Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลักทรัพย์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เนตรพทู
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2010
ตอบ: 30

ตอบตอบ: 23/06/2010 3:50 pm    ชื่อกระทู้: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นาย A เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ และได้สร้างเพิง เพื่อให้คนงานได้อยู่อาศัย
ต่อมา นาย A ให้ นาย B เช่าต่อ พร้อมกับทำสัญญาขายสิ่งปลูกสร้างให้ นาย B

นาย B ก็เช่าต่อเรื่อยมา อีกประมาณ 2 ปี และได้จ่ายค่าเช่าให้กับ เจ้าของที่ดิน โดยตรง
ต่อมา นาย B เลิกเช่า และรื้อถอนเพิงพักอาศัย ของคนงานออก

เจ้าของที่ดิน มีจดหมายแจ้งให้ นาย B นำโครงสร้างที่รื้อออกไป มาปลูกคืนภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะแจ้งความดำเนินคดี ฐานลักทรัพย์

คำถาม อย่างนี้ เข้าองค์ประกอบ ลักทรัพย์ หรือไม่ ถ้ามีความผิด จะเป็น ฐานใด

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสบคับ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/09/2009
ตอบ: 160

ตอบตอบ: 23/06/2010 5:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้พิจารณาว่า"เพิง" เป็นทรัพย์ของผู้ใด

เพิง มีลักษณะอย่างไร จะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือไม่(มีผลตอนขายให้นายบี)

ข้อเท็จจริงยุติว่านายเอ ผู้เช่าคนก่อนเป็นผู้สร้าง ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่น
ใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินที่ตนเช่า อันเป็นข้อยกเว้นว่า สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว
ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินนั้น เมื่อไม่เป็นส่วนควบ เจ้าของที่ดินก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ผู้สร้างยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

เป็นเพียงความเห็นน่ะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 23/06/2010 6:13 pm    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถูกต้องน๊ะครับ......หากไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิม ว่าให้สัมภาระและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตกเป็นของผู้ให้เช่า เอาออกไปไม่ได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
PD
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 23/08/2007
ตอบ: 340

ตอบตอบ: 24/06/2010 8:01 am    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นาย A เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ และได้สร้างเพิง เพื่อให้คนงานได้อยู่อาศัย

วินิจฉัย เพิงนั้นไม่ตกเป็นส่วนควบครับ ตามที่ท่านแสบฯ วินิจฉัยไว้

นาย A ให้ นาย B เช่าต่อ พร้อมกับทำสัญญาขายสิ่งปลูกสร้างให้ นาย B

วินิจฉัย นาย B ได้กรรมสิทธิในสิ่งปลูกสร้าง จากนาย A ตามสัญญาซื้อขาย

ต่อมา นาย B เลิกเช่า และรื้อถอนเพิงพักอาศัย ของคนงานออก เจ้าของที่ดิน มีจดหมายแจ้งให้ นาย B นำโครงสร้างที่รื้อออกไป มาปลูกคืนภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะแจ้งความดำเนินคดี ฐานลักทรัพย์ฯ

วินิจฉัย นาย B ไม่ผิดข้อหาลักทรัพย์ เพราะเป็นทรัพย์ของตนเองครับ และตามข้อเท็จจริงที่ให้มา ยังไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดข้อหาอื่นใดอีก

มาตรา 146 ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้น ปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย

- การใช้สิทธิ ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินผู้อื่น
- คำพิพากษาฎีกาที่ 1773/2519 เรือนปลูกในที่ดินของผู้อื่น โดยเจ้าของที่ดินยินยอมให้ปลูกอยู่อาศัย ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินไม่เป็นเจ้าของเรือน เจ้าหนี้ของเจ้าของเรือนยึดเรือนบังคับคดีได้
- คำพิพากษาฎีกาที่ 2208/2519 ผู้ร้องปลูกเรือนพิพาทในที่ดินของมารดาโดย ได้รับความยินยอมของมารดาให้ปลูก เป็นการปลูกสร้างโรงเรือนซึ่งผู้ร้องมีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำลงไว้ จึงไม่กลายเป็นส่วนควบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 109
- คำพิพากษาฎีกาที่ 1886/2541 บ้านพิพาทเป็นบ้านที่ผู้ร้องกับนาง ห. ร่วมกันปลูกเป็นเรือนหอบนที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 (มาตรา 109 เดิม)จำเลยที่ 1ไม่มีสิทธินำบ้านพิพาทไปจดจำนองไว้กับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยึดเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ / ผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์รวมในบ้านพิพาท จึงสามารถใช้สิทธิอันเกิดจากกรรมสิทธิ์ครอบไปถึงบ้านพิพาททั้งหมด เพื่อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้ปล่อยบ้านพิพาทที่โจทก์นำยึดได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1359 แม้เจ้าของรวมคนอื่น จะมิได้ร่วมดำเนินการดังกล่าวก็ตาม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บัณฑิตน้อย
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 23/04/2009
ตอบ: 363

ตอบตอบ: 24/06/2010 3:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชรินทร์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 14/08/2014 3:40 pm    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บัณฑิตน้อย บันทึก:
ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง
เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
หนูเอ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/04/2016 8:35 pm    ชื่อกระทู้: Re: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินเช่า เป็น ลักทรัพย์ หรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบายสบาย นาง ก และ นาง ข เป็นพี่น้องกัน มีโฉนดที่ดินติดกัน ไม่มีรั้วกั้น วันหนึ่ง นาง ก ปลูกบ้านหลังใหม่ เสาบ้านยื่นเข้าไปที่ดินนาง ข ประมาณ 2 ตารางวา นาง ข แจ้งเตือน นาง ก ด้วยวาจา ว่า นาง ก ปลูกบ้านรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของ นาง ข แต่ นาง ก เพิกเฉย ต่อมา นาง ข ได้เสียชีวิติลงยกมรดกและกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ นาง ค บุตรสาว นาง ค จะกั้นรั้วบ้าน แต่ติดว่า นาง ข ไม่ให้กั้นรั้ว บอกว่าที่ดินในส่วนที่เกินเป็นของตัวเองเพราะเป็นที่ดินปรปักษ์อยู่มาเกิน 10 ปี ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลักทรัพย์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที