Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
mako
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 13/03/2013
ตอบ: 188

ตอบตอบ: 22/04/2016 12:33 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ่านเองคับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links3.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  263.57 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6960 ครั้ง

3.jpg4.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  375.97 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6960 ครั้ง

4.jpg5.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  379.59 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6960 ครั้ง

5.jpg


กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
mako
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 13/03/2013
ตอบ: 188

ตอบตอบ: 22/04/2016 12:34 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต่อ


6.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  338.81 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6956 ครั้ง

6.jpg7.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  380.65 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6956 ครั้ง

7.jpg8.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  483.5 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6956 ครั้ง

8.jpg


กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
mako
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 13/03/2013
ตอบ: 188

ตอบตอบ: 22/04/2016 12:35 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต่อ


9.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  398.23 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6954 ครั้ง

9.jpg10.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  452.2 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6954 ครั้ง

10.jpg11.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  421.25 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6954 ครั้ง

11.jpg


กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
mako
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 13/03/2013
ตอบ: 188

ตอบตอบ: 22/04/2016 12:35 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต่อ


12.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  317.36 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6952 ครั้ง

12.jpg13.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  371.5 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6952 ครั้ง

13.jpg14.jpg
 คำจำกัดความ:
 ขนาดไฟล์:  109.46 กิโลไบต์
 เข้าชม:  6952 ครั้ง

14.jpg


กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 12:58 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ในตัวบทของกฤษฎีกา เขียน " แก้ไขเพิ่มเติม "
ในบันทึกเสนอของ อนุ ก.ตร. เขียน " ยกเลิก "
เชื่อใครดี
ข้อ 3.5 น่าจะมีปัญหาตรงที่อ้างมาไม่ครบ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:24 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)
อันนี้คงเป็นประเด็นที่ไปโต้แย้งกันต่อในชั้นศาล
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:25 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตัวบทของกฤษฎีกา ที่เป็นฟุ๊ตโน๊ต ตัวเลข 20 เป็นเพียงคู่มือของนักกฎหมาย เพื่อสะดวกแก่การนำตัวบทกฎหมายฉบับจริงที่ประกาศใช้ใน
ราชกิจจา มาใช้บังคับ

เวลาใช้งานท่านต้องเอาตัวบท พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 มาตราที่เกี่ยวข้องที่ยกเลิกไปแล้ว นำมาประกอบกับ คสช 7/59 ทุกข้อ

ก็จะเห็น เจตนารมณ์ว่า คสช 7/59 ต้องการยุบตำแหน่ง พงส. และเลิกใช้ ระเบียบเงินเพิ่ม ตพส. ที่ออกตามกฎหมายเก่า แล้ว กำหนดให้ กตร.กำหนดตำแหน่งให้มี ข้าราชการตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่สอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวนได้รับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ที่ กตร.กำหนดโดย กค.เห็นชอบ

วันที่เลิกจ่าย ตพส. กำหนดเงื่อนไขไว้ตาม คสช ข้อ 9 ซึ่งข้อเท็จจริงตรงกับวันที่ 16 มีค 59 เป็นวันเลิกจ่าย ตพส และ เป็นวันเกิดสิทธิรับ ตดส ฯ ตามร่า่งระเบียบที่ ตร.เสนอไปยังอนุ กตร. เห็นชอบแล้วเพื่อเสนอ กตร. ตามระเบียบและวิธีการขั้นตอนในการประกาศใช้ ระเบียบ ตดส.ต่อไป

ระเบียบเงินเพิ่ม ตพส. เลิกใช้โดยผลของกฎหมาย คสช ข้อ 4 ไม่ต้องมีใครมาเสนอให้ยกเลิก ไม่ต้องมีใครมาอนุมัติให้เลิก เพราะเป็นการเลิกโดยกฎหมายใหม่ อันเป็นกฎหมายของรัฐที่ประกาศใช้ในราชกิจจาฯ

ที่ตร.เสนอ และ อนุ กตร.เห็นชอบ เป็นการเสนอและให้เห็นชอบในข้อเท็จจริงว่า วันเลิกจ่าย ตพส และเกิดสิทธิใหม่ คือวันที่การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง พงสฯตามกฎหมายเก่า เข้าสู่ตำแหน่งตามกฎหมายใหม่ มีผลใช้บังคับ

อนุ กตร. เห็นชอบตามที่ตร.เสนอ วันเห็นชอบลง 11 มีค ข้อเท็จจริงปรากฎว่า หลังจากนั้น ตร.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งตาม คสช 7/59 ให้มีผลแต่ว้ันที่ 16 มีค ดังนั้น ว้ันหมดสิทธิตพส และ วันเกิดสิทธิ ตดส จึงตรงกับวันที่ 16 มีค 59

สิทธิได้รับเงินเพิ่มของ ผู้มีอำนาจหน้าที่สอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวนตามกฎหมายใหม่และเป็นผู้มีตำแหน่งพงสฯตามกฎหมายเก่า ไม่ได้เสียไปแต่อย่างใด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:28 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มันมีคนเดือดร้อน ให้ศาลตัดสินดีกว่า
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:29 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าท่านไม่ใช่ผู้มีตำแหน่งดังกล่าว คงไม่ทราบว่าเดือดร้อนอย่างไร
แต่คนที่เขาเดือดร้อน เขาก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:31 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความเห็นส่วนตัว -- ผมว่าคนที่ร่างหนังสือฉบับนี้ให้นายเซ็นต์ พลาด
แล้วมันส่งผลกระทบในทางตัดสิทธิคนอื่น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:34 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นักกฎหมายจะไปศาลต้องเห็นหนทางชนะด้วยข้อกฎหมาย

ไปพร้อมกับการชี้ให้เห็นว่า การปรับช้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายของหน่วยเบิกที่ งดเบิก ตพส
ด้วยเหตุหมดสิทธิตามกฎหมาย นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่เห็นมีอะไร ที่ไปหักล้างข้อกฎหมายที่ หน่วยเบิก ต้องหยุดเบิก ตพส.ได้เลย

คสช ข้อ 4 ให้ยกเลิก.....แล้วจะเอาระเบียบอะไรไปเบิก ตพส.ต่อล่ะ
เบิกต่อ ก็ขัด พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 และ อนุบัญญัติ ระเบียบ การเบิกเงินคลัง 2551

อ้าง คสช ข้อ 10 ก็อ้างไม่ได้ เพราะ ระเบียบ ตพสฯ ที่มีเนื่้อความพูดถึง ผนพ ผนก และ พงสฯ ได้ถูกยกเลิก
ไปแล้วตั้งแต่ข้อ 4
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:36 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนร่างให้นายเซ็นไม่พลาดหรอก

ตพส.เลิกเพราะ คสช ข้อ 4 ไม่ใช่เลิก เพราะ ตร.เสนอให้ อนุ.กตร. เห็นชอบให้เลิก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:40 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผบก. ออกคำสั่งหมดสิทธิเบิก ตพส. ตามรายชื่อท้ายคำสั่ง
เป็นไปตาม คสช.ข้อ 4

ผบก.ไม่ได้ใช้อำนาจผู้การไปสั่งเลิก ตพส.
แต่ ตพส.มันเลิกแล้วโดยผลของกฎหมาย คสช.ข้อ 4

คำสั่งหมดสิทธิที่ผู้การออกไปพร้อมรายชื่อ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
ร้องให้เพิกถอนไม่ได้ และ ผู้การอยู่ในฐานะเป็นผู้เบิกของหน่วยงานผู้เบิก
จำต้องทำตามกฎหมายว่าด้วยการเบิกเงินคลังให้ถูกต้อง

จะเบิกเงินคลังมาจ่ายต้องมีกฎหมายและระเบียบให้อ้างเบิก

ตพส.เลิกแล้ว อ้างเบิกอีกไม่ได้
ตดส.ยังไม่ประกาศใช้ ก็อ้างเบิกยังไม่ได้
ต้องรอตกเบิก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:41 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รอศาลแล้วกันนะครับ ผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่ผมเชื่อมั่นในศาล
กลับไปข้างบน
นายรัก
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 22/04/2016 1:50 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีใครโพสอะไรมาก็คอมเม้นส์กันไปนาๆจนคนอ่านหลงทางกัน..เอาๆที่ถูกทางดูหนังสือ อนุ กตร.บริหารฯ ลงวันที่ 11 มี.ค.ตอนนี้มันวันที่ 22 เม.ย.ผ่านมา 1 เดือนแล้วครับ เรื่องมันไปถึงไหนแล้ว เข้าอนุ กตร.กฎหมายยัง ใครดองเรื่องไว้ เมื่อเข้าอนุ กตร.กฎหมายแล้วมันไปไหนต่อ แล้วเมื่อไร จะไปถึงคลังสักที ปีนี้หรือปีหน้าถึงคลัง?อยากรู้แบบนี้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:51 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้าราชการตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่สอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวน ตาม คสช 7/59 ข้อ 4

ถือว่าเป็นนักกฎหมาย สายงานพนักงานสอบสวนตำรวจ ถ้าจบเนติบัณฑิต สำนวนครบตามที่กำหนด

ความประพฤติดี ก็สมัครสอบเปลี่ยนสายเป็นข้าราชการอัยการหรือผู้พิพากษาได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 1:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นายรัก บันทึก:
มีใครโพสอะไรมาก็คอมเม้นส์กันไปนาๆจนคนอ่านหลงทางกัน..เอาๆที่ถูกทางดูหนังสือ อนุ กตร.บริหารฯ ลงวันที่ 11 มี.ค.ตอนนี้มันวันที่ 22 เม.ย.ผ่านมา 1 เดือนแล้วครับ เรื่องมันไปถึงไหนแล้ว เข้าอนุ กตร.กฎหมายยัง ใครดองเรื่องไว้ เมื่อเข้าอนุ กตร.กฎหมายแล้วมันไปไหนต่อ แล้วเมื่อไร จะไปถึงคลังสักที ปีนี้หรือปีหน้าถึงคลัง?อยากรู้แบบนี้


นี่ละมาถูกทาง คุณ ต้องไปตาม ต.ด.ส. คุณจะมาหลงอยู่กับ ต.พ.ส.ที่มันเลิกไปแล้วทำไม

ต.ด.ส. ไม่ใช่มาเมื่อไรก็ได้ อย่างช้าต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ คสช 7/59 ใช้บังคับ
คือภายใน 20 พ.ค.59 ต้องรู้เรื่องแล้ว

ทำไมต้อง 90 วัน เพราะผู้ร่างรู้แล้วว่า เลิก ตพส ต้องใช้ ตดส ต่อเนื่องกัน เมื่อร่าง คสช 7/59 มันต้องร่างอนุบัญญัติไว้คู่กัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจะได้ไม่ต้องรอตัวเงินนาน

ระยะเวลา 90 วัน เป็นระยะเวลาที่ศาลปกครองใช้เป็นแนวคิดในการชี้ขาดตัดสินคดี กรณีละเลยล่าช้าที่เกิดจากการกระทำของ จนท.ทางปกครอง อันมีหน้าที่ต้องปฎิบัติ เช่น กรณีอุทธรณ์คำสั่ง แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะพิณาอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลา 90 วัน นับแต่ว้นรับอท ล่วงเลยมาแล้วผล อท ยังไม่ออกมาถือว่า ได้เวลาสมควรที่จะฟ้องคดีปกครองได้แล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 2:03 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณีของ ต.ด.ส. เป็นเรื่องกฎทางปกครอง ไม่ต้องมีอุทธรณ์อะไรทั้งสิ้น

90 วันแล้วยังเป็นวุ้น ๆ ก็เกิดอำนาจฟ้องคดีปกครอง ของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐหรือ จนท.ทางปกครอง ออกกฎ มาบังคับใช้ให้ได้

ตามที่ คสช 7/59 กำหนด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 2:07 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ส่วน ต.ส.ค. สำหรับ จ่าย ผกก.สอบสวน ตาม ม. 71 ไม่เหมือนกัน

อยู่ในดุลพินิจ กตร ที่จะกำหนดว่า การสอบสวนคดีของ ผกก.สอบสวน เป็นเหตุพิเศษสมควรได้รับเงินเพิ่ม
ตามที่ กตร.กำหนดโดย กค.เห็นชอบ

ไม่มีเงื่อนเวลากำหนดว่า ต้องเมื่อไร

แต่โดยหลักการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามมอตโต

มันผูกมัดให้ต้องเร็ว และ อย่างน้อยต้องเท่าเดิมหรือมากกว่า
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2016 2:10 pm    ชื่อกระทู้: Re: ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เงินประจำตำแหน่ง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนร่างหนังสือให้นายเซ็น มันกลัดกระดุมผิดแต่เม็ดแรกแล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที