้งหมดโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆเลย ซึ่งเป็นมาตราที่ให้อำนาจ ก.ตร.ในการออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ พงส. รวมทั้งการประเมินเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน การจะแต่งตั้งสายงานอื่นมาเป็น พงส.หรือ พงส.ขึ้นตำแหน่งสูงขึ้น ก็สามารถกระทำได้ เพราะมาตรานี้ถูกยกเลิกไปทั้งหมดแล้ว
ปัญหาในทางพิจารณา คือ มาตรา 46 ที่แก้ไขใหม่ ที่บัญญัติให้ "ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบ ก.ตร.โดยความเห็นชอบ กค." นี้ ทาง กค.ได้หยิบยกโดยนำเหตุผลซึ่งเคยเห็นชอบมาก่อน มาเป็นข้อโต้แย้งว่า "ตำแหน่งปัจจุบันตีความไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นวิชาชีพเพราะทุกตำแหน่งหมุนเวียนกันได้หมด ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เป็นวิชาชีพ ทุกตำแหน่งหมุนเวียนกันได้หมด แม้จะทำหน้าที่ พงส.ก็ตาม ก็มิใช่ตำแหน่งวิชาชีพอีกต่อไป" จึงอยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะ**ไม่เห็นชอบตามที่ ตร. เสนอขออนุมัติไป** ประเด็นสำคัญที่ กค.ยึดหลักในการเห็นชอบ คือ ต้องเป็นวิชาชีพที่ผู้มาดำรงตำแหน่ง พงส.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผ่านการประเมิน ตามมาตรา 47 ที่ถูกยกเลิกไป เท่านั้น
แต่ผมเห็นว่า เมื่อคำสั่ง คสช ที่ 7/59 ยกเลิกตำแหน่ง พงส.-ตำแหน่ง พงส.ผชพ ตามมาตรา 44(6)-(11) ให้เป็นตำแหน่งหลัก เป็น รอง สว.-ผบก., ยกเลิกแก้ไขมาตรา 46 ให้เฉพาะ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ ก.ตร โดยความเห็นชอบ กค. และยกเลิกมาตรา 47 เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้วก็ตาม ในเมื่อมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ยังบัญญัติให้ระดับ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ไว้แล้ว ทางกระทรวงการคลังจะนำความเป็นวิชาชีพของ พงส.ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ตามมาตรา 44(6)-(11),46,47 มาเป็นแนวทางพิจารณาที่จะไม่ให้ความเห็นชอบนั้นไม่ได้ หากนำมาพิจารณาก็เท่ากับนำมาตรา 46 ที่แก้ไขใหม่มาใช้บังคับไม่ได้เลย เป็นการรอนสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้จริง พวกเรา พงส.ทุกท่านทุกตำแหน่ง ระดับ รอง สว.(สอบสวน)-รอง ผกก.(สอบสวน)จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังต้องให้ความเห็นชอบให้เป็นไปตามมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่ม ตามคำสั่ง คสช ที่ 7/59 นี้...เราเหนื่อยกันอีกแล้ว ..ครับพี่น้อง...
ส่วน ผกก.(สอบสวน) ถ้า รอง สว.(สอบสวน)-รอง ผกก.(สอบสวน) ยังติดขัดแบบนี้ ทั้งๆที่มาตรา 46 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้ ยังมีปัญหาเพียงนี้ จะไม่สามารถขอความเห็นชอบออกระเบียบใหม่ได้เลย จึงต้องรอให้ระดับ รอง สว.(สอบสวน)-รอง ผกก.(สอบสวน) ได้รับสิทธิตามกฎหมายไปก่อน จึงช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต่อไป ครับ.

หมายเหตุ.- ๑) ผมก็อปมาจากในกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่ง จึงยังไม่ได้เป็นข่าวกรอง นำมาให้โพสท์ไว้เพื่อเตือนใจให้พวกเรารักและสามัคคีกันเอาไว้นะครับ เพื่อจะได้ร่วมกันต่อสู้ต่อไป และ
๒) ผมขอย้ำสมาคมพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะครับว่า่กรุณาติดตามเรื่องนี้และแสดงท่าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกด้วยครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Hiso31
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 21/04/2008
ตอบ: 314

ตอบตอบ: 19/06/2016 11:46 am    ชื่อกระทู้: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หมายเหตุอีกครั้ง.- การนำเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตื่นตระหนกและไม่มีเจตนาที่จะบั่นทอนกำลังใจของพวกเราแต่ประการใด อีกทั้งในใจผมเองยังคงเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาว่า...เรา (หมายถึง รอง ผกก.(สอบสวน) - รอง สว.(สอบสวน)...จะต้องได้เงินนี้อย่างแน่นอน...ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
รอง ผกก.สอบ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/06/2016 11:54 am    ชื่อกระทู้: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอาล่ะครับ..ข่าวนี้กระจายไปทั่ว นักสู้ตัวจริงๆในเวปนี้ระดมสมองช่วยกันครับ ที่ผ่านมาเห็นแต่ ว่ากันไปมา เก่งอย่างงั้นอย่างงี้ เอะอะก็จะฟ้องกันเอง..สู้ๆครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 12:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รอง ผกก.สอบ บันทึก:
เอาล่ะครับ..ข่าวนี้กระจายไปทั่ว นักสู้ตัวจริงๆในเวปนี้ระดมสมองช่วยกันครับ ที่ผ่านมาเห็นแต่ ว่ากันไปมา เก่งอย่างงั้นอย่างงี้ เอะอะก็จะฟ้องกันเอง..สู้ๆครับ


ใคร จะฟ้องใคร !!!!

เอาให้ชัดแจ้งหน่อย ขอรับ !!!!

ดูคลุมเคลือ ลอย ๆ งั้น ๆ

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์
กลับไปข้างบน
Hiso31
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 21/04/2008
ตอบ: 314

ตอบตอบ: 19/06/2016 12:06 pm    ชื่อกระทู้: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้วครับ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพิ่มเติม(อีกนิด)ครับ.-
....“มาตรา ๔๖ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ที่มีอํานาจและหน้าที่ทําการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
...ที่ผมบอกว่าผมเชื่อมั่นเพราะนี่คือกฏหมาย...ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 12:09 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
รอง ผกก.สอบ บันทึก:
เอาล่ะครับ..ข่าวนี้กระจายไปทั่ว นักสู้ตัวจริงๆในเวปนี้ระดมสมองช่วยกันครับ ที่ผ่านมาเห็นแต่ ว่ากันไปมา เก่งอย่างงั้นอย่างงี้ เอะอะก็จะฟ้องกันเอง..สู้ๆครับ


ใคร จะฟ้องใคร !!!!

เอาให้ชัดแจ้งหน่อย ขอรับ !!!!

ดูคลุมเคลือ ลอย ๆ งั้น ๆ

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์


บ้าเอง นะ !!!!

เวอร์ชั่น บุรีรัมย์ ขอรับ !!!!

อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม

อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 12:37 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จะให้ระดมสมองอย่างไรละครับ บางภาค บางจังหวัดเขาได้รับเงินเหมือนเดิม ไม่ถูกตัด เขาไม่ได้เดือดร้อนนี่ครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 12:49 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ได้รับไปเป็น ตพส. ที่หมดสิทธิเบิกแต่16 มีค 59 แล้ว แต่ยังตีความเข้าข้างตัวเองไปเบิกกันโดยไม่ชอบ

จังหวัดไหนยังเบิก ตพส อยู่ เตรียมถูกเรียกคืน แค่ท่านอาจจอผ่อนจากเงินเดือนปกติได้ ตามระเบียบ กค

แล้วแต่จะไปพิณากันเองนะ

เพราะเบิกผิด. ผู้รับผิดชอบคือ ผู้ตั้งเบิกมาจ่าย ได้แก่ ใคร. คงรู้นะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 12:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามที่ท่าน จขกท ว่ามาเห็นด้วย ว่าต้องได้เงินเพิ่ม ตาม 46 วรรคแรก แน่นอน
แต่จะได้เท่าไร เป็นอักเรื่องหนึ่ง ถ้ามาแนวนี้ว่า. งานสอบสวนไม่ใช่วิชาขีพเสียแล้ว
เพราะไม่มีประเมิน. การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง เหมือนสายอื่น
เงินที่จะได้ก็เท่าสายอื่นละ. ได้ตั้งแต่ 16 มีค 59
เท่า รอง สวป. สวปและ รอง. ผกก. ป


จังหวัดไหนเบิกแบบ. ตพส ไปแต่ 16 มีค เป็นการเบิกผิดระเบียบ ผู้เบิกรับผิดชอบเรียกคืน
ผู้รับผ่อนคืนได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 3:44 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอะ ผมได้มาอีกข่าวนะว่า กรมบัญชีกลางตีความว่า เงินระดับ รอง ผกก. - รอง สว. เบิกได้อยู่แล้วเพียงแค่แจ้งเลขตำแหน่งไป เพราะเงินมีอยู่แล้ว

เพราะว่าเป็นเงินที่มีอยู่เดิม ตำแหน่งคงเดิม เพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนตำแหน่งไปกค.เท่านั้นเอง

ส่วนใครที่บอกว่า รอสิ้นเดือน มิ.ย.แล้วล่าช้าจะฟ้อง


เชิญได้เลย เพราะตอนนี้คงอีกนาน.
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 3:48 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข่าวของท่าน Hiso. น่าจะใหม่กว่านะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 3:53 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยังไม่มีหนังสือตอบเป็นทางการ จะเอาอะไรไปฟ้อง
ไปทำงานเหอะ...

ที่เบิกอยู่ไม่เกี่ยวกับระเบียบใหม่ เกี่ยวกับระเบียบเก่า

คนเบิกเขาเห็นว่าเบิกได้ตามคำสั่ง คสช. ข้อ 10 . ก็เบิก

ก.การคลัง เขาบอกมาหรือเปล่าละว่าอันเก่าใช้ไม่ได้แล้ว

รอเป็นทางการ แต่ถ้า ม. 46 ยังไม่ได้ มาตรา 71 ก็จบข่าว

ใครอยากฟ้องเชิญเอาเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 3:59 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความจริงคือ การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีอยู่ ยังไม่ได้ยกเลิก
สิ่งที่ยกเลิกเป็นเพียงระเบียบการจ่ายเงิน. ตพส. สำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่ง. พงส ตามกฎหมายเก่าเท่านั้น

ยังคงมีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่สอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ที่มีตำแหน่งเป็น รอง ผกก สอบสวน
สว สอบสวน และ รอง สง สอบสวน โดย กตร เป็นผู้กำกนดโดย กค เห็นชอบ ซึ่งได้แก่ ระเบียบ เงินเพิ่ม ต.ด.ส. ที่จะประกาศใช้ในโอกาสต่อไป
ตามวิธีการ ขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ

อนาคต ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ตาม 46 วรรคแรกใหม่ แน่นอน
และจ่ายแบบตกเบิก. แต่ 16 มีค 59

ท่านผู้ทรงภูมิให้ความเห็นไว้เก่งกาจแบบนี้ รอท่านไปฟ้องเอานะ
ได้แน่ๆ ไง.
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:05 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายมีทางไปทางเดียวว่า ตพส จบแต่ 16 มีค หรือไปต่อได้

ตัวบทของ คสช 7/59 มันชัดเจน ที่ได้กำหนดวันสิ้นสุดของ ตพส ไปแล้วว่าจบเมื่อใด

ฝากอนาคตไว้ที่คนเบิก. บางหน่วยหยุด บางหน่วยเบิกต่อ ต้องมีฝ่ายหนี่งผิดแน่ๆ

คงไม่ช้า เพราะมีคนฟ้องผู้เบิก ที่สั่งหมดสิทธิเบิก ตพส กล่าวหาว่า ผู้เบิกทำไม่ชอบ ผิด 157 ขอให้ลงโทษ

ถ้าศาลยก. แสดงว่า ผู้เบิกที่สั่งงดหมดสิทธิ ตพส นั้นไม่ผิด
ถ้าศาลลง. แสดงว่า ผู้เบิก 157
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:05 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

************************************************************
เมื่อคำสั่ง คสช ที่ 7/59 ยกเลิกตำแหน่ง พงส.-ตำแหน่ง พงส.ผชพ ตามมาตรา 44(6)-(11) ให้เป็นตำแหน่งหลัก เป็น รอง สว.-ผบก., ยกเลิกแก้ไขมาตรา 46 ให้เฉพาะ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ ก.ตร โดยความเห็นชอบ กค. และยกเลิกมาตรา 47 เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้วก็ตาม ในเมื่อมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ยังบัญญัติให้ระดับ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ไว้แล้ว ทางกระทรวงการคลังจะนำความเป็นวิชาชีพของ พงส.ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ตามมาตรา 44(6)-(11),46,47 มาเป็นแนวทางพิจารณาที่จะไม่ให้ความเห็นชอบนั้นไม่ได้ หากนำมาพิจารณาก็เท่ากับนำมาตรา 46 ที่แก้ไขใหม่มาใช้บังคับไม่ได้เลย เป็นการรอนสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้จริง พวกเรา พงส.ทุกท่านทุกตำแหน่ง ระดับ รอง สว.(สอบสวน)-รอง ผกก.(สอบสวน)จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังต้องให้ความเห็นชอบให้เป็นไปตามมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่ม ตามคำสั่ง คสช ที่ 7/59 นี้...เราเหนื่อยกันอีกแล้ว ..ครับพี่น้อง...
***********************************************************

อันนี้เชื่อว่าศาลไหนก็ไม่รับฟ้อง เพราะ ม.46 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในดุลยพินิจ ก.การคลัง ไม่มีสิทธิไปบีบบังคับเขา ... ต่อให้ไม่มีเหตุผล เขาก็ไม่จ่ายได้
แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่ดีที่จะไม่จ่าย

ให้คนที่บอกว่าได้แน่ๆ ..............ดำเนินการ....................คนที่ยังรับอยู่.....ถูกตัด ก็คงต้องฟ้องในประเด็นในเมื่อระเบียบเก่ายังไม่ยกเลิก เพราะระเบียบใหม่ไม่มี เขาก็ได้รับมาตลอด มาตัดเขา เขาก็คงฟ้อง 157 แบบที่มีคนฟ้องไปแล้ว

หัวเราะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีทางไปทางเดียวว่า ตพส จบแต่ 16 มีค หรือไปต่อได้

ตัวบทของ คสช 7/59 มันชัดเจน ที่ได้กำหนดวันสิ้นสุดของ ตพส ไปแล้วว่าจบเมื่อใด

ฝากอนาคตไว้ที่คนเบิก. บางหน่วยหยุด บางหน่วยเบิกต่อ ต้องมีฝ่ายหนี่งผิดแน่ๆ

คงไม่ช้า เพราะมีคนฟ้องผู้เบิก ที่สั่งหมดสิทธิเบิก ตพส กล่าวหาว่า ผู้เบิกทำไม่ชอบ ผิด 157 ขอให้ลงโทษ

ถ้าศาลยก. แสดงว่า ผู้เบิกที่สั่งงดหมดสิทธิ ตพส นั้นไม่ผิด
ถ้าศาลลง. แสดงว่า ผู้เบิก 157


เขาฟ้องคนไม่เบิก ไม่ใช่ฟ้องคนเบิก
ถ้าศาลลงแสดงว่า คนไม่เบิกนะผิด.
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:10 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
************************************************************
เมื่อคำสั่ง คสช ที่ 7/59 ยกเลิกตำแหน่ง พงส.-ตำแหน่ง พงส.ผชพ ตามมาตรา 44(6)-(11) ให้เป็นตำแหน่งหลัก เป็น รอง สว.-ผบก., ยกเลิกแก้ไขมาตรา 46 ให้เฉพาะ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ ก.ตร โดยความเห็นชอบ กค. และยกเลิกมาตรา 47 เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้วก็ตาม ในเมื่อมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ยังบัญญัติให้ระดับ รอง สว.-รอง ผกก.ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ไว้แล้ว ทางกระทรวงการคลังจะนำความเป็นวิชาชีพของ พงส.ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ตามมาตรา 44(6)-(11),46,47 มาเป็นแนวทางพิจารณาที่จะไม่ให้ความเห็นชอบนั้นไม่ได้ หากนำมาพิจารณาก็เท่ากับนำมาตรา 46 ที่แก้ไขใหม่มาใช้บังคับไม่ได้เลย เป็นการรอนสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้จริง พวกเรา พงส.ทุกท่านทุกตำแหน่ง ระดับ รอง สว.(สอบสวน)-รอง ผกก.(สอบสวน)จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังต้องให้ความเห็นชอบให้เป็นไปตามมาตรา 46 ที่แก้ไขเพิ่ม ตามคำสั่ง คสช ที่ 7/59 นี้...เราเหนื่อยกันอีกแล้ว ..ครับพี่น้อง...
***********************************************************

อันนี้เชื่อว่าศาลไหนก็ไม่รับฟ้อง เพราะ ม.46 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในดุลยพินิจ ก.การคลัง ไม่มีสิทธิไปบีบบังคับเขา ... ต่อให้ไม่มีเหตุผล เขาก็ไม่จ่ายได้
แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่ดีที่จะไม่จ่าย

ให้คนที่บอกว่าได้แน่ๆ ..............ดำเนินการ....................คนที่ยังรับอยู่.....ถูกตัด ก็คงต้องฟ้องในประเด็นในเมื่อระเบียบเก่ายังไม่ยกเลิก เพราะระเบียบใหม่ไม่มี เขาก็ได้รับมาตลอด มาตัดเขา เขาก็คงฟ้อง 157 แบบที่มีคนฟ้องไปแล้ว

หัวเราะนนี้ (27 เม.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปรับเกลี่ยตำแหน่งพนักงานสอบสวน กล่าวถึงกรณีที่มีข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนบางรายออกมาร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการถูกตัดเงินเพิ่มพิเศษงานสอบสวนหลังจากปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า ยืนยันว่าตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายสอบสวนยังคงได้รับเงินเพิ่มพิเศษ แต่จะได้ตกเบิกหลังจาก ระเบียบกรรมการข้าราชการตำรวจว่างด้วยเงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน พ.ศ. ... สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งระดับรองสารวัตร ถึงรองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) และระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ. ... สำหรับตำแหน่งระดับผู้กำกับการ (ผกก.) มีผลใช้บังคับ โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะอุน ก.ตร.ด้านกฎหมาย จากนั้นในวันที่่ 17 พฤษภาคมจะนำเข้าอนุ ก.ตร.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีตนเป็นประธาน จากนั้นในช่วงปลายพฤษภาคมจะนำเข้าพิจารณาใน ก.ตร. ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมก็แล้วเสร็จ สามารถจ่ายเป็นเงินตกเบิกได้ทันที โดยตกเบิกนับแต่วันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ ที่กำลังพิจารณา กำหนดเงินเพิ่มแก่ระดับรองสารวัตร 12,000 บาท ระดับสารวัตร 14,400 บาท รอง ผกก. 17,300 บาท ระดับ ผกก.20,800 บาท ส่วนระดับรอง ผบก.นั้นไม่มีตำแหน่งงานสอบสวน ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ตามงบประมาณด้านบุคลากรส่วนนี้ยังอยู่ครบ แต่เหตุที่ไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และโครงสร้างตำแหน่งจากพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสอบสวนก็ไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มพิเศษได้ตามระเบียบเดิม ที่ระบุ เป็นเงินเพิ่มพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจำเป็นต้องชะลอไว้จนกว่าจะมีระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ข้าราชการตำรวจบางส่วนได้รับผละกระทบบ้าง โดยเฉพาะชั้นผู้น้อยที่รายได้หายไป แต่มีค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่ง ตร.ให้ความสำคัญและจะเร่งออกระเบียบให้ถูกต้องโดยเร็ว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ก็ห่วงใย คำนึงถึงขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่สำหรับข้าราชการเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือโยกย้ายการได้รับเงินบางส่วนล่าช้าเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ประหยัดการใช้จ่ายไว้ก่อน และฝากไปยังเจ้าหนี้ของตำรวจด้วยขอให้เห็นใจ ทั้งเจ้าหนี้ในระบบนอกระบบ ขออย่าเร่งรัดหนี้สินอะไรตอนนี้ ยืนยันว่าเมื่อได้รับเงินตกเบิก ตำรวจที่เป็นลูกหนี้ของท่านมีเงินไปจ่ายแน่นอน

“พงศพัศ” ย้ำเงินประจำตำแหน่งตำรวจสายงานสอบสวนยังมีอยู่ คาดไม่เกิน พ.ค.นี้จ่ายทันที

“ผบ.ตร.ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทั้งฝ่ายกำลังพล การเงิน หรือกองบัญชาการต่างๆ ที่ไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนให้เข้าใจตรงกัน ที่ผ่านมาบางหน่วยยังจ่ายเงิน บางหน่วยชะลอไว้ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการสื่อสารชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน แม้ว่าที่ผ่านมาผมในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจะพูดย้ำให้ความมั่นใจไปหลายครั้ง แต่ก็ยังมีผู้ปฏิบัติงานสอบสวนบางส่วนไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังตำหนิตำรวจที่ทำงานสอบสวนที่ไม่เข้าใจแต่ไม่ยอมถามผู้บังคับบัญชา หรือต้นสังกัด แต่กลับไปร้องเรียนที่อื่น อย่างไรก็ตาม จากนี้ขอให้มั่นใจเงินไม่ได้หายไปไหน ได้แน่นอน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นใจผู้ได้รับผลกระทบ เราไม่อยากเห็นตำรวจเครียดจากเรื่องนี้ หากมีตำรวจฆ่าตัวตายอีกจากปัญหาเหล่านี้เราก็รู้สึกผิด ขอให้มั่นใจว่า ตร.ดูแล ได้เงินแน่นอน แต่จะได้อย่างถูกต้องตามระเบียบเมื่อกระบวนการออกระเบียบใหม่แล้วเสร็จ คาดว่าไม่เกินเดือนพฤษภาคม” พล.ต.อ.พงศพัศกล่าว


ตอนนี้เดือนอะไรแล้ว
ขอให้มั่นใจว่า ตร.ดูแล ได้เงินแน่นอน ...

ถ้าไม่มีการออกระเบียบใหม่ ก็ต้องมาดูว่าระเบียบเก่ายังใช้ได้ไหม

ข้อ 10. คำสั่ง คสช.เป็นที่มาของคนที่บอกว่าระเบียบเก่ายังใช้ได้

รอความเห็นอย่างเป็นทางการของ ก.การคลังดีกว่า ยังไม่มีหนังสือตอบมา
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:29 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่คิดเหรอว่าจะต้องแพ้ฟ้อง เพราะคำสั่งงดเบิก ตพส ชอบแล้ว ตาม คสช 7/59 ข้อ9 ให้รับ ตพส จนถึงวันที่การแต่งตั้งพงส เข้าสู่ระบบใหม่แล้วเสร็จ

ส่วนสิทธิตาม 46 วรรคแรกใหม่ มีลักษณะตำแหน่งที่แตกต่างจากเดิมคือ

เดิมเป็นตำแหน่งควบเลื่อนไหลไปได้สูงขึ้นโดยการประเมิน
เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งตายตัวคงที่ เลื่อนสูงขึ้นตามกฎการแต่งตั้งเหมือนสายอื่นโดยไม่ประเมิน
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจึงควรใช้วิธีการคิดเหมือนตำแหน่งตายตัวคงที่เหมือน สายงาน ป. จร สืบ

ฟ้องไปคราวนี้โอกาสชนะน้อย. เพราะโครงสร้างตำแหน่งสายงานสอบสวน เท่ากับ โครงสร้างตำแหน่งสายงานอื่นไปแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:34 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอางานสอบสวนไปให้หน่วยงานอื่นดูแลเผื่อเขาจะดูแลได้ดีกว่านี้ครับ ส่วนพวกเรามาทำงานสืบสวนปราบปรามเหมือน อส.อำเภอ ดีกว่าครับภค
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/06/2016 4:44 pm    ชื่อกระทู้: Re: ข่าวล่ามาเร็วเรื่องเงินตำแหน่งของพวกเราส่อแววมีปัญหาแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จะได้มีการตรวจสอบการจับหลายชั้นหน่อย ทั้งชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล กระบวนการยุติธรรมจะได้สมบูณร์
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ระเบียบ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 4

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที