Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ขอย้อน..มีหมายจับ/เข้ามอบตัว/..บันทึกจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ขอย้อน..มีหมายจับ/เข้ามอบตัว/..บันทึกจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 31/03/2012 5:57 pm    ชื่อกระทู้: ขอย้อน..มีหมายจับ/เข้ามอบตัว/..บันทึกจับกุมหรือบันทึกแจ้งข้อ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เพื่อมิให้ฟุ้งซ่านกับ/...คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายของ... "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"ขอย้อนกระทู้เดิม/.......อยากทราบความเห็นของ.....ท่าน"พงส์ ๒๕๕๓"(ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วเงียบไปเลย)

ยังไม่สิ้นกระแส/ว่า......ผู้ต้องหา..มีหมายจับเข้าพบมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนจะทำอย่างไร

บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา....หรือ สั่งหรือแจ้งให้ชุดสืบสวน

บันทึกจับกุม


http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21421

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 31/03/2012 6:40 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ ทุกท่าน

ข้อ ๑. "อิสานใต้" นำเสนอไว้แล้ว
.......แต่ไม่มีผู้เสนอต่อ....ว่าท้ายสุดที่ถูกต้องคืออะไร

ข้อ ๒. สำหรับ "อิสานใต้" และ ทีมงาน /ใช้รูปแบบนี้......โดยที่ไม่เป็นการละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่...แต่อย่างใด ......... โปรดใช้วิจารณญาณ......พิจารณาในการนำปฏิบัติ(เป็นความสามารถเฉพาะตัวและทีมงาน)


ผลทางคดี...หรือ การชั้งน้ำหนักพยานในการพิจารณาของศาลจะต่างกัน

ระหว่าง ผู้ต้องหาเข้าพบและมอบตัว/ ผู้ต้องหาหนีแบบหัวซุกหัวซุน....จะต่างกัน

ข้อ ๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗/ ฉบับ เต็ม ๆ ๆ/ให้ข้ามบทบัญญัติ

เกี่ยวกับ/การจับ หมายจับ อื่น ๆ ......ไปที่...มาตรา ๑๓๔....เลย

มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหานั้นผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้
เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทำการ กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หาผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอำนาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้

ข้อ ๔. .......แล้วถอดสแควรูท/.......ได้ดังนี้

๔.๑ มาตรา ๑๓๔ เมื่อ ผู้ต้องหา
- ถูกเรียก หรือ
- ส่งตัวมา หรือ
- เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
- ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน
เป็นผู้ต้องหา

ก็คือ ผู้ต้องหา/ตามหมายจับ เข้ามอบตัว

๔.๒ ให้/พนักงานสอบสวน... ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด

๔.๓ ให้/พนักงานสอบสวน... แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิด แล้ว จึงแจ้งข้อหาให้ทราบ

๔.๔ การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหานั้น

ก็คือ /ไม่ต้องคำนึงถึงแล้ว...เพราะเสนอ/พยานหลักฐาน/ศาลออกหมายจับไว้แล้ว

๔.๕ เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว /ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ /แต่มีการออกหมายจับไว้แล้ว

๔.๖ พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑

ก็คือ/ไม่ต้องพิจารณาแล้ว.....ไม่ใช่ผู้ถูกจับ/แต่มีหมายจับ/จึงต้องขัง...จึงต้องขัง

๔.๗ พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปที่ห้องควบคุม เพื่อพบสิบเวร เพื่อนำเข้าห้องขังโดยทันที

(สภ./ไม่มีปิดทำการ/สิบเวรรับตัวขังได้ทันที..... ป.วิอาญากล่าวไว้ว่า แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทำการ )

๔.๘ กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การขังโดยอนุโลม/ก็คือ......
ประกัน/ก็ปล่อย...ไม่ประกัน ๔๘ ชั่วโม./ก็นำไปศาลขออำนาจศาลฝากขังฯ


๔.๙ หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหานั้นได้ เพราะ.....ว่ามีหมายจับอยู่แล้ว และ มีอำนาจปล่อยชั่วคราว หรือ ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้


ข้อ ๕. กรณี/...ดังกล่าว...ผู้ต้องหามีทนายความมาด้วย/...มีโฉนด...มาด้วย
มีหลักทรัพย์มาด้วย.........

.........เมื่อแจ้งข้อกล่าวหา/...บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา/สอบสวนเสร็จ....พิมพ์มือแล้ว....ก็รอทำสัญญาประกัน....ได้เลยไม่ต้องนำเข้าห้องควบคุม ถือตามหนังสือสั่งการ ตร.นี้.............

http://www.tempf.com/getfile.php?id=1230225&key=4f7512b2a4f9c
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 31/03/2012 7:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สรุป ง่ายว่า กรณีมีหมายจับ แม้ว่า ผู้ต้องหามามอบตัว พงส.ก็ต้องทำบันทึกการจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิ เมื่อเป็นการจับกุมแล้ว หมายจับนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตาม ม.68 ซึ่งเป็นผลโดยตรงของกฎหมาย
หาก พงส.ทำแต่บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และหากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ
"""๔.๙ หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหานั้นได้ เพราะ.....ว่ามีหมายจับอยู่แล้ว และ มีอำนาจปล่อยชั่วคราว หรือ ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้"""

ผมมีความเห็นแย้งดังนี้นะครับว่า
1.การที่ พงส.ได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิ และสั่งให้ ผู้ต้องหาเข้าห้องขังนั้น เป็นการควบคุมตัวแล้ว ส่วนจะใส่กุญแจมือหรือไม่ นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ส
2.ส่วนบันทึกที่ชื่อบันทึกได้ใช้ชื่อว่า บันทึกแจ้งข้อกล่าวหานั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อของบันทึก แต่อยู่ที่รายละเอียดของบันทึกพร้อมข้อเท็จจริง ซึ่งในทางกลับกันหากเป็นการจับกุมควบคุมตัว ต่อให้เขียนว่า บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้ควบคุมตัว มันก็คือการจับกุมมีการควบคุมเกิดขึ้นแล้ว
3.และหากการที่ผู้ต้องหามีหมายจับ มาพบ พงส. และพงส.สั่งให้เข้าห้องขังแล้ว ในระหว่างที่ผู้ต้องหากำลังจะเดินเข้าห้องขัง เกิดเปลี่ยนใจวิ่งหนี หมายจับนั้นย่อมใช้ไม่ได้อีก เพราะถือว่ามีการจับกุมตัวแล้ว ไม่อาจจับกุมตามหมายจับได้ และผู้ต้องหาก็มีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม แต่แม้หมายจับนั้นจะสิ้นผลไป แต่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกุมได้ เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า ฐานหลบหนีการควบคุมของ พงส. ตาม ม.190
4.และข้อ "๔.๗ พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปที่ห้องควบคุม เพื่อพบสิบเวร เพื่อนำเข้าห้องขังโดยทันที " หากไม่ใช่เป็นการจับกุมตามหมายจับแล้ว พงส.เอาอำนาจตามตัวบทกฎหมายใด มาสั่งให้ ผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุมครับ
5.สุดท้าย การที่จะนำ ป.วิ.อ.มาตรา 134 วรรคท้าย มาใช้ จะต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มีการออกหมายจับครับ หากมีการออกหมายจับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเลย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 31/03/2012 8:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...แม้จะเป็นการเข้ามอบตัวก็ตาม แต่เมื่อมีหมายจับ ทำไมตำรวจจะบันทึกการจับกุมไม่ได้ละครับ ในเมื่อเป็นจับกุมตามหมายจับ

อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ภูปอ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2010
ตอบ: 220

ตอบตอบ: 31/03/2012 10:14 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ในความเห็นของผมทำได้ทั้งสองแบบ ผลทางคดีไม่แตกต่าง ไม่ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมได้เลย เหตุผล ให้อ่่าน ๑๓๔ ว.สองแล้วแปลกลับ ส่วนบันทึกการจับก็ได้ เหตุผลเพราะมีหมายจับ ส่วนข้อกังวนว่าผลทางคดีชั้นศาลจะต่างกัน ผมว่าไม่ต่างเพราะในบันทึกจับกุมจะลงพฤติการณ์การจับกุมไว้ให้อยู่แล้วว่าจับผู้ต้องหาได้อย่างไร จพง.ตร.ไปติดตามจับหรือผู้ต้องหามาให้จับเอง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
ภูปอ
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 26/07/2010
ตอบ: 220

ตอบตอบ: 31/03/2012 10:16 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แก้ไข ๑๓๔ ว.สอง แก้เป็น ๑๓๔ ว.ท้าย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
Somkhuan
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 11/06/2011
ตอบ: 29

ตอบตอบ: 31/03/2012 10:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำพูด:
3.และหากการที่ผู้ต้องหามีหมายจับ มาพบ พงส. และพงส.สั่งให้เข้าห้องขังแล้ว ในระหว่างที่ผู้ต้องหากำลังจะเดินเข้าห้องขัง เกิดเปลี่ยนใจวิ่งหนี หมายจับนั้นย่อมใช้ไม่ได้อีก เพราะถือว่ามีการจับกุมตัวแล้ว ไม่อาจจับกุมตามหมายจับได้ และผู้ต้องหาก็มีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม แต่แม้หมายจับนั้นจะสิ้นผลไป แต่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกุมได้ เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า ฐานหลบหนีการควบคุมของ พงส. ตาม ม.190

และยังจับได้ตาม ปวิอ มาตรา๖๕ อีกครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 31/03/2012 11:10 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

และอีกข้อที่ลืมแย้ง
"๔.๘ กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การขังโดยอนุโลม/""
กรณีนี้จะต้องเป็นกรณีที่ พงส.แจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีหมายจับนะครับ จึงจะสามารถนำเอามาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม หากมีหมายจับก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยอีกเหมือนกัน ลองถอดสแควรูทใหมีดีกว่าไหมครับ

เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทำการ กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หาผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอำนาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 31/03/2012 11:29 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสบสวน ๕๙๙/ทุกท่าน

เนื่องจากตามกระทู้เดิม...ปัญหาว่า.....ผู้ต้องหามีหมายจับ ถามว่า

ต้องจับกุม....โดยจัดทำ......บันทึกจับกุม หรือ ว่า

ไม่ต้องจับกุม......โดยจัดทำ.....บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าพบและมอบตัว


ข้อ ๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗/ ฉบับ เต็ม ๆ ๆ

มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหานั้นผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้
เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทำการ กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอำนาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้

ข้อ ๒. ขอถอดอีกสักครั้ง/.........(จากตัวบทตัดต่อให้เห็นชัดเจนว่า
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้อง.......จับกุมและจัดทำเป็น.....บันทึกจับกุม/....

โดยที่ ไม่จำเป็นต้องจับกุม......จัดทำเป็น...........
"บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าพบและมอบตัว"

............. ถอดสแควรูท ....ได้ดังนี้

มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหา

- ถูกเรียก หรือ
- ส่งตัวมา หรือ
- เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
- ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน

เป็น ผู้ต้องหา

- ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และ
- แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิด แล้วจึง
- แจ้งข้อหาให้ทราบ
- การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหานั้น (ชัดแจ้งแล้วโดยมีหมายจับ)

- ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
- พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้

- เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว (ก็จัดทำ.... บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าพบและมอบตัว)

- ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ.........แต่มีการออกหมายจับไว้แล้ว

- พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบสิบเวรฯ เพื่อขังโดยทันที
- กรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาขัง
- หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว
- ให้พนักงานสอบสวนจับผู้ต้องหานั้น และ มีอำนาจปล่อยชั่วคราว หรือ ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 01/04/2012 7:29 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต้องยกมาทั้งประโยค ซึ่งต้องเข้าองค์ประกอบนี้ก่อน
1.เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
2.ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ
แล้วค่อยมาพิจารณาเหตุผลต่อไป
3.แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑
เมื่อพิจารณาเหตุผลดังนี้แล้วจึงจะสามารถนำ
4.นำมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม

ผมขอเรียนถามว่า เมื่อขาดองค์ประกอบข้อ 2 ตามที่ผมแสดงความเห็นแล้ว เหตุใด ท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) จึงยังนำ ม.๑๓๔ ว.ท้าย มาบังคับใช้อีกครับ และทั้งๆ ที่มีหมายจับอยู่แล้ว เหตุใดยังต้องไปเอา ม.๘๗ มาบังคับใช้

ซึ่งท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) ก็ไม่เคยแสดงความเห็นเลยว่า กรณีเช่นนี้
๑.ไม่อาจทำเป็นบันทึกการจับกุมได้ ทำไมไม่แย้งมาละครับ ว่ามันผิดอย่างไร เหตุใดจึงทำบันทึกการจับกุมตัวไม่ได้ เหตุใด เมื่อมีหมายจับแล้ว หากผู้ต้องหามามอบตัว ไม่อาจจับกุมตัวได้เพราะมันผิดกฎหมาย ลองอธิบายหน่อยสิครับ
๒.กรณีที่ได้สั่งให้ผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม ตามความเห็นของท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) และในระหว่างนั้น เกิด ผู้ต้องหาวิ่งหนี จะผิดฐานหลบหนี การควบคุมของ พงส.หรือไม่ อย่างไร ลองอธิบายมาดูหน่อยสิครับ
๓.หมายจับสิ้นผลตอนไหนครับ หากถือว่า ยังไมมีการจับกุม สิ้นผลตอนเข้าห้องขังหรือครับ
๔.ขอถามเพิ่มเติมอีกว่า หาก พงส.ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ลง ปจว.ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้สั่งเข้าห้องขัง แต่ดันพาไปนอนที่บ้าน ของ พงส.เอง ดังนี้แล้ว พงส.มีความผิดหรือไม่ อย่างไรครับ
๕.ขอถามอีกสักข้อแล้วกันว่า หาก ผู้ต้องหามีหมายจับคดีที่มีอัตราโทษ ไม่เกิน ๓ ปี มาเข้ามอบตัวต่อพงส. หากพิจารณาอย่างท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) แล้วอย่างนี้ ก็คงต้องมาพิจารณา ม.๖๖ กันอีกรอบอย่างนั้นหรือ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
kobwis
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/12/2010
ตอบ: 458

ตอบตอบ: 01/04/2012 11:28 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความเห็น
การจับโดยเจ้าพนักงาน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่า ในกรณีทั่วไป เจ้าพนักงานต้องจับโดยมีหมายของศาล หรือมีคำสั่งของศาล ให้จับ[6] แต่มีบางกรณีที่เจ้าพนักงานสามารถจับโดยปราศจากหมายจับได้

จะเห็นว่าทั้งการจับโดยมีหมาย และไม่มีหมาย ทั้งสองอย่างเหมือนกัน คือต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบ แตกต่างการที่ อำนาจการควบคุม

วิธีจับ ให้เจ้าพนักงานแจ้งบุคคลนั้น ๆ ว่า "คุณต้องถูกจับ" จากนั้น ให้สั่งให้เขาเดินทางไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนั้นหรือผู้มีอำนาจในท้องที่นั้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานผู้จับ[7] ในการนี้ เจ้าพนักงานต้องแจ้งเขาด้วยว่า[8]


"ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ"

และให้เจ้าพนักงานแจ้งให้เขาทราบถึงสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมาย ทั้งต้องอำนวยความสะดวกให้เขาใช้สิทธิเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ เจ้าพนักงานยังต้องทำบันทึกการจับ[8] ถ้าเจ้าพนักงานไม่แจ้งสิทธิดังกล่าวนี้ ไม่ทำให้การจับกลายเป็นมิชอบด้วยกฎหมายไป เพียงแต่ถ้อยคำใด ๆ ที่เขาให้ไว้ จะใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิง[9]

ในการจับ ห้ามเจ้าพนักงานฉุดคร่าผู้ถูกจับไป เพียงให้บอกข้างต้นแล้วสั่งให้เขาไปหรือพาเขาไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนเท่านั้น แต่ถ้าเขาขัดขวางหรือหลบหนี หรือจะทำเช่นนั้น เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้มาตรการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์[7] [10] เมื่อไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนแล้ว เจ้าพนักงานผู้จับจะแจ้งข้อกล่าวหา แลเหตุผลที่จับ ให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับ เจ้าพนักงานต้องอ่านให้เขาฟัง และส่งให้เขาดู แล้วมอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้เขาด้วย[11]

หลังจากจับแล้ว พนักงานสอบสวนจะถามปากคำผู้ถูกจับเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนความผิดอาญา ในระหว่างนี้ พนักงานสอบสวนมีอำนาจปล่อยเขาไปชั่วคราว หรือจะขังเขาไว้ก่อนก็ได้ โดยถ้าจะขัง ให้พนักงานสอบสวนพาเขาไปยังศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เขามาถึงที่ทำการของตน แล้วชี้แจงต่อศาลถึงความจำเป็นที่ต้องขังเขาไว้ เพื่อขอให้ศาลออกหมายขัง[7] [12]

สรุปว่า การจับ การแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาเข้าพบ มอบตัว ก็คือการจับกุม มีการแจ้งสิทธิ์ แจ้งเหตุพฤติการณ์ที่กล่าวหาให้ทราบ
แต่ผลของการจับแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปตามเหตุและพฤติการณ์ คือ ควรจะควบคุมหรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.กล้วยไข่
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 129

ตอบตอบ: 01/04/2012 6:49 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กระผมขออนุญาตแสดงความเห็นในทางทฤษฎีนะครับ

1.ในกรณีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี นั้น แม้จะมีหมายจับ แต่เมื่อผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ( โดยไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนี ) น่าจะถือได้ว่าศาลมีคำสั่งออกหมายจับโดยผิดหลง เพราะไม่ปรากฎว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 66(2) เมื่อผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อขอต่อสู้คดี พนักงานสอบสวนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจับกุมและควบคุมผู้ต้องหาอีก แม้หมายจับยังไม่ถูกเพิกถอนก็ตาม

2.ในกรณีความผิดที่มีโทษจำคุกเกิน 3 ปี นั้น แม้ศาลจะมีอำนาจออกหมายจับโดยทันทีก็ตาม ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 66(1) แต่การจับนั้น เป็นมาตราการบังคับ เพื่อประกันว่าจะมีผู้ต้องหามาถูกดำเนินคดีและเป็นประกันว่าจะมีตัวผู้ต้องหามารับโทษเมื่อมีคำพิพากษา แต่เมื่อผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอต่อสู้คดี โดยยังไม่มีการจับกุม พนักงานสอบสวนก็ชอบที่จะให้ผู้ต้องหากลับไปได้โดยไม่ต้องมีการจับและประกันตัว เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกต่อไป

แต่ถ้าในทางปฏิบัติ มีหมายจับก็ควรจับ กันฝ่ายผู้เสียหายร้องเรียน เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพ(อิสานใต้)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 3748

ตอบตอบ: 01/04/2012 9:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน แฟนคลับสอบสวน ๕๙๙ ทุกท่าน.....

investigate + logy

ศาสตร์ของการสอบสวน.......รู้....แต่...ไม่อาจเข้าถึง....


บันทึกจับกุม+หมายจับ.....ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ......

บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา+หมายจับ.....ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อ....


ศาสตร์แห่งการสอบสวน/รวบรวมพยานหลักฐาน

บันทึกจับกุม/ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ + บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา/ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อ....+ หมายจับ

ประกอบสำนวนการสอบสวน/ถามว่ามีความผิดตรงไหน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

investigate + logy = investigatology.......ศาสตร์นี้คุณหาอย่างไรก็ไม่พบ..........หากคุณมิใช่.....พนักงานสอบสวนอาชีพ......แต่คุณมาอาศัยอาชีพ/พนักงานสอบสวน/เท่านั้น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 01/04/2012 10:21 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้ต้องหาจะลงลายมือชื่อหรือไม่ ไม่สำคัญครับ เพราะเป็นสิทธิของผู้ต้องหา และไม่ต้องมากล่าวถึงเรื่องศาสตร์หรือศิลป์อะไรทั้งนั้นครับ และไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง พงส.อาชีพ หรือไม่อาชีพอะไรทั้งนั้นครับ เพราะเรื่องนี้ ผมโต้แย้งท่าน ในประเด็นของการอธิบายตัวบทกฎหมายครับ ไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือลงลายมือชื่อ มันคนละประเด็นกันครับ

หากปฏิบัติอย่างที่ท่านแนะนำก็ไม่ถือว่า เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด แต่การอธิบายตัวบทกฎหมายนั้น ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง ต่อให้ธงคำตอบถูก เอาตัวผู้ต้องหาเข้าห้องขังได้ก็จริง แต่อธิบายหลักกฎหมายไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การวินิจฉัยเรื่อง หากผู้ต้องหาไม่ยอมเข้าห้องขัง และหลบหนีย่อมมีความผิด ฐานหลบการควบคุมฯ แตกต่างกัน

เพราะการที่ท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) อธิบายมาเป็นข้อๆ นั้นเป็นการอธิบายตัวบทกฎหมาย ประกอบวิธีการปฏิบัติของท่าน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการอธิบายหลักกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องแย้ง หากท่านเห็นว่า ผมแย้งมานั้นท่านสามารถนำหลักวิชาการมาหักล้างได้ ท่านก็ต้องนำหลักวิชาการมาหลักล้างเลยครับ ผมพร้อมที่จะรับฟังและทำความเห็นแย้งตามหลักวิชาการครับ

ซึ่งผมเองก็ไม่ได้แย้งว่า ใช้บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะทำไม่ได้ และก็ได้อธิบายไว้แล้วว่า แม้จะใช้เป็นบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา แต่มันก็คือการจับกุม ซึ่งส่งผลให้ ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวแล้ว และมีผลให้หมายจับนั้นสิ้นผล เมื่อผู้ต้องหาถูกจับแล้ว ก็สามารถสั่งให้เขาเข้าห้องขังได้

แต่ท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) กลับอธิบายว่า การสั่งให้ผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุมโดยนำเอามาจาก ป.วิ.อ.มาตรา 134 ว.ท้าย ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เพราะขึ้นต้นด้วย ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีหมายจับ มันก็ต่างกันแล้วครับ

หากท่านจะอธิบายว่า ควรใช้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาดีกว่า เพราะจะทำให้ ผู้ต้องหายอมลงลายมือชื่อ และก็ถือว่าเป็นการจับกุมด้วยเหมือนกัน อย่างนี้ผมคงไม่แย้งท่าน

และสุดท้ายคำถามที่ผมถามท่าน ท่านเองก็ยังไม่ได้ตอบหรือแสดงความเห็นแย้งแต่ประการใด จึงขอถามท่านไปอีก ๑ ข้อเลยดีกว่าว่า
การที่ท่านใช้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งให้ผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม ตามความเห็นของท่านนั้น ท่านเห็นว่า เป็นการจับกุมตามหมายจับแล้วหรือไม่ เพราะหากเป็นการจับกุมตามหมายจับ ก็ไม่ต้องไปนำ ป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๔ ว.ท้าย มาอธิบายแต่ประการใด

เพื่อประโยชน์แห่งการศึกษา ซึ่ง พงส.หลายท่าน ใคร่อยากรู้ หากเป็นไปได้ ท่าน พงส.อาชีพ(อิสานใต้) โปรดแย้งตามหลักวิชาการด้วยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.กล้วยไข่
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 30/07/2009
ตอบ: 129

ตอบตอบ: 02/04/2012 12:00 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พนักงานสอบสวนมืออาชีพ ต้องแสวงหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ถ้าพนักงานสอบสวนเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องอำนาจการจับ การควบคุม คงไม่มีเหตุการณ์สลด แบบคดี นายสมคิด แสงวิสุทธิ์ ที่เข้ามอบตัวคดีข่มขืนลูกเลี้ยง และหัวใจวายตายคาคุก หรอกครับ


http://hilight.kapook.com/view/67811/9
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/10/2015 9:39 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

-ผตห ผู้ใหญ่ มีหมายจับมอบตัว ไม่ใช่ผู้ถูกจับ

ทำบันทึก รับมอบตัว. แจ้งข้อเท็จจริง... แล้วแจ้งข้อหา. ตาม 134. แจ้งสิทธิด้วย ตาม 7/1.

ยังไม่ต้องถามคำให้การ. ควบคุม สอบสวนปากคำ ประกัน/ไม่มีประกัน. ฝากขัง

-กรณีผตห มีหมายจับ เป็นเด็ก เยาวชน. มามอบตัว แจ้งตาม 134 เช่นกัน ยังไม่ต้องซักถามปากคำ หากมีเหตุตาม วิอ 66.ที่จะควบคุมตัวได้ ใหัพาตัวไปศาลเยาวชน. ใน 24. ชม. เพื่อขอให้ศาลสั่ง ตาม วิอ 71 ประกอบ 73 วรรคสองส่งตัวไปควบคุมที่สถานพินิจ นัดพร้อมสหวิชาชีพสอบปากคำ. รับรายงานสืบเสาะต่อไป

ถ้าไม่มีเหตุที่จะควบคุม เช่น คดีทำร้าย 295 โทษจำไม่เกินสามปี ไม่หนี ไม่ยุ่งเหยิง ไม่อันตราย ไม่ต้องไปศาล นัดพร้อมสอบปากคำ แจ้งสถานพินิจสืบเสาะ ครบ 30 วันสำนวนไม่เสร็จ. เอาตัวไปผัดฟ้อง

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30408#204559
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/10/2015 9:57 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณีคนต่างชาติ ทำไม่ได้หรอกครับ สิทธิเขาหลายประการเริ่มเมื่อมีการ "จับ"
การแจ้งข้อกล่าวหาแต่เพียงอย่างเดียว เขาขาดสิทธิหลายประการ
และจะกลายเป็นการโต้เถียงในส่วนของเขาว่า เขาถูกจับหรือยัง
...
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/10/2015 9:59 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรณี 295 มีหมายจับที่ศาลพิณาออกหมายให้ขังได้แล้ว และพงส เห็นว่าควรต้องมีตัวในควบคุมตามหมายจับต่อไป ก็พาไปขอให้ศาลสั่งควบคุมในสถานพินิจ ตามวิอ 66(2) ประกอบ 71 วรรคสาม ต่อไปได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/10/2015 10:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กรณีคนต่างชาติ ทำไม่ได้หรอกครับ สิทธิเขาหลายประการเริ่มเมื่อมีการ "จับ"
การแจ้งข้อกล่าวหาแต่เพียงอย่างเดียว เขาขาดสิทธิหลายประการ
และจะกลายเป็นการโต้เถียงในส่วนของเขาว่า เขาถูกจับหรือยัง
...


คนต่างด้าวอยู่ใต้. รธน. ไทยครับ. เมื่ออยู่ในราชอาณาจักร. ใช้กฎหมายไทย. สิทธิในกระบวนการยุติธรรมคนไทยมีอย่างไรคนต่างด้าวก็มีอย่างนั้น

ยกเว้นกรณีเดียว. คือเขามีเอกสิทธิคุ้มครองทางการทูต
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/10/2015 10:10 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กรณีคนต่างชาติ ทำไม่ได้หรอกครับ สิทธิเขาหลายประการเริ่มเมื่อมีการ "จับ"
การแจ้งข้อกล่าวหาแต่เพียงอย่างเดียว เขาขาดสิทธิหลายประการ
และจะกลายเป็นการโต้เถียงในส่วนของเขาว่า เขาถูกจับหรือยัง
...


หลักฎหมายล่ะครับ อยู่ตรงไหนที่ว่าเขาขาดสิทธิ แล้วคนไทยไม่ขาด กรือก็ขาดไปด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 8

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที