Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำพิพากษา
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
chomchion
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2011
ตอบ: 24

ตอบตอบ: 19/05/2012 10:39 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าเราจะขอให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีให้เราเร็วๆได้ไหมคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kobwis
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/12/2010
ตอบ: 458

ตอบตอบ: 20/05/2012 6:36 am    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อุทธรณ์


1. เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์หรือฎีกาฟัง หากยื่นไม่ทันภายในกำหนดอาจยื่นคำร้องขอขยายระยะอุทธรณ์หรือฎีกาได้ แต่ต้องยื่นคำร้องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์หรือฎีกาและต้องอ้างเหตุที่ยื่นไม่ทันภายในกำหนด

2. การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ทำได้โดยยื่นคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดี

3. กรณีจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ จำเลยอาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อพัสดีภายในกำหนดอายุอุทธรณ์หรือฎีกา เพื่อให้พัสดีส่งไปยังศาลก็ได้

4. กรณีที่ศาลส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกา ให้แก่ คู่ความอีกฝ่ายไม่ได้ เช่น ตัวไม่พบ หรือหลบหนี หรือจงใจไม่รับ ศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

5. เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยหากเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาและจำเลยประสงค์จะขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้

6. เนื้อหาฟ้องอุทธรณ์จะมีรายละเอียดว่าเป็นคดีประเภทใด ใครเป็นคู่ความ ใครเป็นผู้อุทธรณ์ ฟ้องเพื่ออะไร จำเลยให้การว่าอย่างไร ข้อเท็จจริงในทางพิจารณามีอย่างไร ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างไร ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยและโต้แย้งคำพิพากษาในประเด็นใดพร้อมด้วยเหตุผลและคำขอท้ายอุทธรณ์ เช่น ขอให้กลับหรือแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น ชื่อผู้เรียง ผู้พิมพ์ และลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

7. หากศาลชั้นต้นเห็นว่าอุทธรณ์มีข้อความที่ต้องแก้ไข ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งคืนคำฟ้องอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์นำกลับไปแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด แต่หากศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นคดีที่ต้องหาอุทธรณ์หรือยื่นเกินกำหนด ศาลชั้นต้นจะสั่งไม่รับอุทธรณ์
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเช่นใดแล้วถือว่าคำสั่งนั้นเป็นที่สุด

8. ในชั้นอุทธรณ์ คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ เว้นแต่
- ศาลพิพากษาให้จำคุก หรือกักขังแทนโทษจำคุก
- ศาลพิพากษาให้จำคุก แต่ให้รอการลงโทษ
- ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด แต่รอกำหนดโทษ
- ศาลลงโทษปรับจำเลยเกิน 1,000 บาท
- ผู้พิพากษาที่พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลอุทธรณ์ควรวินิจฉัยและอนุญาตให้อุทธรณ์ หรืออัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายรับรองให้อุทธรณ์

9. ในชั้นฎีกา มีข้อห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คือ
1. ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น หรือแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จำคุกไม่เกิน 5 ปี ห้ามโจทก์และจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
2. ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น หรือแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 5 ปี ไม่ว่ามีโทษอื่นหรือไม่ ห้ามโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
3. ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอุทธรณ์คงลงโทษไม่เกินกว่านี้ ห้ามโจทก์และจำเลยฏีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่ ศาลอุทธรณ์แก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย จำเลยมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

คดีที่ต้องห้ามฎีกาข้างต้น ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือที่ลงชื่อในคำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา หรือขอให้อัยการสูงสุดรับรองฎีกาได้แต่ต้องเป็นปัญหาสำคัญที่สมควรที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างยกฟ้องโจทก์ คู่ความจะฎีกาอีกไม่ได้

10. เมื่อคดีถึงที่สุด จำเลยหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับพระราชทายอภัยโทษ ถ้าหากจำเลยต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นต่อพัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้จำเลยที่ต้องโทษประหารชีวิต จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวได้เพียงครั้งเดียวภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา ส่วนโทษอื่นจะยื่นทูลเกล้าฯ เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าถูกยก จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 2 ปี นับแต่วันที่ถูกยกครั้งก่อน


ถ้าเราจะขอให้ศาลอุทรตัดสินคดีให้เราเร็วๆ เคบพบเห็นกรณีขอช้า ๆ นั้นพอทำได้ แต่หากเร็ว ๆ ไม่ค่อยได้ ลองปรึกษาทนายความดู
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
กุสินารา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 03/05/2012
ตอบ: 114

ตอบตอบ: 20/05/2012 9:52 am    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ
ศาลท่านเป็นอิสระ
ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเถิดครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
chomchion
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2011
ตอบ: 24

ตอบตอบ: 20/05/2012 7:30 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แต่เขาติดอยู่ในคุกคะ
แล้วจะต้องรอนานไหมคะกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสิน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ยุติ
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 01/11/2011
ตอบ: 414

ตอบตอบ: 22/05/2012 11:05 am    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คุณ...ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลครับ

ศาลอุทธรณ์ จะมีคำพิพากษาช้าหรือเร็ว

วันเวลา ที่ผู้ต้องโทษ ตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

ที่ถูกจำคุกอยู่นั้น เขาจะหัก หรือลดวัน ที่ถูกจำคุกผ่านมาให้ด้วย

ดีเสียอีกครับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะได้น้อยลงไปอีก

ไม่เสียเปล่าหรอกครับ กระบวนการพิจารณาของศาลฯเป็นเรื่อง...

ละเอียดอ่อนครับ รอนิดนึ่ง ครับ สวัสดีครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เรณุกา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/06/2015 3:35 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยุติ บันทึก:
คุณ...ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลครับ

ศาลอุทธรณ์ จะมีคำพิพากษาช้าหรือเร็ว

วันเวลา ที่ผู้ต้องโทษ ตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

ที่ถูกจำคุกอยู่นั้น เขาจะหัก หรือลดวัน ที่ถูกจำคุกผ่านมาให้ด้วย

ดีเสียอีกครับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะได้น้อยลงไปอีก

ไม่เสียเปล่าหรอกครับ กระบวนการพิจารณาของศาลฯเป็นเรื่อง...

ละเอียดอ่อนครับ รอนิดนึ่ง ครับ สวัสดีครับ
อยากทราบว่าคดีกระชากสร้อยติดคุกกี่ปีค่ะ
กลับไปข้างบน
เรณุกา
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/06/2015 3:37 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คดีกระชากสร้อยยามวิการณ์ติดคุกกี่ปีค่ะ
กลับไปข้างบน
ราวดี
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 27/07/2015 7:00 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากทราบในกรณีเสพแล้วขับรถบรรทุก6ล้อแต่ศาลตัดสินไปแล้วจำคุก4เดือนแตทางญาติต้องการยื่นศาลอุททรณ์ต่อในกรณีแบบนี้ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะและค่าใช้จ่ายในการยื่นต้องใช้ประมาณเท่าไหร่คะในการว่่าจ้างทนาย
กลับไปข้างบน
BANK(MC)
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 31/08/2015 11:54 pm    ชื่อกระทู้: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากทราบว่าทำไมถึงมีหมายไห้ไปฟังคำพิพากษาอุทธรณ์อีกครับในเมื่อได้ถูกตัดสินจำคุกและได้พ้นโทษออกมาแล้ว.แต่เคยหนีตอนประกันตัวในชั้นศาลก่อนโดนจับครับเลยสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันใช่รึปล่าวครับแล้วถ้าเราไม่ไปจะมีผลอะไรไหมครับ..ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 01/09/2015 10:26 am    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรณุกา บันทึก:
ยุติ บันทึก:
คุณ...ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลครับ

ศาลอุทธรณ์ จะมีคำพิพากษาช้าหรือเร็ว

วันเวลา ที่ผู้ต้องโทษ ตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

ที่ถูกจำคุกอยู่นั้น เขาจะหัก หรือลดวัน ที่ถูกจำคุกผ่านมาให้ด้วย

ดีเสียอีกครับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะได้น้อยลงไปอีก

ไม่เสียเปล่าหรอกครับ กระบวนการพิจารณาของศาลฯเป็นเรื่อง...

ละเอียดอ่อนครับ รอนิดนึ่ง ครับ สวัสดีครับ
อยากทราบว่าคดีกระชากสร้อยติดคุกกี่ปีค่ะ


คุณจะไปถาม "บุคคล" นั้น ทำไม คับ

เขาเบื่อ

เขาหน่าย

เขาเซ็ง

เขาอิ่ม

เขาโอเพ็น

เขาเปิด

ถาม ป๋ม มาก็ได้ คับ

อิ อิ อิ อิ อิ อิ อิ อิ อิ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 01/09/2015 10:28 am    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

BANK(MC) บันทึก:
อยากทราบว่าทำไมถึงมีหมายไห้ไปฟังคำพิพากษาอุทธรณ์อีกครับในเมื่อได้ถูกตัดสินจำคุกและได้พ้นโทษออกมาแล้ว.แต่เคยหนีตอนประกันตัวในชั้นศาลก่อนโดนจับครับเลยสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันใช่รึปล่าวครับแล้วถ้าเราไม่ไปจะมีผลอะไรไหมครับ..ขอบคุณครับ


คดีอะไร คับ ( ข้อหาใด )

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 04/12/2015 12:00 am    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรณุกา บันทึก:
คดีกระชากสร้อยยามวิการณ์ติดคุกกี่ปีค่ะ


ขึ้นกับข้อเท็จจริงในสำนวนความ คับ !!!!

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
ความเป็นจริง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 12/12/2015 8:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นจำเลย ถูกฟ้องคดีขับไล่เดือน พ.ย.57 ตัดสิน พย.58 แล้วแพ้คดี ขอถามดังนี้ 1.อุทธณ์แล้ว เวลาที่ศาลตัดสินใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ 2.คดีแพ่งหากแพ้แล้ว เราจะฎีกา ได้ไหม ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
ความเป็นจริง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 12/12/2015 8:35 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เสียค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาล ขอให้ชำระค่าเสียหาย 11445 บาท แล้วแพ้ดคี ถ้าอุทธ ค่าธรรมเนียมศาลจะเท่าเดิมไหมครับ...ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
ถามไป ไม่ตอบ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 29/12/2015 2:12 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำไมถามไปแล้วไม่ตอบละ ไอ้บ้าเอง นั้น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/12/2015 5:48 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถามไป ไม่ตอบ บันทึก:
ทำไมถามไปแล้วไม่ตอบละ ไอ้บ้าเอง นั้น


คำถาม ไหน อะ !!!!

ที่ถาม...ไอ้บ้าเอง

ตามที่อ้าง

ตามที่เห็นผู้เดียว

ตามที่ถามแล้ว คิดว่าถามไอ้บ้าเอง

ถามว่าอย่างไร ขอรับ !!!!

ตอบ !!!!

ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/12/2015 11:47 am    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอให้ศาลตัดสินเร็วๆ ไม่ได้ เพราะศาลก็มีคดีเยอะ ใครๆอยากได้เร็วทั้งนั้น เอาอย่างใจไม่ได้ ศาลมีระเบียบ และวิธิปฏิบัติอยู่
กลับไปข้างบน
คำถามคำตอบ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 01/03/2016 2:49 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หน่อยน่ะค่ะ

เมื่อเรายื่นอุทธรณ์แล้ว เราจะติดตามผลอุทธรณ์ได้อย่างไรบ้างค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 01/03/2016 3:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำถามคำตอบ บันทึก:
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หน่อยน่ะค่ะ

เมื่อเรายื่นอุทธรณ์แล้ว เราจะติดตามผลอุทธรณ์ได้อย่างไรบ้างค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ


เมื่อเรายื่นอุทธรณ์แล้ว

เราจะติดตามผล ฯ ได้อย่างไรบ้าง ฯ

ดังข้อความ ที่ปรากฏ มีผู้มีวิชาชีพทนายความ

ทำคำฟ้องอุทธรณ์ ให้ไหม คับ !!!!

ถ้า มี ถามทนาย คับ ชัดเจนกว่านี้./ อะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 11/04/2016 1:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คดีร่วมกันและปลอมเอกสารใช้ในราชการ และฉ้อโกง
โทษหนักไหมค่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> คำพิพากษา ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที