Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ไอ้บ้าเอง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/05/2015 10:59 am    ชื่อกระทู้: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปรากฎเป็นประจักษ์

ตามผลคำพิพากษาแห่งศาลปกครองสูงสุด ดังคดี

หมายเลขแดงที่ อ.176/2552

นำเสนอไม่เป็ล ลลลลลลลลลลล

ช่างโคตรโง่

เพียน...ใคร รุ่นไหน หาเอง

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

IBA

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 11:06 am    ชื่อกระทู้: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

* คดีหมายเลขแดงที่ อ.176/2552 คดีหมายเลขดำที่ อ.61/2549

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านาย ล. เจ้าของรถยนต์บรรทุกสิบล้อได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกรรโชกทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทเพื่อให้การช่วยเหลือทางคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว. 2 ตลอดจนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีและฝ่ายกล่าวหาและจัดทำรายงานการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะกระทำผิดตามข้อกล่าวหาจริงอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษปลดออก แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยคณะที่ 1 ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์และการกระทำเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับทราบตามมติของอนุกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เห็นได้ว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ส่วนในคดีอาญาและการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีเพราะเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมายังมีข้อพิรุธควรแก่การสงสัยว่าจำเลย (ผู้ฟ้องคดี) ได้กรรโชกทรัพย์เอาเงินจากโจทก์ร่วมจำนวน 40,000 บาทหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญาซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งลงโทษทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจดำเนินการทางวินัยและผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เรียกและรับเงินจากนาย ล. เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีช่วยเหลือเรื่องคดีจริง ส่วนคำให้การของผู้ฟ้องคดีว่าในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้ออกไปที่ใดเลยนั้นขัดกับคำให้การของพันตำรวจโท ส. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับนาย ล. และไม่มีเรื่องโกรธเคืองผู้ฟ้องคดี จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีการเรียกและรับเงินจากนาย ล. จริง เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบเช่นกัน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 11:11 am    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
* คดีหมายเลขแดงที่ อ.176/2552 คดีหมายเลขดำที่ อ.61/2549

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านาย ล. เจ้าของรถยนต์บรรทุกสิบล้อได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกรรโชกทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทเพื่อให้การช่วยเหลือทางคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว. 2 ตลอดจนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีและฝ่ายกล่าวหาและจัดทำรายงานการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะกระทำผิดตามข้อกล่าวหาจริงอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษปลดออก แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยคณะที่ 1 ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์และการกระทำเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับทราบตามมติของอนุกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เห็นได้ว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ส่วนในคดีอาญาและการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีเพราะเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมายังมีข้อพิรุธควรแก่การสงสัยว่าจำเลย (ผู้ฟ้องคดี) ได้กรรโชกทรัพย์เอาเงินจากโจทก์ร่วมจำนวน 40,000 บาทหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญาซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งลงโทษทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจดำเนินการทางวินัยและผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เรียกและรับเงินจากนาย ล. เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีช่วยเหลือเรื่องคดีจริง ส่วนคำให้การของผู้ฟ้องคดีว่าในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้ออกไปที่ใดเลยนั้นขัดกับคำให้การของพันตำรวจโท ส. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับนาย ล. และไม่มีเรื่องโกรธเคืองผู้ฟ้องคดี จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีการเรียกและรับเงินจากนาย ล. จริง เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบเช่นกัน


สุดยอดเลย

ขอขอบคุณคับ

IBA เอง
กลับไปข้างบน
แฟนคลับ IBA
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/05/2015 11:13 am    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเป็นแฟนคลับ ยินดีรับใช้ครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 12:12 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แฟนคลับ IBA บันทึก:
ผมเป็นแฟนคลับ ยินดีรับใช้ครับ


ขอขอบคุณ อีกครั้ง คับ

ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง

คงเป็นผล เพราะถูกกระทำมาก

องค์ความรู้เลยมีแค่นั้น

แบบ...SNAKE ๆ FISH ๆ คับ

ปัจจุบัน ช่วยไปหมด

ณ เวลานี้ บุคคลที่ต้องโทษตามคำพิพากษา

ยังหาทางช่วยอยู่เลย

ปัจจุบัน มีหนังสือบอกกล่าวให้...

สำนักงานศาลยุติธรรม ชดใช้ค่าความเสียหายใน

มูลละเมิด กณี เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดอยู่ คับ

มันส์ ส์ ส์ ส์ อย่าบอกใคร อะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
สอวอปอ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 16/05/2015 12:27 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านกบมะระถูกไล่ออกเหรอ ไม่น่าไปเรียกตังค์เขาเลย ถ้าเงินเดือนไม่พอใช้มาขอผมได้น๊ะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 12:36 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สอวอปอ บันทึก:
ท่านกบมะระถูกไล่ออกเหรอ ไม่น่าไปเรียกตังค์เขาเลย ถ้าเงินเดือนไม่พอใช้มาขอผมได้น๊ะ


ท่านฯ สอวอปอ ขอรับ

แห่งส่วนนี้ บุคคลที่ต้องถูกกล่าวหา มิใช่...

กบมะระ ดังที่ท่านฯเข้าใจนะขอรับ

เขาเป็น...สัญญลักษณ์ของ รองเท้าฟ้องน้ำยี้ห้อหนึ่งคับ

ตราช้างดาว ดัง...อักษรหลักของแต่พยางค์

ตชด.คับ กรุณาเข้าใจใหม่ด้วย คับ

เพื่อเปลี่ยนความตั้งใจ หรือ จินตนาการ ต่อไป

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 2:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ ฟังไม่ได้ศัพท์ ฯ อีกแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 2:16 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ ฟังไม่ได้ศัพท์ ฯ อีกแล้ว


ฟังไม่ได้ศัพท์ อีกแล้ว แห่งองค์ความรู้ของตน

รู้จักคำว่า...พิมเสนแลกเกลือ ไหมคับ

แห่งการกระทำ

การแสดงออก

การสำแดงให้เห็น

แบบเยี่ยงนี้./

สัตว์โลกที่ไหนเขาจะรู้ว่าเป็นใคร หรือ มนุษย์หน้าไหน อะ

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 7:48 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โพสต์ส่อเสียด ออกความเห็นแย่ๆ ไม่ควรกระทำนะครับ ไม่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 16/05/2015 8:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
โพสต์ส่อเสียด ออกความเห็นแย่ๆ ไม่ควรกระทำนะครับ ไม่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น


การปรามาส ที่ยังไม่รู้ตัวตน

ยังไม่เท่าไหร่ ขอรับ

การหมิ่น การกระทำของบุคคลความเห็นต่าง ๆ

ที่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา

ที่ ผสห.รู้ตัว

ที่คิดว่าตนเองได้รับความเสียหาย

การเสนอข้อกล่าวหา ใครเขาห้าม คับ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/05/2015 11:17 am    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตกใจ ตกใจ ตกใจ
กลับไปข้างบน
บุคคลมั่วไป
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 17/05/2015 4:15 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สอ วอ ปอ มีการศึกษาเปล่า สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 18/05/2015 10:39 am    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บุคคลมั่วไป บันทึก:
สอ วอ ปอ มีการศึกษาเปล่า สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล


บุคคลมั่วไป อันความหมาย หรือหมายความ เนี๊ย !!!!

มัน...ทะแม่ง ๆ อยู่ ขอรับ

ขออย่าเหมารวมถึงบุคคล

ผู้ใช้นามแฝงว่า...ไอ้บ้า ด้วย นะคับ

มันยังไง ยังไง ไม่รู้ซิ

อาย อาย อาย อาย

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2015 2:41 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อจินไตย
http://youtu.be/udAL48P5NJU
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2015 2:54 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
อจินไตย
http://youtu.be/udAL48P5NJU


ณาน...ของบุคคล

ผู้ใช้นามแฝง หรือ แกงได หรือสัญลักษณ์

แทนตนว่า...ไอ้บ้า อยู่ ณ เวลานี้ อะ คับ

งง งง งง งง

จะสื่อ ถึงเรื่องไร ขอรับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2015 6:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.watkaokrailas.com/index.php?mo=3&art=655759
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2015 6:56 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.oknation.net/blog/jommand26/2010/07/17/entry-1
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2015 7:25 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
Anonymous บันทึก:
อจินไตย
http://youtu.be/udAL48P5NJU


ณาน...ของบุคคล

ผู้ใช้นามแฝง หรือ แกงได หรือสัญลักษณ์

แทนตนว่า...ไอ้บ้า อยู่ ณ เวลานี้ อะ คับ

งง งง งง งง

จะสื่อ ถึงเรื่องไร ขอรับ


ม่ายตอบ

ก็ ม่ายรู้ อะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/05/2015 12:19 pm    ชื่อกระทู้: Re: ร.ต.อ.ร่วง อีกแระ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จาก...

ความหมายของคำว่า...อจินไตย

ที่หมายถึง...สิ่งที่ไม่ควรคิด

แต่...กรณี หรือ ประด็น ของ...ไอ้บ้าเอง

คิดไปแล้ว ฟ้องไปแล้ว

จักให้ทำอย่างไรต่อไป ขอรับ

ไม่ได้ ตามคำขอบังคับ

ไม่ถอนฟ้อง 600,000,000 บาท ( หกร้อยล้านบาทถ้วน ) อะ

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ

พตท.บ้า เอ๊ย !!!!
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที