Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
กังฉินสไตล์
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/11/2012
ตอบ: 350

ตอบตอบ: 27/12/2012 12:28 pm    ชื่อกระทู้: กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณีการฟ้องศาลปกครอง เกี่ยวกับการไป 3 จังหวัด
จากหนังสือของท่าน ดร. ฤทัย หงส์สิริ น. 18
เรื่องรูปแบบของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเป็นกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการที่มีลักษณะประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้คือ. –
(1) ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ เช่น คณะกรรมการควบคุมการเช่านามีติยับยั้งไม่ให้ผู้ ให้เช่าขายที่ดิน ทั้ง ๆ ที่ พ.ร.บ.การควบคุมการเช่านาน พ.ศ.2517 ไม่ได้ให้อำนาจไว้ กรณีไปสามจังหวัดจึงต้องพิจารณาว่า ผบ.ตร.มีอำนาจหรือไม่ ดูเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 145/2552
(2) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ในข้ออื่นๆ เช่น การออกคำสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการทั้งที่ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ขอลาออกจากราชการ , การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 38/2546 , อ. 456/2550
(3) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ เช่น การออกคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีโดยไม่ให้มีโอกาสบุคคลนั้นทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 214/2548 , 103/2551 , 2755/2545
(4) ไม่สุจริต หมายถึงการบิดเบือนการใช้อำนาจ โดยมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่น ใช้โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 36/2544
(5) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อหลักศาสนา ความเสมอภาค มีความลำเอียง อคติ หรือใช้ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาหรือเพศ หรือความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันแก่บุคคลในฐานะหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน อันเป็นการขัดต่อ มาตรา 30 แห่ง รธน. เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 158/2550 , 142/2547, 251/2551
(6) เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็ฯ หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร เช่น ดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 41/2552
(7) ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ดุลพินิจ หมายความว่า การที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายกำหนดให้ทางเลือกหลายทาง ซึ่งหากกระทำการไปทางใดทางหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควร ก็ล้วนเป็น การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย


“และศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อศาลเห็นว่ากฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ”


ในกรณีนี้ผมเห็นว่าศาลอาจรับฟ้อง แต่การจะทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองอาจจะยาก เพราะว่าต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ปัญหาคือ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการหรือผู้ชำนาญการพิเศษ ขาดจริงหรือไม่ หากขาดจริง การทุเลาน่าจะเป็นเรื่องยากครับ
และศาลปกครองจะตัดสินได้ภายใน 2 ปีหรือเปล่า อันนี้ก็อย่าลืมคิดครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
aodkin
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 13/05/2011
ตอบ: 247

ตอบตอบ: 27/12/2012 2:24 pm    ชื่อกระทู้: กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

1.ผมเห็นว่ายังไงก็ควรฟ้อง และสพส.ก็ควรจะเป็นผู้ทำเรื่องนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้พ.ต.ท.ไขแสง ถวิลวงศ์ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านฝาง เป็นต่อสู้โดยลำพัง เพราะหากต่อสู้ชนะมา พงส.ทุกคนก็ได้ผลด้วย แต่ตัวพ.ต.ท.ไขแสง เองต้องมาโดนนายหมายหัว เสียค่าเดินทางที่ต้องออกเอง
2.สพส.ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร หากไม่เป็นปากเป็นเสียงแทนพงส. หรือตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้ สตช.กดขี่พงส.
3.ต่อให้สพส.ฟ้องแล้วแพ้คดี แต่อย่างน้อยก็ได้ใจพงส.ทั่วประเทศว่าได้ทำเต็มที่แล้วสำหรับสมาคมที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนให้พงส. พงส.ทั่วประเทศก็จะได้สิ้นข้อกังขา เพราะศาลตัดสินแล้ว คงไม่มีอะไรจะเถียง
4.การลงขันกัน เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า ไม่ใช่แก้ไขปัญหา ตัวอย่างภ5 มองมุมหนึ่งก็เป็นความน่าชื่นชมของพงส.ภ5 แต่มองอีกมุมหนึ่ง ทำไมสพส.ถึงปล่อยให้แต่ละภาคต่างคนต่างแก้ปัญหากันเองตามลำพัง แต่ละภาคไม่มีแนวทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะอะไร เพราะพงส.ทั่วประเทศอยู่ห่างกันประชุมร่วมกันยาก แต่มีศูนย์กลางอยู่ที่สพส. แต่ศูนย์กลางกลับไม่ทำตัวเป็นตัวกลางปล่อยให้แต่ละ ภ. ต้องคิดหาทางกันเอาเอง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เจษดา
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 23/10/2012
ตอบ: 28

ตอบตอบ: 27/12/2012 4:58 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นักมวยยังไม่ทันได้ชกเลย ก็ยอมแพ้ตั้งแต่ไม่ขึ้นเวทีแล้ว ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับ ท่าน aodkin ครับ เนื่องจาก จะได้เป็นบรรทัดฐาน ของ พนักงานสอบสวน ที่ครบกำหนด แต่ละปี ที่ จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกๆ รุ่น ครับ ถึงแม้ศาลปกครองจะใช้เวลาตัดสินนานสักแค่ไหนก็ตาม หรือว่า หากศาลไม่รับคำฟ้องหรือรับคำฟ้องแล้ว ตัดสินให้ ตร.สามารถทำได้ พนักงานสอบสวน ก็จะไม่ได้โต้แย้งกันอีก ต่อไป หากไม่ทำ ถึงเวลาก็เก็บเงิน ให้ผู้อื่นไปแทนทุุุกๆ ปี หรือก็จับสลากไปกันทุกๆ ปี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
usadee
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 04/06/2011
ตอบ: 503

ตอบตอบ: 27/12/2012 5:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

๓ จว.ชายแดนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
กระผมเป็นตำรวจ นอกจากเป็น พงส.แล้ว กระผมได้รับการฝึกทางยุทธวิธีด้วย
ยิงปืนก็ทำได้ ต่อสู้คนร้ายผมก็ทำได้
ผมเป็นตำรวจ แต่อยู่สายตรวจตำบล ขนาดรับประทานอาหาร ผมยังต้องพกปืน ผมก็ยังรักษาชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันได้
ในอดีต ข้าราชการตำรวจบางท่านก็เป็นมือปืน มือฆ่าไอ้เสือ ไอ้สิงห์ ไอ้กระทิง ไอ้แรดต่างๆ จนสิ้นลายมาแล้วมากมาย
ตำรวจต้องรักษาชาติ บ้านเมือง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการฟ้องศาลปกครองในเรื่องนี้
ข้าราชการตำรวจอื่นเขาก็ไปกันมาแล้ว เขาไม่เห็นโหวกเหวกโวยวาย ตีโพยตีพายอะไร
การที่พนักงานสอบสวนไปปฏิบัติราชการที่ ๓ จว.ใต้ ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการตำรวจอื่นเลย
หรือคิดว่า เป็นพนักงานสอบสวน ต้องสอบสวนอย่างเดียว ไม่มีหน้าที่ปกปักรักษาอธิปไตย ของชาติ ไม่มีหน้าที่ต้องไปรักษาชายแดนใต้
ผมสนับสนุนให้ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการโดยเร็ว จะได้ทราบว่า ใครได้ไปบ้างใครได้อยู่ จะได้ปฏิบัหน้าทีต่อไป ไม่ต้องพะวงว่า จะเป็นผมไหม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
aodkin
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 13/05/2011
ตอบ: 247

ตอบตอบ: 27/12/2012 5:49 pm    ชื่อกระทู้: กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพราะด้วยเหตุที่ว่ามานี่แหละครับผมจึงรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของชมรมพอสมควร
ตอนเก็บเงินผมก็ไม่เกี่ยงงอนเข้าชมรม


..

การเป็นตำรวจ เป็นพนักงานสอบสวน ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ใต้เท่านั้นหนิครับ
ผมอยู่ภาคเหนือก็ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในภาคเหนือเช่นกัน
แต่ที่ไม่อยากจากบ้านไปไหนไกลเพราะนอกจากหน้าที่ดูแลประชาชนแล้วก็ยังมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ ลูก ครอบครัว ซึ่งหากผมอยู่ที่นี่ ซึ่งผมก็เลือกมาอยู่ที่นี่เพราะจะได้ทำหลายๆสิ่งที่กล่าวมาพร้อมๆกันได้
เข้าใจว่าภาคใต้ก็สำคัญ แล้วพ่อแม่ ลูกผมไม่สำคัญเช่นนั้นหรือ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
pct55555
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 17/11/2009
ตอบ: 78

ตอบตอบ: 27/12/2012 9:17 pm    ชื่อกระทู้: กรณีการฟ้องศาลปกครองของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ๋ง ผมแล้วแต่นาย ใครไม่อยากไปก็เป็นสิทธิของเขา ใครอยากไปก็เป็นสิทธิของเขา แต่หากเป็นไปได้อยากให้สมัครใจดีกว่า
พวกไปแต่กาย ไม่มีใจ ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ เห็นมาเยอะแล้ว ส่งไปก็มีแต่ปัญหา หากนายเข้ามาอ่าน ผมอยากเสนอให้เพิ่มสวัสดิการให้พวกอยากไป เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ขอมีสิทธิแบบคนติดตามนายได้ป๊ะ
หรือไม่ก็กำหนดกฎขึ้นมา ใครไม่ได้ปฏิบัติ พื้นที่ 3 จว. ไม่มีสิทธิเข้าประเมิน ไม่มีสิทธิเข้า รร. สว -ผบก. รับรองสมัรใจเพียบ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที