Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Nina
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/09/2012
ตอบ: 3

ตอบตอบ: 22/09/2012 7:07 pm    ชื่อกระทู้: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พ่อได้ไปกู้เงินมาและติดหนี้และพ่อเอาที่ดินส่วนนึงให้เจ้าหนี้ไปแทนเงินกู้ แต่จะมีที่ดินบางส่วนที่ให้ไปในตอนนั้นยังเป็้นคดีอยู่กับนาย ก.เรื่องแบ่งที่ดิน แต่เจ้าหนี้ก้อรับทราบและก้อยึดฉโนดไปตอนขึ้นศาล และต่อมาพ่อก็ได้เสียชีวิตเมือปี 2546 นายก. เลยได้ที่ดินแปลงที่เจ้าหนี้ถืออยู่ไป แต่เมื่อไม่นานก้อมีกรมบังคับคดีส่งจม.มาถืงคุณพ่อ โจทย์คือเจ้าหนี้ ในจม.แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ปลดที่ดินที่เจ้าหนี้ยึดไว้ออกเรียบร้อยแล้ว
งง
หนูไม่ทราบว่าเจ้าหนี้จะมาฟ้องลูกให้ชำระหนี้แทนพ่อได้ป่าวคะ แต่ตอนพ่อยังไม่เสียพ่อมีโอนที่ดินให้ลูกแปลงเล๊กๆ 1 แปลง พ่อโอนให้ลูกเมื่อปี 2541 ไม่ทราบว่าที่ดินนี้อันนี้ถือว่าเป็นมรดกหรือป่าวคะและคดีหมดอายุความหรือยังคะ ขอบคุณมากค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนอ่อนหัด
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 23/07/2009
ตอบ: 225

ตอบตอบ: 22/09/2012 9:10 pm    ชื่อกระทู้: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประมวลกฎหมรยแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๖
มรดก

_________

ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

ตามปัญหา มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตนครับ ส่วนที่ดินที่พ่อยกให้นั้น ยกให้ก่อนตาย จึงไม่เป็นมรดก ตาม ม.๑๕๙๙
ส่วนถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องให้บุตรผู้ตายซึ่งเป็นทายาทต้องรับผิด ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่รู้ว่าลูกหนี้ตาย ตามมาตรา 1754 วรรค 2 ดังนี้
มาตรา ๑๗๕๔[๑๘๐] ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Nina
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/09/2012
ตอบ: 3

ตอบตอบ: 22/09/2012 10:08 pm    ชื่อกระทู้: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนอ่อนหัด บันทึก:
ประมวลกฎหมรยแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๖
มรดก

_________

ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

ตามปัญหา มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตนครับ ส่วนที่ดินที่พ่อยกให้นั้น ยกให้ก่อนตาย จึงไม่เป็นมรดก ตาม ม.๑๕๙๙
ส่วนถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องให้บุตรผู้ตายซึ่งเป็นทายาทต้องรับผิด ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่รู้ว่าลูกหนี้ตาย ตามมาตรา 1754 วรรค 2 ดังนี้
มาตรา ๑๗๕๔[๑๘๐] ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
ได้เข้าจัยมากขึ้นเลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
น้องใหม่111
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 11/11/2010
ตอบ: 659

ตอบตอบ: 23/09/2012 8:37 am    ชื่อกระทู้: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มรดกจะตกเป็นของทางยาททันที(ถ้ามี) แต่ต้องหลังจากหักหนี้สินที่มีอยู่หมดแล้ว ถ้าเหลือทายาทถึงจะได้ ถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องไปใช้หนี้หรอกครับฯ เอาง่ายๆแค่นี้แหละ(ภาษาชาวบ้าน)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
น้องใหม่111
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 11/11/2010
ตอบ: 659

ตอบตอบ: 23/09/2012 8:40 am    ชื่อกระทู้: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การโอนก่อนตาย ถ้าผู้โอนกับผู้รับโอนสุจริต ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ ยกเว้นว่าไม่สุจริต ต้องไปพิสูจน์กันในศาลประเด็นนี้(ถ้าเขาฟ้องเรียกที่แปลงนี้คืน)ไม่ต้องซีเรียสครับเรื่องทางแพ่งสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลาครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
Nina
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 22/09/2012
ตอบ: 3

ตอบตอบ: 23/09/2012 1:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: พ่อเสียแล้วทายาทต้องชดใช้หนี้แทนพ่อป่าวคะ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

น้องใหม่111 บันทึก:
การโอนก่อนตาย ถ้าผู้โอนกับผู้รับโอนสุจริต ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ ยกเว้นว่าไม่สุจริต ต้องไปพิสูจน์กันในศาลประเด็นนี้(ถ้าเขาฟ้องเรียกที่แปลงนี้คืน)ไม่ต้องซีเรียสครับเรื่องทางแพ่งสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลาครับ


ขอบคุณค่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที