Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 11:00 am    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน ที่มาเป็นรองสืบฯ ก็หมดความเป็นพนักงานสอบสวนไปด้วย.

องค์ประกอบความเป็นพนักงานสอบสวน ประการแรกต้องเป็นเจ้าพนักงานเสียก่อนและประการต่อมาต้องมีกฎหมายให้เจ้าพนักงานนั้นมีอำนาจทำการสอบสวนและมีกฎหมายให้หน้าที่ทำการสอบสวน

หน้าที่ กับ อำนาจ ที่กฎหมายมอบให้อาจมาพร้อมกันตามกฎหมายฉบับเบียบกันหรือมาตามกฎหมายต่างฉบับกันก็ได้ เช่น พรบ.ล้มละลายให้อำนาจและหน้าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาพร้อมกันโดยให้ จพท.เป็นพนักงานสอบสวนตาม วิอาญา มีอำนาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาล้มละลายได้

สำหรับตำรวจเป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ.ตำรวจ ๒๕๔๗ มีหน้าที่ทำการสอบสวน ตามมาตรา ๖(๒) วางหลักไว้ว่า ตร.เป็นองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม วิอาญา แปลความได้ว่า เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้ แต่ตำรวจระดับใดจะมีอำนาจสอบสวนก็จะโยงไปที่ วิอาญา ๑๘ ซึ่งให้แต่ ร.ต.ต.ขึ้นไปเท่านั้น มีอำนาจสอบสวน

หน้าที่สอบสวนตามกฎหมายตำรวจ ประกอบอำนาจสอบสวนตาม วิอาญา ๑๘ ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องมียศ พ.ต.ต.ขึ้นไป เป็นพนักงานสอบ

รองผกก. สืบสวนสอบสวนเดิม ของ สน. สภ. ทุกแห่งถูกกำหนดให้ต้องเลือกทางเดิน เฉพาะท่านที่เลือกเป็นรองผู้กำกับการสืบสวน มีผลแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ ท่านเหล่านี้ก็จะขาดหน้าที่ทำการสอบสวนไปแล้ว แม้จะยังคงมีอำนาจสอบสวนตาม วิอาญา ๑๘ ท่านก็เป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้แล้ว เพราะขาดองค์ประกอบของหน้าที่ทำการสอบสวน เพราะกฎหมายตำรวจเรื่องงานสอบสวน เขาตัดท่านออกไปโดยการกำหนดหน้าที่การงานในสถานีตำรวจขึ้นใหม่ตามคำสั่ง ตร.๕๓๗/๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย พรบ.ตำรวจมาตรา ๑๑(๔) ทำให้คำสั่ง ตร.นี้มีสถานะเป็นกฎหมายลูกของ พรบ.ตำรวจฯ

ท่่านรองผู้กำการสืบสวน ไม่มีหน้าที่ทำการสอบสวนเสียแล้ว เป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้แล้ว ท่านจึงต้องมอบสำนวนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบให้กับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าโรงพัก ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบกตร.ว่าด้วยการประเมินพนักงานสอบวน และ ตามกฎ.กตร.ว่าด้วยการแต่งตั้ง และ กฎ.กตร.การปกครอง พงสฯ ๒๕๕๕ ที่แม้ว่าจะมีปัญหาการตีความผิดผิด ว่า หน.โรงพักไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานก็ตาม

และหากทางราชการเคยมีคำสั่งมอบหมายให้ท่านรองผกกฯเหล่านี้ เป็นพนักงานสอบสวนร่วมสอบสวนทำคดีกับพนักงานสอบสวนคนอื่น ในคดีสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของ ตร. หรือ หัวหน้าหน่วยงานระดับ บช.หรือ บก.ในสังกัดของหน่วยลงมา หรือ เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ ที่อ้างข้อบังคับ มท.๒๓ สั่งมาก็ตาม ท่่านก็หมดหน้าที่ไปร่วมสอบสวนกับเขาแล้ว เพราะตัวท่านเองขาดจากความเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายไปแล้ว ท่่านจึงไม่มีอำนาจหน้าที่อีกแล้ว

ทางปฏิบัติท่านก็ควรทำหนังสือรายงานให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนในแต่ละคดีได้ทราบว่า ท่านไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายตำรวจที่ตัดท่านออกจากความเป็นพนักงานสอบสวน ใหญ่กว่าคำสั่งที่ตั้งท่านเป็นคณะพนักงานสอบสวน

ตัวอย่าง ก่อน ๑ ต.ค.๕๕ บางจังหวัดมีคดีป่าไม้ ที่ผู้ว่าอ้างอำนาจตามข้อบังคับ ๒๓ เข้าควบคุมการสอบสวน และตั้งชุดพนักงานสอบสวนโดยมี รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน ของสภ.ในจังหวัดเป็นพนักงานสอบสวน เมื่อถึง ๑ ตค ๕๕ ท่านที่เลือกเป็น รอง.ผกก.สืบสวน ก็จะขาดจากความเป็นพนักงานสอบสวนในคดีป่่าไม้ไปทันที ท่านต้องแจ้งเรื่องให้เขาทราบ เพื่อที่เขาจะได้พิจารณามอบหมายท่านอื่น หรือ ถ้ามีพนักงานสอบสวนพอแล้วก็จะได้ไม่ตั้งท่านเพิ่ม

แต่ถ้าท่่านรองฯเหล่านี้ ทำเฉยไปร่วมสอบสวนกับเขา ผลก็คือเสี่ยงต่อการทำให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบ เพราะไม่ได้ทำการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน โดยเฉพาะถ้ามีพยานบางปากท่านเพียงคนเดียวไปสอบสวนโดยไม่มีคนอื่นร่วมด้วย ปากนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วชัดเจน เหล่านี้เป็นประเด็นที่ทนายจำเลยจะยกขึ้นสู้ และหากศาลเห็นว่า การสอบสวนไม่ชอบ อัยการไม่มีอำนาจฟ้อง ยกฟ้องด้วยเหตุไม่มีอำนาจ ไม่ได้ยกฟ้องเพราะเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้อง ยังไม่ตัดสิทธิการฟ้อง สอบสวนใหม่ได้ แต่ก็ทำให้การสอบสวนไม่รวดเร็ว ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตาม รธน. ๔๐(๔) รัฐได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปกับสำนวนที่เสียไปนั้นแล้ว ความรับผิดทางละเมิดจะตามมา

การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ไม่ใช่พนักงานสอบสวนแล้วเข้าไปทำการสอบสวนทำให้สำนวนของรัฐเสียหาย ย่อมเป็นการกระทำละเมิดตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.ฯ ฐานฐาน จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อเข้าไปสอบสวนโดยไม่มีอำนาจทำให้เกิดความเสียหายของรัฐในการฟ้องคดี

รัฐเรียกค่าเสียหายทางละเมิดได้ พยานหลายปากที่ท่านสอบสวนไป ต้องเรียกมาสอบสวนใหม่ เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียประโยชน์จากการลางานมาให้ถ้อยคำ เขาย่อมมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายทางละเมิดคืนได้ด้วย

สรุป รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน ที่ได้รับคำสั่งใหม่ให้เป็น รองผกก.สืบสวน ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแล้ว หมดอำนาจในการทำสำนวนแล้ว หากฝ่าฝืนเข้าไปสอบสวนจะมีผลให้การสอบสวนไม่ชอบ ต้องรับผิดทางละเมิด

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 07/10/2012 12:30 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟน ๆ ๆ ทุกท่านของ สอบสวน ๕๙๙

1. ขอให้แฟน ๆ ๆ ทุกท่านของ สอบสวน ๕๙๙

พิจารณากันให้ดี..........เขาถูกปลดจาก รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน (รอง ผกก.สส.) เป็น รองผู้กำกับการสืบสวน ( ย่อ เหมือนเดิม....รอง ผกก.สส.)

แต่เขาไม่ได้ถูดปลดจากการเป็นตำรวจ......เขาเหล่านั้น....ยังคงเป็น ..ตำรวจ/.........ยังไม่ขาดจากความเป็นตำรวจ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ ในประมวลกฎหมายนี้

(๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่ง
กฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้า
พนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงาน
อื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้อง
จับกุมหรือปราบปราม

2. อีกทั้งยังเป็น..... นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

(๑๗) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้า
พนักงานดังต่อไปนี้
...........ฯลฯ............
(ท) ผู้บังคับการตำรวจ
(ธ) รองผู้บังคับการตำรวจ
(น) หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(บ) รองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(ป) ผู้กำกับการตำรวจ
(ผ) ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขต
(ฝ) รองผู้กำกับการตำรวจ
(พ) รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขต
(ฟ) สารวัตรใหญ่ตำรวจ
(ภ) สารวัตรตำรวจ
...........ฯลฯ............


3. คงต้องไปทบทวนให้ดีก่อนที่จะมานำเสนอ/ให้เขว..ไป....เขว...มา

.........อำนาจของผู้ว่าฯ ยังไม่ได้หมดไปยังคงมีอำนาจที่จะแต่งตั้งเหมือนเดิม

.........คำสั่งของ ผู้บัญชาการ/ ผุ้บังคับการ / ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง....ยังไม่ได้หมดไป
หรือสิ้นสภาพไป/ยังคงมีบังคับอยู่.......

........เขาเป็นอยู่/ตาม นัยคำสั่ง/.....ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด/.....ผบ.ตร....ผบช.....หรือ ผบก . .... ...........พิจารณากัน.....แบบ....เด็ก ....ๆ......ผบก. ....ผุ้มีอำนาจแต่งตั้ง ....รอง สวป./ หรือ รอง สว.ธร./ ....ที่มีคุณวุฒิ นิติศาสตร์ และคุณสมบัติครบที่จะเป็นพนักงานสอบสวน.....ยังแต่งตั้งได้

........... นับประสาอะไร......ที่เขาเหล่านั้น......เปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นคือ....
ตำแหน่ง รอง ผกก.สส. (รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน)....เป็น
รอง ผกก.สส.(รองผู้กำกับการสืบสวน) .........คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.....ผุ้บังคับการ/......ก็ยังคงมีผลบังคับใช้ .........

........... แตกต่างจาก/หน้าที่ปกติเท่านั้น......ที่เขาเหล่านั้น.....ไม่มีอำนาจสอบสวน/สั่งการ....ควบคุม.....ตรวจสอบ.....เว้นแต่........อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๗ วรรคสอง ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพงส.พ.ศ.๒๕๕๕

........แต่มิใช่/ในส่วนที่เกี่ยวกับการ.... สั่งคดี..สั่งฟ้อง/สั่งไม่ฟ้อง/งดการสอบสวน/....หรือประเด็นในคดี.....

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371F4DLSMEV2TA5T11JVVV[2OW
 


4. ......การสั่งสายงานอื่นมาเป็นพนักงานสอบสวน

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371942VXW9I82[JESYYRMDAKIG

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371942G1ZPIJLPMRGSZ4Q74SYH

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371943ZSTTSU2NR32A4OKKBEOI

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371943HCJ77UWIXZ348WHE46W3


http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371A6CXI4EG67K213GTII6SLSJ


http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371A6CKTXNOJV4U1QAM7WGEPH7


http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B371A6CX14BNQJGSGBBO813CZCG


................... สรุปได้ว่า.....เขาขาดจากความ เป็น รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
(รอง ผกก.สส.) .....ไม่มี อำนาจสอบสวน/ตาม ป.วิ อาญา .....โดยคำสั่ง ตรงที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลง๒๗ ก.ย.๒๕๕๕ และระเบียบ ก.ตร.ฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๑๘ ก.ค.๒๕๕๕


................... แต่เขาเหล่านั้น......ยังไม่ขาดจากความเป็น.... ตำรวจ....เขาเหล่านั้น
ยังคงเป็นตำรวจ ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการสืบสวน( รอง ผกก.สส.) ......
เขายังคงเป็นตำรวจ....และ เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่......เขาเหล่านั้นยังคงมีอำนาจสอบสวนตาม.ป.วิ อาญา ....มาตรา ๑๘ /นัย ป. วิ อาญา มาตรา ๑๖

โดยผู้มีอำนาจแต่งตั้ง.....แต่งตั้งให้เขาเป็น..........คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ.......พ.รงบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค และ ผู้บังคับการตำรวจภูธร/นครบาล...../ภูธรจังหวัด......

.............. สุดท้าย...... น่าสนใจนำมาฝากวันหยุด/(ตำรวจไม่มีวันหยุด.........ตำรวจอาชีพ ต่างกับมายึดอาชีพตำรวจ..)

เครื่องช๊อตไฟฟ้า เป็น อาวุธหรือไม่.......จับได้หรือไม่ขณะพกพา.......

http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/comment/comment1/2539/c1_0289_2539.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 07/10/2012 12:31 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย จอมโจรจอมใจ เมื่อ 07/10/2012 10:42 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมทัพ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 29/07/2012
ตอบ: 28

ตอบตอบ: 07/10/2012 1:57 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อวสานนักวิ่งสายบุ๋น(รอง ผกก.สส.)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 2:05 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

น่าสนใจนะครับประเด็นที่ผมนำเสนอ. กับ ประเด็นที่ท่าน จอมโจรจอมใจ นำเสนอ. ให้ผลออกมาต่างกัน. ต้องผิดและถูกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ด้วยความเกรงใจ ที่ลีลาสำนวนของท่านก็คือท่านผู้หนึ่งที่เรารู้จักกันดี. จึงขอไม่ฟันธงเอง. อยากให้คนกลางช่วยฟันธงให้

มีประเด็นได้เสียต่อสำนวนการสอบสวนของชาติในคดีวังน้ำเขียวที่่มีรองผกก สส. ของสภ.ในจังหวัดนม. ที่เคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนเพราะการแต่งตั้งในอำนาจผู้ว่าโดยอ้างอำนาจจากข้อบังคับ23 ควบคุมการสอบสวน ในขณะนั้น. รอง ผกก สส. ยังมีอำนาจสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนตามวิอาญา18

ต่อมาหลัง1ตค 55. รองผกก. สส. บางท่าน. สมัครใจเป็นรอง ผกก สืบสวน. และไม่เป็นพนักงานสอบสวน
ตามวิอาญา 2(6). อีกต่อไป จึงมีปัญหาว่าเขายังมีอำนาจทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตามคำสั่งของผู็ว่าอยู่หรือไม่

ทั้งนี้อาจต้องเทียบเคียงว่า. ถามว่า ผู้บังคับการ. หรือผู้ว่า มีอำนาจสั่งตั้ง. รองผกก. ป. หรือ รอง ผกก จร. มาทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หรือไม่.

เรื่องใหญ่นะครับ ส่งผลถึงอำนาจฟ้องเลยที่เดียว. อนาคตของจำเลยที่ถูกฟ้องจากการสอบสวนของตัวคนที่มีปัญหาต้องถกเถียงกันนี้ด้วย จึงต้องช่วยระดมความคิดอย่างทันเวลา ก่อนสายเกินแก้ และท่ามกลางสายตาประชาชนที่รอดูผลคดีอาญาว่าจะจบลงอย่างไรด้วย ซึ่งไม่ควรจบตรงที่ว่า การสอบสวนไม่ชอบเพราะผู้สอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจไปแล้วแต่1ตค55

เห็นหน้าท่านจอมโจรจอมใจแล้วทำให้คิดถึงท่าน. พงส. อาชีพอิสานใต้. มั๊กๆ ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพกายใจเข้มแข็งนะครับ. เจริญก้าวหน้า. ผมรู้จักท่านแต่ท่านไม่รู้จักผมหรอกครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พนักงานสอบสวนหินเหล็กไฟ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 10/04/2012
ตอบ: 61

ตอบตอบ: 07/10/2012 2:47 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ส่วนใหญ่เขาจะตั้งกันให้เป็น "คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน"ครับ ไม่มีใครโง่ตั้ง "คณะพนักงานสอบสวน" ให้เสี่ยงกันหรอก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 3:09 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส หินเหล็กไฟ. เคยเป็นคณะในคดีไหนบ้างละครับ. เล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นวิทยานสำหรับน้องใหม่ได้นะครับ

ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน เขาจะตั้งคนที่เป็นพนักงานสอบสวนเพราะทำงานได้สองอย่าง ทำสำนวนได้ และไปสืบสวนก็ได้. เขาก็ไม่โง่ตั้งคนสืบได้อย่างเดียวมาเป็นคณะสืบสวนสอบสวนหรอกครับ

ส่วนฝ่ายสืบสวน ทำสำนวนไม่ได้ เขาจะตั้งให้เป็นฝ่ายสืบสวนของคณะทำหน้าที่สืบอย่างเดียว

อำนาจสืบสวน เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจทุกระดับชั้นยศ ตามม17 วิอ
อำนาจสอบสวนเฉพาะ ปค หรือ ตร. ชั้นผู้ใหญ่ตาม18 ยศ รตต อัพ. หรือปลัด.
เป็นพนักงานสอบสวน ต้องมีทั้งหน้าที่สอบสวนและอำนาจสอบสวนสองอย่างพร้อมกัน ตาม2(6)

ท่าน พงส. หลฟ. จะไม่ลองตอบบ้างหรือครับว่า. ตั้งให้ รอง. ผกก. จร. /รอง ผกก ป. มาทำสำนวนได้ไหม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ละอ่อน
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/12/2007
ตอบ: 1026

ตอบตอบ: 07/10/2012 3:38 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยิ้มเท่ห์ อำนาจสอบสวนของ รอง ผกก.สส.และ หน.งานสอบสวน หมดไปตั้งแต่ 18 ก.ค.55 และต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งเป็น รอง ผกก.สืบสวน บางท่านมีำคำสั่งให้กลับไปเป็น พงส.ผนพ.โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 มีปัญหาค้างคาใจอยู่ว่าในช่วงวันที่ 18 ก.ค.55-30 ก.ย.55 รอง ผกก.สส. มีอำนาจสอบสวนหรือไม่ และมีอำนาจควบคุม ตรวจสอบ ทำความเห็นและสั่งการ พงส.ในฐานะ หน.งานสอบสวนหรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
CHU101
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 07/10/2011
ตอบ: 111

ตอบตอบ: 07/10/2012 3:56 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จัก เหล่วววว ข่อย บ่ รู้นำ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ชมทุ่ง
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2012
ตอบ: 111

ตอบตอบ: 07/10/2012 4:46 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

-พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน(ป.วิ.อาญา ม.๑(๖)
-อำนาจ พงส.ดู ป.วิ.อาญาม.๑๘,๑๙,๒๐,๒๑
-หน้าที่ พงส.ดู ป.วิ.อาญา ม.๑๖
จากกรณีศึกษา
๑.รอง ผกก.สส.ถูกตัดอำนาจสอบสวน ตาม คำสั่ง ตร.๕๓๗/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๒๕๕๕ ประกอบ ป.วิ.ม.๑๖
๒.รอง ผกก.สส.จะสอบสวนต่อไปตามคำสั่งเดิมไม่ได้ถึงแม้จะเป็น ตร.ชั้นผู้ใหญ่
๓.ทางแก้ หาก รอง ผกก.จะทำการสอบสวนต่อไป ผู้มีอำนาจ(ผวจ.ผบก.)จะต้องออกคำสั่งแต่งตั้งให้ รอง ผกก.สส.ทำการสอบสวนใหม่ นับแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๕
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตำรวจตรวจแหลก
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 04/12/2011
ตอบ: 80

ตอบตอบ: 07/10/2012 7:24 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน ท่าน พงส.๒๕๕๓ ที่ท่านพูดนะมี สภ.ไหนละครับ ขอให้พงสของท่านรับคดีที่เกิดขึ้นทุกคดีนะครับ อย่าลงเป็นหลักฐานนะครับ ที่ท่านพูดดูท่าทีจะเป็น หน.งานสอบสวนใหม่นะ กลัว รองสืบสวนมาแย่งห้องทำงานหรือท่าน เขาไปแล้วไม่อยากกลับมาหรอกท่าน ขอให้ทุกท่านทำ หน้าที่ให้สมบูรณ์ก็พอ ไม่ใช่เข้าเวรไปอยู่บ้านพักบ้าง พาลูก พาเมียไปหาหมอบ้าง ไปสอบพยานบ้าง ไปดูที่เกิดเหตุบ้าง(แก้ตัวเวลานายถามว่าเวร๓๐ไปไหน) เวลาเกิดเหตุให้พลขับกับผู้ช่วยไปแทนอีกต่างหาก ดึกๆ มาตั้งวง ..ส่งเสียงดังดึกๆดื่นๆ ไม่เห็นหัว ผกกฯ.รองผกก.ฯนินทานายทำอะไร ผิดหมด ห้องแถวข้างๆเป็นลูกน้องชั้นประทวนไม่เกรงใจเขา เขาลูกเล็กๆเข้าเวรดึกต้องการพักผ่อน ผมเจอมาแล้ว ผม รอง สืบฯรุ่นแรก มีแต่น้อง ๆ พงส.ใหม่ มาสอบถามปรึกษาการสอบสวนคดีต่าง ๆ ไม่เห็นถาม หน.งานใหม่ฯเลย พอมีประสบการณ์ทำงานบ้างเพราะอยู่ สภ.เมืองฯ มา ๖ ปี ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 7:36 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตอบท่าน พงส.ละอ่อน

วันที่ ๑๘ ก.ค.มีผลใช้ระเบียบ และมีผลตามมติ ก.ตร.ว่า การเปลี่ยนตำแหน่งให้ทำได้่ในสองเดือนครึ่งนับแต่วันที่ ตร.ได้รับทราบมติ ก.ตร. / ส่งผลว่า ตร.จะสั่งแต่งตั้ง รอง ผกก.สอบฯ มาให้ตรงตำแหน่งในมาตรา ๔๔ ให้เรียกว่าผู้ชำนาญพิเศษ หรือ รองผกก.สืบฯ แล้วแต่กรณี ทำให้เสร็จในสองเดือนครึ่งนับแต่ ตร.ทราบมติ อย่างเร็วที่สุดให้มีผลได้แต่ ๑๘ ก.ค. แต่จะให้มีผลย้อนหลัง ๑๘ ก.ค.ไม่ได้

สรุปจบว่า ตร.สามารถปรับตำแหน่งให้และมีผลบังคับแต่ ๑ ตค / รอง ผกก.สอบฯ จึงหมดหน้าที่ไปในวันที่ ๓๐ ก.ย.


ถามท่าน ชมทุ่ง

ทางแก้ข้อ ๓ ของท่าน ขอทราบว่า ผู้การ กับ ผู้ว่า จะอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายใดสั่งให้ รอง ผกก.สืบฯ กลับทำหน้าที่พนักงานสอบสวนได้ เพราะต้องใช้อ้างอิงตอนทำคำสั่ง

ซึ่งความเห็นผมเห็นว่า หนทางที่ทำได้มีทางเดียวเท่านั้น คือ ผู้การใช้อำนาจตามม.๗๒ พรบ.ตำรวจ สั่ง รอง ผกก.สืบฯ รักษาราชการแทนในตำแหน่งพนักงานสอบสวนที่ว่างอยู่ ในสภ.ใดสภ.หนึ่ง ทำให้เขากลับมาเป็นพนักงานสอบสวนได้อีก จนกว่าตำแหน่งว่างนั้นจะมีตัวจริงมาครอง เขาก็พ้นหน้าที่/ ระหว่าง รรท. พงสฯตามเลขตำแหน่งที่ว่างอยู่เขาก็เป็นพนักงานสอบสวนได้แล้ว

แต่ถ้าไม่มีตำแหน่งพนักงานสอบสวนว่างอยู่เลยแม้แต่ที่เดียวก็หมดทางแล้วในอำนาจผู้การ ต้องใช้อำนาจ ผบช.สั่งข้าม จว. ไป รรท.ในตำแหน่งที่ว่างยังจังหวัดอื่นที่อาจมีอยู่ได้ใน บช.นั้น / ใน บช.เต็มอีก ก็ต้องใช้อำนาจ ผบ.ตร. สั่งข้าม บช. ท้งหมดอ้าง มาตรา ๗๒ พรบ.ตำรวจฯสั่งได้

ส่วนผู้ว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เลย

หรือว่า ท่านชมทุ่งมองเห็นกฎหมายอื่นที่ดีกว่านี้อีก


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พงส์๒๕๕๓ เมื่อ 07/10/2012 8:09 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
suratpolice
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/07/2009
ตอบ: 293

ตอบตอบ: 07/10/2012 7:48 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเห็นด้วยกับท่าน พงส์๒๕๕๓ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนที่เปลี่ยนเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนหมดหน้าที่สอบสวนแล้วตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๕ เพราะไม่ใช่ พงส.การแต่งตั้งให้สอบสวนก่อนนั้น เพราะเป็นพนักงานสอบสวน แต่ ผบก.สามารถแต่งตั้งให้เป็น พงส.ใหม่ได้ ทำการสอบสวนคดีเดิมที่ยังคั่งค้างอยู่ให้เสร็จได้ หรือรับคดีใหม่ก็ได้ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถแต่งตั้งรองผู้กำกับการสืบสวนใหม่นั้นเป็น พงส.ร่วมทำคดีเดิมได้ เพราะเขาไม่ใช่ พงส.แล้ว ผู้ว่าฯ มีอำนาจให้ใครสอบสวนคดีใด บุคคลนั้นต้องเป็น พงส.อยู่แล้ว ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 8:27 pm    ชื่อกระทู้: Re: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจตรวจแหลก บันทึก:
เรียน ท่าน พงส.๒๕๕๓ ที่ท่านพูดนะมี สภ.ไหนละครับ ขอให้พงสของท่านรับคดีที่เกิดขึ้นทุกคดีนะครับ อย่าลงเป็นหลักฐานนะครับ ที่ท่านพูดดูท่าทีจะเป็น หน.งานสอบสวนใหม่นะ กลัว รองสืบสวนมาแย่งห้องทำงานหรือท่าน เขาไปแล้วไม่อยากกลับมาหรอกท่าน


ไม่ทราบว่า คำพูดผมตรงไหนที่ทำให้ท่านต้องพูดกับผมแบบนี้ ผมไม่เข้าใจที่ท่านพูด ขยายความให้ชัดเจนอีกหน่อยได้บ้างไหม ที่ท่านบอกว่า " ที่ท่านพูดดูท่าทีจะเป็น หน.งานสอบสวนใหม่นะ " ผมบอกท่านตรงตรง ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านว่ามาหรอกครับ และก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียในเรื่องการที่จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นหัวหน้างานหรอกครับ งงอ่ะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
oumfc
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 01/10/2010
ตอบ: 108

ตอบตอบ: 07/10/2012 9:24 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วย ตามความเห็น จขกท


ทีนี้มาว่ากัน ที่ กฎกระทรวง พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 19 พรบ.นะ

ปัญหา คือ กฎกระทรวง ข้อ 2 พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองฝ่ายเดียวใช่ไหม ที่มีอำนาจการสอบสวน หรือ พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจมีอำนาจด้วย

ในเมื่อ กฎกระทรวงข้อ 4 ... แล้วตรงท้าย นายอำเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนและพักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตาม ป.วิ 18 วรรคสี่และ 140

ตีความ ตาม ป วิ 2(6) พนักงานสอบสวนตำรวจ มีอำนาจแต่ไม่มีหน้าที่ ถูกต้องไหม ก็ต้องเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ฝ่ายเดียว ใช่ไหม ที่ต้องทำสำนวน

คำสั่ง คณะรัฐมนตรี หรือที่ กฤษฏีกา คืน มา 3 ฉบับ มันก็ยังไม่มีผลไปลบล้าง กฎกระทรวง ที่ บังคับใช้แล้ว ผมเข้าใจถูกต้องไหม

วานกูรู ช่วยกันถกที ครับ ขอบคุณครับ ความเห็นผมไม่รู้ถูกหรือผิด แต่คิดว่า พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ต้องทำไปนะทั้ง 19 ฉบับ เพราะมีอำนาจและหน้าที่ ส่วน ตำรวจมีอำนาจแต่หมดหน้าที่แล้วตามกฎกระทรวง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 07/10/2012 10:10 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.......เก็บไว้อ้างอิง.....ว่าเขาอ้าง....คำสั่ง/ระเบียบใด...ในการออกคำสั่ง...

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งพงส.ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมทำการสอบสวน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=108B38A05AD6CHCSNZTKJUWD5W8NE[
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 10:17 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎ ๑๙ พรบ ฝ่ายปกครองทำสำนวนได้ แต่ไม่ตัดอำนาจหน้าที่ของพงส.ฝ่ายตำรวจ

ดูกระทู้เก่า

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22904
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
oumfc
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 01/10/2010
ตอบ: 108

ตอบตอบ: 07/10/2012 10:36 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โหลดมาอ่านแล้ว ครับ

แต่ หลัก คือ ข้อ 4 ตรงคำว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ นั้นแหล๊ะ ผมว่า คือปัญหา

ในกฎกระทรวง ไม่มีข้อไหน บอกว่าไม่ได้ตัดอำนาจหน้าที่ของ พงส.ฝ่ายตำรวจ หรือว่าผมดูพลาดไป

ไม่เอาตามความเห็น นะครับ เอาตรงตัวกฎกระทรวงเลย


เมื่อ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เท่ากับ ฝ่ายตำรวจ มีแต่อำนาจแต่ไม่มีหน้าที่ ไหม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 07/10/2012 10:44 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาต เอ่ยนามท่าน ด้วยความเคารพ

.................พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา .......

ท่านได้รับคำสั่งมอบหมาย เข้าร่วมคลี่คลายคดี อุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ..... เกือบทุกคดี

ท่านไม่ได้มีตำแหน่ง.......พนักงานสอบสวน>พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ> พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ> พนักงานสอบสวนผุ้เชี่ยวชาญ หรือ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

............. ท่านเข้าร่วมเป็น พนักงานสืบสวน และสอบสวนด้วยมาตลอด

....................ก็อย่างที่ว่า ....อย่าหลงตัวเอง.....ว่า ต้อง ...เป็น
พนักงานสอบสวน>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ>
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ>
พนักงานสอบสวนผุ้เชี่ยวชาญ หรือ
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

...................เท่านั้นที่/จะได้รับการแต่งตั้งเป็น... พนักงานสอบสวนในคดีสำคัญ.ๆ..ๆ..ๆ
นอกนั้นไม่มีอำนาจสอบสวน/ไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งมาร่วมสอบสวนได้

...................เข้าใจผิดแล้ว ครับ หรือหลงตัวเองไปแล้ว.......

...................ผู้มีอำนาจแต่งตั้งในแต่ละระดับ/ ผู้บังคับการ...เขตจังหวัด
ผู้บัญชาการ....เขต บชน. หรือ เขตภาค
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ....ทั่วราชอาณาจักร

..................มีอำนาจที่จะออกคำสั่งแต่งตั้ง/โดยพิจารณาจากมีความรู้/ความสามารถ /คุณวุฒิทางกฎหมาย/ให้ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสืบสวนและสอบสวน .........

สำหรับ/ตำแหน่ง.......
พนักงานสอบสวน>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ>
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ>
พนักงานสอบสวนผุ้เชี่ยวชาญ หรือ
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

............เขากำหนดไว้เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเท่านั้น .........

โปรดฟังอีกครั้ง.............อย่า...และ ...อย่าว่าเฉพาะ.........พนักงานสอบสวน>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ>
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ>
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ>
พนักงานสอบสวนผุ้เชี่ยวชาญ หรือ
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

..................เท่านั้น.....ที่มีอำนาจสอบสวน/.......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 07/10/2012 11:23 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งเตือน รอง ผกก.สืบสวน หมดหน้าที่ทำการสอบสวนแล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผบตร. / รองผบตรผู้รัอบมอบงานสอบสวน
ผบช. / รองผบช หน่วยที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวน
ผบก / รองผบก. หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน
หัวหน้าโรงพักทั่วประเทศ

ทุกท่านเหล่านี้มีหน้าที่สอบสวนตามกฎหมายตำรวจ และมีอำนาจสอบสวนตาม18 วิอาญา
จึงเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย เรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอาจมียกเว้นบางท่านไม่รู้
ส่วนผมรู้นานแล้ว. อธิบายในเวปนี้ให้น้องๆฟังไปก็หลายรอบหลายคราว

ต่อไปเรื่องคำสั่งตั้งพงส.จากผู้ว่าร่วมตำรวจ ที่ท่านยกมาให้ดูผมมีข้อโต้แย้งว่าไม่ชอบด้วย
กฎหมายดังนี้

1. ผวจ มีแต่อำนาจสอบสวนตาม ปวิอ 18 แต่ไม่มีหน้าที่ทำการสอบสวนตามกฎหมายใดเลย
จึงเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้ และต่อไปก็คือเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนประจำจังหวัดไม่ได้ด้วย
จึงไม่มีอำนาจสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนในคดีป่าไม้

2. ข้อบังคับมท23. ทีีให้เข้าควบคุมการสอบสวนสิ้นผลตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า
ตามคำวินิจฉัยกฤษฎีกา66/2553 ด้วยเหตุผลคือ
1). ข้อสั่งการไม่ได้ทำเป็นกฎกระทรวงขัดมาตรา5
2). เนื้อหาตามกฎกระทรวงให้ปค สอบสวนได้19 พรบ ไม่มีคดีป่าไม้รวมอยู่ด้วย. ให้อำนาจเท่าใดทำได้เท่านั้น.
ตามหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ. แต่ข้อบังคับให้อำนาจกว้างขวางเข้าไปสอบสวนได้ทุกคดี
ตามที่จะเห็นควร. ข้อบังคับจึงขัดหรือแย้งกฎกระทรวงใหม่

3.กฎกระทรวงใหม่ออกโดย. สร1. ร่วมกับ. มท. ลงนามร่วมกัน. มีการประชุมร่วม ตำรวจ. มหาดไทย อัยการ. กฤษฎีกา และนักฎหมายหลายฝ่าย หลายครั้งจนได้ข้อยุติร่วมกันว่า ปค. มีหน้าที่แค่19 พรบ. เรียกว่าหน้าที่การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง อันเป็นหน้าที่สอบสวนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2545 ข้อ 1(2)

รูปแบบคำสั่งที่อ้างอำนาจตามข้อบังคับ เพื่อเข้าเป็นหัวหน้า พงส. จึงใช้ไม่ได้แล้วนับแต่ที่ได้มีการ
แก้ไขมาตรา5 แห่งพรบ. ให้ใช้วิอาญา พศ2548 เป็นต้นมา

อนึ่งตามวิอาญาที่เกี่ยวกับสำนวน. ผู้ว่ามีอำนาจหน้าที่. ชี้ขาดพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกรณีโต้แย้งกันหลายท้องที่
,เห็นแย้งตาม 145. , เห็นชอบคดีตายผิดธรรมชาติ

ส่วนความป็นพนักงานสอบสวนของผู้ว่านั้น ใช้อำนาจสอบสวนตามวิอาญา. 18 อย่างเดียวไม่ได้
ต้องมีหน้าที่สอบสวนตามกฎหมายมาประกอบกันอีกเพื่อเป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายให้มีแำนาจและหน้าที่
ทำการสอบสวน เป็นพนักงานสอบสวนตาม2(6). แต่ก็ไม่มีเลย

อนึ่ง. ผู้ว่าสังกัด. สป มท.ซึ่งเป็นองค์การที่ไม่มีหน้าที่ทำการสอบสวนตามกฎหมายเลย

2529/49. การสอบสวนตามวิอาญา120 ต้องสอบสวนโดยพงส. ตาม2(6)ประกอบ18

ท่านก็ลองตรองดูเถิดว่าการสอบสวนลักษณะนี้หมิ่นเหม่อะไรบ้างไหม

อนึ่ง. การสอบสวนร่วมกันนี้นทำได้. แต่การเป็นหัวหน้าไม่มีการtake over. เพราะกฎหมาย18 ไม่ได้ให้อำนาจไว้
ตำรวจรับร้องทุกข์. ตำรวจเป็นหัวหน้า. ปกครองมาสอบร่วมได้
ปค. รับร้องทุกข์. ปค. ก็เป็นหัวหน้า. ตำรวจไปร่วมสอบได่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที