Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ทำยังไงถึงจะได้คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ทำยังไงถึงจะได้คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
sirimongkol6
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 06/06/2011
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 06/06/2011 7:41 pm    ชื่อกระทู้: ทำยังไงถึงจะได้คืน รถจักรยานยนต์ ของกลาง ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พอดี เพื่อนยืมรถจักรยานยนต์น้องสาว(ยังผ่อนกับทางไฟแนนซ์)ไปแล้วไปกระทำความผิดขนยาบ้า จำนวน 100 เม็ด แล้วไปคัดคำสั่งศาลมาปรากฏว่าในคำสั่งไม่มีเกียวกับ รถจักรยานยนต์ จึงไปติดต่ออัยการ ทางอัยการผเจ้าหน้าที่รับเรื่อง)บอกต้องขอดูว่าทางอัยการสั่งคืนหรือส่ง ปปส จึงได้กลับไปที่สถานีตำรวจอีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่รักษาของกลางได้แจ้งว่า ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องไปให้ ปปส(เค้าบอกว่าทางอัยการไม่ส่งเรื่องไปให้ปปสทางพนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องไปให้ทางปปส) ตัดสินดังนั้นอยากทราบว่าในกรณีนี้ 1ทางผู้เช่าซ้อ สามารถนำรถออกมาใช้ก่อนได้หรือไม เพราะเรายังต้องผ่อนอยู่กับทางไฟแนนซ์ 2ปกติทาง ปปส ใช้เวลาในการตรวจสอบนานหรือไม

ขอบคุณผู้ให้ความรู้เป็นอย่างมาก ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8170

ตอบตอบ: 06/06/2011 7:47 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากรถไม่ใช่กรรมสิทธิ์ผู้ต้องหา ปปส.ไม่มีคำสั่งยึดหรอกครับ ผู้เช่าซื้อสามารถยื่นคำร้องขอรับรถคืนจากพนักงานสอบสวนได้ พร้อมเอกสารเช่าซื้อและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากพนักงานสอบสวนไม่ยอมคืน ผู้เช่าซื้อสามารถอุทธรณ์คำสั่งพนักงานสอบสวนต่อศาลได้ ศาลสั่งอย่างไร พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตาม หากเก็บไว้นานรถเกิดความเสียหาย ผู้เช่าซื้อสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากพนักงานสอบสวนได้

วิธียื่นคำร้องขอรับของกลางไปเก็บรักษาระหว่างคดี
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12E51AD4EA66Q3A6[8G9YMXLG3LDVO


กฎกระทรวง กำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/032/10.PDF

กฎกระทรวงนี้ไม่ได้กำหนดเวลาใช้บังคับ นั่นหมายความว่า ประกาศ รจ.เมื่อใด มีผลใช้บังคับทันทีจ้าพี่น้อง

ปวิอ.
มาตรา ๘๕/๑ ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้

การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอำนาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคำร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด


หมายเหตุ เข้าใจเอาเองว่าคดีของ จขกท. ศาลน่าจะตัดสินไปแล้ว เดาว่าคงถูกจับนานกว่า ๑ ปี แล้ว รถของท่านมิเน่าไปแล้วหรือครับ อย่างไรก็ดีหากภายหลังที่่ท่านได้รับรถคืน รถเสียหาย สามารถเรียกค่าเสียหายจากพนักงานสอบสวนได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
sirimongkol6
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 06/06/2011
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 06/06/2011 8:36 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่องคืนของกลาง ตอนนี้ศาลจังหวัดนครปฐมตัดสินไปแล้วครับ ผู้ต้องหา(เพื่อนน้อง)โดนจำคุก6ปี ส่วนของกลางที่ยึดคือยาบ้าและโทรศัพท์ แต่ในคำตัดสินไม่มีเรื่องเกี่ยวกับจักรยานยนต์ ผมได้สอบถามไปทางอัยการ(เจ้าหน้าที่ที่รับคืนของกลาง) ได้แจ้งว่าต้องขอตรวจสอบก่อนว่าทางอัยการได้แจ้งไปให้ปปส ตัดสิน หรือทางพนักงานสอบสวน(สภ.โพธิ์แก้ว)ส่งเรื่องไปให้ ปปส
ผมจึงได้กลับไปที่สภ.โพธิ์แก้ว และได้คุยกะนายดาบที่ห้องเก็บของกลางทางนายดาบได้แจ้งว่าต้องรอทาง ปปส ตัดสินเพราะทางอัยการไม่มีหนังสือมาทางพนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องไปให้ปปส ผมจึงโทรไปที่ปปส ทางปปส แจ้งว่ายังไม่มีการตัดสิน ดังนั้นผมควรทำอย่างที่พี่ว่าใช่หรือไม คือไปขอยืนอุทรต่อพนักงานสอบสวนเพื่อรักษาของกลาง(หรือยื่นคำร้องต่อใคร) เพราะตอนนี้เราร้อนใจมากเพราะรถก็ต้องผ่อนแล้วไม่ได้ใช้อีก แจ้งไปที่บริษทไฟแนนก้อคิดค่าเอารถออกอย่างโหด เคยโทรไปหาพนักงานเจ้าของคดีเค้าบอกว่าจะเอาคืนได้ยังไงไม่มีคำสั่งจากปปส เลย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
makojung12
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 21/06/2014 3:03 pm    ชื่อกระทู้: Re:โดนยึดรถ จาก ปปส ชุดจับกุมที่ 101 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

sirimongkol6 บันทึก:
เรื่องคืนของกลาง ตอนนี้ศาลจังหวัดนครปฐมตัดสินไปแล้วครับ ผู้ต้องหา(เพื่อนน้อง)โดนจำคุก6ปี ส่วนของกลางที่ยึดคือยาบ้าและโทรศัพท์ แต่ในคำตัดสินไม่มีเรื่องเกี่ยวกับจักรยานยนต์ ผมได้สอบถามไปทางอัยการ(เจ้าหน้าที่ที่รับคืนของกลาง) ได้แจ้งว่าต้องขอตรวจสอบก่อนว่าทางอัยการได้แจ้งไปให้ปปส ตัดสิน หรือทางพนักงานสอบสวน(สภ.โพธิ์แก้ว)ส่งเรื่องไปให้ ปปส
ผมจึงได้กลับไปที่สภ.โพธิ์แก้ว และได้คุยกะนายดาบที่ห้องเก็บของกลางทางนายดาบได้แจ้งว่าต้องรอทาง ปปส ตัดสินเพราะทางอัยการไม่มีหนังสือมาทางพนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องไปให้ปปส ผมจึงโทรไปที่ปปส ทางปปส แจ้งว่ายังไม่มีการตัดสิน ดังนั้นผมควรทำอย่างที่พี่ว่าใช่หรือไม คือไปขอยืนอุทรต่อพนักงานสอบสวนเพื่อรักษาของกลาง(หรือยื่นคำร้องต่อใคร) เพราะตอนนี้เราร้อนใจมากเพราะรถก็ต้องผ่อนแล้วไม่ได้ใช้อีก แจ้งไปที่บริษทไฟแนนก้อคิดค่าเอารถออกอย่างโหด เคยโทรไปหาพนักงานเจ้าของคดีเค้าบอกว่าจะเอาคืนได้ยังไงไม่มีคำสั่งจากปปส เลย
ใช่ ส่วนของดิฉัน เป็น รถ กะบะ กรณีเดียวกันกับคุณ ตอนนี้ รอ คำสั่งจาก ปปส อย่างเดียว เพราะ ทาง ตำ รวจ ชุด จำ กุม มันเสนอ ไป กับ ทางปปส ว่า ขอ เสนอ ยึุด ทรัพย์ ของ ผู้ต้อง หา มีรถกระบะ และ ทอง 2 บาท ซึ่งรถ เป็น ชื่อ ดิฉัน ผู้ต้องหา เอา ไป ขับ เพิื้อ ไป รับเพิ้อน แล้วโดนจับ โดยตำรวจ มัน ระ บุ ว่า ใช้ รถ ในการนำ พา ทำ ความ ผิด แต่ ของกลาง คือ ยาบ้า 440 เม็ด ไม่ได้ เจอ ในรถ ผู้ต้องหา ถือลง จาก รถ แล้วเดิน เอายาไปส่ง คนที่สั่ง โดนจับ พร้อมของกลางอยู่ หน้า เซเว่น ไม่ได้ อยู่ใน รถ แต่ อย่าง ได ตอนนนี้ รถ โดนยึด อยู่ที่ สน 101 แล้ว มัน ก็ เปลี่ยน ป้ายทะเบียน เอาไป ขับ ่หน้าตาเฉนย ลอกสติกเกอร์ ออก หมด เลย เรา จะ ทำ ยัง ไง อยาก ได้รถ คิืน แล้ว ไฟ แน่น ก็ เอา เปรียบ คือ ไฟแนน มัน จะ ตามรถ ให้ แต่ ถ้า ได้รถมาแล้ว มัน ให้เวลา 1 เดิือน เพื่่อ จ่าย ค่างวด ส่วนที่เหลื่อให้หมด ประ มาณ35 งวด 290,000 บาท ไม่รวม ค่า ทนาย แล้ว ก็ค่าติด ตาม เวลาแค่เดือนเดียวจะไปหามายังไง รบกวน คนที่ รู้ ตอบ ด้วยนะคะ เดือด ร้อน มาก ดิฉัน ผู้หญิงตัวคนเดียว เงินก็ ไม่มี ไม่รู้จะปรึกษาใคร
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที