Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส.
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8150

ตอบตอบ: 25/12/2015 9:18 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58

ขาดข้อ 13-27

ฉบับชัดเจนมาก

หากใครมีข้อ 13-27 กรุณาส่งมาให้ผมพิมพ์เพื่อทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Linksก.ตร.แต่งตั้ง 58.pdf
 คำจำกัดความ:

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:   ก.ตร.แต่งตั้ง 58.pdf
 ขนาดไฟล์:  49.02 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  610 ครั้ง

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 9:47 am    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓) ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสารวัตรถึงรองผูบังคับการให
พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนรอยละสามสิบสามของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนงของ
หนวยนั้น ทั้งนี้ ในการแตงตั้งขาราชการตํารวจดังกลาว ใหใชบังคับกับการแตงตั้งขาราชการตํารวจซึ่งดํารง
ตําแหนงทั่วไปที่มิใชตําแหนงเฉพาะทางเวนแตผูนั้นไดดํารงตําแหนงระดับสูงสุดของตําแหนงเฉพาะทางใน
หนวยนั้นแลว

ข้อ ๓ .หมายความว่า ...สามสิบสาม เปอร์เซ็น พงส. ไม่มีสิทธิ แล้ว ถูกต้องไหม
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 10:36 am    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากเป็นเช่นนี้ สอบสวนน่าจะมี 33 % ในแท่งของตนเช่นเดียวกัน+ประเมินหรือสอบ
กลับไปข้างบน
ผทค.ปทุม
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/12/2015 11:01 am    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถูกต้องครับ 33% พงส.หมดสิทธิ์ ครับนี่เป็นแผนพัฒนางานสอบสวนในระยะตั้งไข่ ก่อนจะเอาจิงในปี 59 คือสกัดความเจริญก้าวหน้าของ พงส.ทุกวิถีทาง..ครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 11:47 am    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตร ต้องมีระเบียบในการย้าย ผู้ดำรงตำแหน่ง. พงส. ในแต่ละระดับ ออกนอกสายงาน ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรให้แน่ชัด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 1:13 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ออกกฎ 33 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เหมือนพนักงานสอบสวนไม่ใช่ตำรวจ พนักงานสอบสวนไม่ใช่คน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 1:15 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยุติธรรมสิ้นดี
กลับไปข้างบน
plein6147
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2010
ตอบ: 435

ตอบตอบ: 26/12/2015 1:25 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๒๘ (๓) นี่
คือไม่ให้ ๓๓ % กับ พงส
ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้
ต่อไป
พงส.จะเลื่อนตำแหน่งได้
ก็ต้องมาทำข้อสอบ บ่น ฟ้องการออกข้อสอบ
ทุกปีๆ
ถ้ายังไงๆก็สอบไม่ผ่าน หรือไม่สอบ
ก็ตำแหน่งเดิม
ยันเกษียณ เลย สินะ
[img]
[/img]
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 1:31 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บ้านนี้เมืองนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่อีกไหม
กลับไปข้างบน
ระวี300
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/12/2015 1:33 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้มีอำนาจคงคิดว่า....อยากแยกงานสอบสวนดีนัก...เขาก็เลยแยก...พงส....ออกไปซะเลย...โอ้ย..จะบ้าตาย...
กลับไปข้างบน
plein6147
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 24/08/2010
ตอบ: 435

ตอบตอบ: 26/12/2015 1:51 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระบุตรงๆ ชัดๆ ไปเลยก็ได้ว่า
ตำแหน่งเฉพาะทาง เช่น ตำแหน่งพนักงานสอบสวน
[img][/img]
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 2:21 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นึกไม่ถึงว่าพ.ศ.นี้ จะมีกฎหมายลักษณะทาส
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 2:29 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทั้งหัวใจคงทนไม่พอ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 3:19 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชมรม พงส.ภาค7มีอะไรจะชี้แนะบ้างไหมครับ
กลับไปข้างบน
พงส.0101
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/12/2015 3:23 pm    ชื่อกระทู้: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ทั้งหัวใจคงทนไม่พอ
ออกกฏมาใหม่แบบนี้ เอื้อประโยชน์กับตำรวจบางกลุ่ม และไปกระทบสิทธิ์กับตำรวจบางกลุ่ม ซึ่งเป็นตำรวจใน สตช.
เดียวกับ ส่อให้เห็นความธุจริต ไม่โปร่งใส จะต้องโดนดำเนินคดีทางศาลปกครอง ตาม ม.9 (1) พรบ.วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และโดนดำเนินคดีอาญา ตาม ป.อาญา ม.157
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 3:52 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส.0101 บันทึก:
Anonymous บันทึก:
ทั้งหัวใจคงทนไม่พอ
ออกกฏมาใหม่แบบนี้ เอื้อประโยชน์กับตำรวจบางกลุ่ม และไปกระทบสิทธิ์กับตำรวจบางกลุ่ม ซึ่งเป็นตำรวจใน สตช.
เดียวกับ ส่อให้เห็นความธุจริต ไม่โปร่งใส จะต้องโดนดำเนินคดีทางศาลปกครอง ตาม ม.9 (1) พรบ.วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และโดนดำเนินคดีอาญา ตาม ป.อาญา ม.157


ผมเห็นต่างว่า ระเบียบนี้ชอบแล้ว

กรณีตำแหน่งเฉพาะทาง. เช่น นักวิทยาศาสตร์ พฐ/. นักบิน / พงส. มีช่องทางเลื่อนไหลในแต่ละระดับเป็นการเฉพาะแล้ว. ที่ผ่านมาได้เปรียบสายปกติ เช่น. สาย อก ป สส. จร ในโรงพัก. เช่น. พงส. สบ 1 ไม่ยอมสอบ สบ 2. ควงอาวุโสไปทุกปี. จนแก่ได้อาวุโส อันดับ 1 ก็กิน 33 เปอรเซนต์เป็น. สว. โดยไม่สอบเป็น. ผนก. ซึ่งเป็นการแย่งที่นั่ง สว. ของสายวานอื่น. ขณะที่ รอง สว. อาวุโส. สายงานอื่นไม่สาสามารถแต่งตั้งเป็น ผนก ได้

ดังนั้น. ระเบียบใหม่ที่แก้ไข จึงเป็นไปตามช่องทางของแต่ละสายงาน. ไม่ข้ามสาย. ทำให้แค่ละท่านสามารถเลือกอนาคตตนเองได้ว่าชอบสายงานใด ก็เริ่มต้นไปในสายนั้น

สำหรับสายงานเลื่อนไหล. ควรเปิดช่องทางให้ออกได้. และเปิดรับคนใหม่จากสายงานอื่นเข้าไปได้ด้วย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 3:59 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบนี้ เป็นการกระตุ้นให้ พงส. แต่ละระดับต้องพัฒนาความรู้ และผลงานทำสำนวนเพื่อประเมินเลื่อนระดับ. ไม่ใช่รออาวุโสแล้วไปกิน 33 เปอร์เซ็นต์แย่งสายงานอื่นเลื่อนตำแหน่ง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 4:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้ายังงี้ทำไมไม่ให้พงส33เปอร์เซ็นต์ขึ้นในแท่งเลยล่ะ จะได้ไม่กินตำแหน่งบริหาร
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 4:17 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นี่เล่นออกกฎมาปิดปาก ระดับ รอง ผบ.ตร.ถึง ผบก.ใช้กฎกตรเก่าขณะที่รองผบกถึงสว.ใช้กฎกตรใหม่ และที่สำคัญทุก บช.ประกาศอาวุโสระดับ รองผบกไปหมดแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/12/2015 4:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร่างกฎ ก.ตร.แต่งตั้ง 58 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ชมรม พงส. ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 4

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที