Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา ผลเป็นอย่างไร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา ผลเป็นอย่างไร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พนักงานสอบสวนเมืองน้ำดำ
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 15/11/2009
ตอบ: 448

ตอบตอบ: 27/07/2011 8:52 am    ชื่อกระทู้: ไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา ผลเป็นอย่างไร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้กับผุ้ต้องหา ไม่ว่าจะเป็นเพราะลืมมอบ หรือจงใจไม่มอบให้ ผลเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ผิด ๑๕๗ หรือไม่ คับ และมีผลต่อพนักงานสอบสวนในการสอบสวนต่อไปอย่างไรบ้าง ตอบด่วนคีบ เจ้านาย

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
konglha
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/01/2010
ตอบ: 202

ตอบตอบ: 27/07/2011 10:01 am    ชื่อกระทู้: Re: ไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา ผลเป็นอย่างไร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดู ปวิอ.๘๔(๑)ครับจะเข้าใจ และเมื่อกฎหมายบัญญัติให้มอบถ้าไม่ทำก็ให้ลองพิจารณาดูว่าผลจะเป็นอย่างไร ส่วนจับกับสอบฯคนละขั้นตอนกันครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
หยินหยาง
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2008
ตอบ: 1321

ตอบตอบ: 27/07/2011 10:47 am    ชื่อกระทู้: Re: ไม่มอบสำเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา ผลเป็นอย่างไร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...ไม่มีผลต่อพนักงานสอบสวนและการสอบสวน... ส่ายหน้า
...แต่เป็นการละเว้นในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้ปฏิบัติ..อาจจะมีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมครับ... เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 27/07/2011 11:04 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

@ ใครคือเจ้าพนักงาน...?

เจ้าพนักงาน หมายความถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2490 ได้อธิบายถึงความหมายของเจ้าพนักงาน
ว่า หมายถึง “ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทย ให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทย”

จากคำพิพากษานี้
สามารถวางองค์ประกอบของการเป็นเจ้าพนักงานได้ 2 ประการ คือ

1.ต้องมีการแต่งตั้ง และ

2.เป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ

เช่น ราษฎรช่วยจับคนร้ายแม้จะเป็นงานของทางราชการ
แต่ราษฎรผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
การที่นายอำเภอตั้งราษฎรคุมผู้ต้องหา
ไม่ทำให้ราษฎรเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหานั้น
ราษฎรปล่อยผู้ต้องหา
จึงไม่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปล่อยผู้ต้องคุมขังให้หลบหนีไป
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 294/2474)

เมื่อเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต..?

“มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

คำว่า “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
มีอยู่ตามกฎหมาย ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2521
ที่วินิจฉัยว่า “การกระทำโดยมิชอบนั้น เฉพาะตามหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
นั้นโดยตรง ที่ได้รับมอบให้มีหน้าที่นั้นๆ
ถ้าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติไม่เกี่ยวกับหน้าที่
ของเจ้าพนักงานแล้ว ย่อมไม่มีความผิด”

ถ้าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ไม่อยู่ในหน้าที่หรืออยู่ในหน้าที่ แต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยหน้าที่
โดยสุจริต ก็ไม่เป็นความผิด

ดังนั้นถ้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ก็เป็นการกระทำความผิดตามมาตรานี้

องค์ประกอบของความผิดมาตรานี้อยู่ที่ มูลเหตุชักจูงใจ
คือ “มีเจตนาพิเศษ” ที่ต้องการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด

ซึ่งรวมถึงความเสียหายในทุก ๆ ด้าน
โดยไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้น
เช่น ความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเสียหายแก่เสรีภาพ เป็นต้น

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ที่จะเป็นความผิดได้นั้น จะต้องเป็นการกระทำเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากการกระทำนั้นไม่เกิดความเสียหายแล้ว
ย่อมจะไม่เป็นความผิดตามมารา 157

ในขณะที่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ไม่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า การกระทำนั้นมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่
แม้ไม่เกิดความเสียหาย ก็ยังคงถือว่าเป็นการกระทำความผิดได้

สรุป

หลักการกระทำความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้
ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

ผู้กระทำต้องเป็นเจ้าพนักงาน
และที่สำคัญต้องเป็นเจ้าพนักงาน ที่มีหน้าที่กระทำการตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจไว้
และในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น
เป็นการกระทำโดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ดังนั้นหากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไป
ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 157
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนจะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่นั้น
คงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไป

สราวุธ เบญจกุล
โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
http://www.vajira.ac.th/kt/modules.php?name=News&file=article&sid=196

โดยมิชอบ > หมายถึง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมาย
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ...
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/bitstream/123456789/2088/1/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20157%20%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf


@ การตรวจค้นและการจับกุม ของเจ้าพนักงานตำรวจ
จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกัน
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก

และเป็นคนละขั้นตอนกับการสอบสวน
ไม่มีผลกระทบไปถึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
และอำนาจในการฟ้องคดีของโจทก์(อัยการ)

ทั้งหามีผลทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจ
ที่ชอบเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยไม่
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538704050&Ntype=5

@ การกระทำโดยละเว้น
- หน้าที่โดยทั่ว ๆ ไป (GENERAL DUTY)
การไม่ทำตามหน้าที่ ถือเป็นการกระทำโดยละเว้น
พูดอีกอย่างได้ว่า“ละเว้น” เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ เพื่อเป็นหน้าที่

@ มาตรา 84 (1)
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา
และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ
ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง
และมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น
http://www.kodmhai.com/m2/m2-3/m3-77-90.html

เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ว่า..
"และมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น"...

การไม่มอบ จึงมีลักษณะตกอยู่ในบ่วงของ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ...

การลืมให้สำเนา.. เป็นการแก้ต่าง ที่จะให้พ้นจากบ่วง..
การพ้นบ่วง..? เป็นเรื่อง อนาคต...

... เจ๋ง ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
นักสืบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/03/2011
ตอบ: 198

ตอบตอบ: 27/07/2011 9:22 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การที่เจ้าพนักงานผู้จับกุมไม่มอบสำเนาการจับกุมให้นั้น แน่นอนการไม่ให้สำเนาบันทึกการจับกุมนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๑๐๐% โดยไม่ต้องคิด เพราะมันขัดต่อตัวบทกฎหมาย แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบความผิดในตัวบทที่มีอยู่ต่อไปด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนครับ
ส่วนแรก เป็นการกระทำโดยมีเจตนาพิเศษ "เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด" หรือไม่
ส่วนที่สอง เป็นการกระทำโดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย "หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" หรือไม่
ดังนั้นผมจึงเห็นว่า
๑.แม้ผู้จับกุมไม่ได้มอบ สำเนาบันทึกการจับกุมให้ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกจับหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพราะผู้ถูกจับหากต้องการสำเนาบันทึกการจับกุม เมื่อไหร่ก็ขอได้
๒.ผู้จับกุมไม่ได้กระทำไปโดยมีเจตนาทุจริต ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในการไม่ให้บันทึกการจับกุม
ความเห็นส่วนตัว ผมเห็นว่า แม้การไม่มอบสำเนาบันทึกฯ จะอยู่ในบ่วงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ตาม แต่ก็ไม่ผิด ๑๕๗
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 28/07/2011 1:27 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับท่าน...นักสืบ
...แต่โดยปกติ เวลาสอบสวน ก็จะถาม ผตห. ก่อนว่า ได้รับสำเนายัง ส่วนมาก ผตห. จะบอกว่า ยัง ก็จะสำเนาให้ ผตห. ไปซ๊ะ ๑ ฉบับ โดยใช้เครื่องปริ๊นซ์ของหลวง หมึกของหลวง เพราะซื้อมาไว้ในความครอบครองด้วยเงินหลวง ซึ่งก็คือเงินเดือนที่หลวงจ่ายให้ทุกเดือนนั่นแหละ รึว่าที่ใด ไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินหลวงเหมือนกับกระผม จะได้ขอย้ายไปอยู่ด้วยคน มีต่ำแหน่งว่างป๊ะ
...สงสัยท่าน...นักสืบ น่าจะลืมมอบเป็นประจำ
หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ฐิต
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 11/01/2008
ตอบ: 1593

ตอบตอบ: 28/07/2011 8:12 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้อยคำกฎหมาย "เพื่อให้เกิด..."
ทราบกันว่าเป็นเรื่อง "เจตนาพิเศษ" ที่ต่างจาก "เจตนา(ธรรมดาทั่วๆไป)"...

เคยมีเคส โดยศาลฏีกาที่ประชุมใหญ่เห็นว่า...
"เพื่อให้เกิดอุทกภัยตามมาตรานี้(ป.อ.มาตรา 228)...
จำเลยจะต้องมีเจตนาให้เกิดอุทกภัยโดยตรง
จะยกเอาการเล็งเห็นผลของการกระทำตามมาตรา 59 วรรคสอง
มาใช้ไม่ได้

แต่เจตนาของบุคคล เป็นเรื่องในใจ ต้องอาศัยพฤติการณ์
เป็นเรื่องๆไป เป็นเครื่องชี้เจตนา

http://www.stdlawcenter.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5459&Itemid=211

@ ป.วิ.อ. มาตรา 84(1) บัญญัติคำว่า
"ให้เจ้าพนักงานผู้จับ...
และมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้จับนั้น"...
(ก็มีข้อสังเกตที่คำว่า "ให้" / "และ" ซึ่งมีลักษณะ "บังคับผู้จับให้ปฏิบัติ"...)

ก็มีข้อสังเกตอีกว่า คงไม่บัญญัติขึ้นมาลอย ๆ หรือ บัญญัติขึ้นมาเพื่อ
ให้ผู้ถูกจับรับไปเก็บไว้เฉยๆ เพราะก่อนได้รับไป ย่อมทราบรายละเอียดการจับ/ถูกจับ
จากต้นฉบับที่ผู้จับบันทึก และอ่านให้ฟังแล้ว...

ก็มีข้อควรคิดต่อไปว่า ปกติ พงส.สอบปากคำ ผู้ต้องหา
กม.ไม่ได้บัญญัติให้ พงส.มอบสำเนาบันทึกคำให้การให้ผู้ต้องหานั้น...

น่าคิดต่อไปอีกว่า สำเนาบันทึกการจับ ใช่เป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้ถูกจับ
ใช้เป็นช่องทางในการต่อสู้คดี เช่น ปรึกษากับทนายความของตน
หรือให้ได้ทราบว่า ผู้จับได้แจ้งสิทธิผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบแล้ว เป็นต้นหรือไม่

น่าคิดต่อไปอีกว่า ผู้ไม่อยู่ในฐานะผู้จับ ย่อมไม่ใช่ ผู้ลองผิดลองถูกในเหตุการณ์
ไม่ใช่ผู้นำตนไปทดลองว่า ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา จะตัดสินอย่างไร

กรณีสู้ว่า หลงลืม/ขาดเจตนาพิเศษ (ซึ่งเป็นเรื่องในใจ)
ยังมีพฤติการณ์อีกมากมายในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ต้องค้นหา ต่อสู้ หักล้าง
เช่น เคยมีเรื่องส่วนตัวกันไหม กลั่นแกล้งไหม
มีวัตถุประสงค์ใด ในใจผู้จับ แฝงเร้นอยู่บ้างหรือเปล่า เป็นต้น...

น่าคิดต่อไปอีกว่า การนำตนไปทดลองให้ศาลตัดสิน ซึ่งกว่าคดีจะ.."ถึงที่สุด"...
โดยเฉพาะมีอุทธรณ์/ฏีกา ก็น่าจะหลายปี จุดนี้บั่นทอนทางกายภาพ และจิตใจ
ให้ต้องกังวลในชีวิตปกติ และหน้าที่การงานหรือไม่
บั่นทอนเรื่องความก้าวหน้าเติบโตทางหน้าที่ราชการ หรือไม่
เช่น ใกล้ตุลา เมษา แต่ตนมีกรณี
"ต้องหาคดีอาญา/ถูกฟ้องในศาล"....
จะเป็นจุดที่ผู้บังคับบัญชา หยิบยกมาตีในบอร์ดพิจารณาได้หรือไม่ ..
จะหาว่า ไม่แม่น เลินเล่อ หละหลวม หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่
(ทั้งที่ ขยัน มุ่งมั่น มาทั้งชีวิต...)

โดยสรุป... ส่วนตัวแล้ว เห็นว่า...
ในฐานะผู้จับ ควรไม่หลุด ควรไม่หลง ควรไม่ลืม
ก่อนส่งบันทึกพร้อมตัวให้ พงส. ... รีเช็คสอบถามในกลุ่มผู้จับทุกครั้ง
ตรวจในต้นฉบับการจับอีกครั้ง ว่าเขาลงชื่อช่อง"รับสำเนาฯ" แล้ว

... "จะเซฟกว่า หรือแม้จะแบบ มอบช้า ก็ยังจะเซฟกว่าไม่มอบ"....
(เพราะ กม.ก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคำว่า มอบให้ในโอกาสแรก หรือ ทันที
หรือภายในกี่วันนับแต่วันจับ)

ก็จะไม่คล้าย เดินออกจากมุม เปิดหน้าเข้าแลก...
ครบแต่ละยก เป็นหน้าที่กรรมการ
(กรรมการสืบสวน กรรมการสอบสวน ศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฏีกา)...

หลายครั้ง ดูมวยโอลิมปิค เห็นต่อยเยอะ แต่คะแนน ไม่ขึ้น สุดท้าย พลาดเหรียญ....
ด้วยความห่วงใยต่อผู้ที่อยู่ในฐานะ "ผู้จับ" เป็นอาจิณ
โดยเฉพาะ สมัยนี้ ที่เคยเต็มขั้น ก็ไม่เต็มแล้ว
ขั้นยืดไปอีก/ขั้นเต็มแล้วก็ไต่ได้อีกบันได เช่น พ.ต.ท.ไต่ขั้น(ส3/ส4)
ไม่ควรสะดุด ในสิ่งที่ไม่ควร..
... อมยิ้ม ...
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
พนักงานสอบสวนเก๋าพอ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/03/2011
ตอบ: 1797

ตอบตอบ: 28/07/2011 1:39 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ซึ้ง อย่าลืม อย่าพลาด อย่าประมาท เลยครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นักสืบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 23/03/2011
ตอบ: 198

ตอบตอบ: 28/07/2011 2:28 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ในการถามถ้อยคำผู้ต้องหาตาม ม.134/4 ให้ พงส.แจ้งให้ทราบก่อนว่า.....
หาก พงส.ไม่ปฏิบัติตาม ม.134/4 ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ จะผิด 157 หรือไม่ และยังมีอีกหลายมาตราที่บังคับให้ พงส.ต้องทำอย่างโน้น ทำอย่างนี้ หากไม่ทำตาม ก็ทำให้การสอบสวนไม่ชอบบ้างละ ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานบ้างละ ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า จะผิด 157 หรือไม่
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ข้าวเม่า
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 03/11/2010
ตอบ: 64

ตอบตอบ: 11/08/2011 4:22 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้อยคำใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ ตาม ม.๑๓๔/๔ หรือก่อนที่จะดำเนินการตาม ม.๑๓๔/๑ ม.๑๓๔/๒ ม.๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้ (ฎีกา ๓๑๑๙/๒๕๕๒ , ข้อสอบ เนติ ข้อ ๒/๖๑)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
zyt123
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 05/08/2015 9:08 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

montblanc,http://www.montblanc-pens.in.net/

new balance outlet,http://www.newbalance-outlet.org/

nike air max 2015,http://www.nike-air-max.us/

nike outlet store,http://www.nikefactory.org/

free run,http://www.nikefree5.net/

free running,http://www.nikefree-run.net/

free run,http://www.nikefree-run.org.uk/

nike air jordan,http://www.jordanrelease-dates.net/

nike mercurial,http://www.nikemercurial.in.net/

roshe runs,http://www.nikerosherun.us/

nike shoes,http://www.nikestore.us/

the north face,http://www.northface.us.org/

north face outlet,http://www.northfaceoutlet.com.co/

oakley store,http://www.oakleyoutlet.us.org/

the north face outlet,http://www.thenorthface.in.net/

north face uk,http://www.thenorth-face.org.uk/

the north face outlet,http://www.thenorthface.us.org/

north face jackets outlet,http://www.thenorthfacejackets.in.net/

thomas sabo,http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/

tiffany jewelry,http://www.tiffanyandco.net.co/

tiffany co,http://www.tiffanyjewelry.us.org/

timberland boots,http://www.timberlandboots-outlet.in.net/

timberland outlet,http://www.timberlandshoes.com.co/

tommy hilfiger polos,http://www.tommyhilfiger.net.co/

tommy hilfiger coupons,http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/

toms shoes,http://www.toms-shoes-outlet.net/

toms outlet,http://www.toms--outlet.in.net/

toms shoes,http://www.toms-shoes.com.co/

tory burch handbags,http://www.tory-burch-outlet.in.net/

tory burch handbags,http://www.tory-burchoutlet.us.com/

true religion,http://www.true-religion.com.co/

true religion jeans,http://www.truereligionjeans.net.co/

true religion outlet,http://www.truereligion-outlet.com.co/

ugg australia,http://www.ugg-australia.in.net/

ugg boots,http://www.uggboots.net.co/

ugg boots clearance,http://www.uggbootsclearance.com.co/

uggs on sale,http://www.uggsonsale.com.co/

uggs outlet,http://www.uggsoutlet.com.co/

coach outlet,http://www.uptocoachoutlet.com/

vans shoes,http://www.vansshoes.us/

wedding dresses,http://www.weddingdressesuk.org.uk/

yoga pants,http://www.yogapants.com.co/

oakley sunglasses cheap,http://www.oakleysunglasses.gr.com/

oakley sunglasses,http://www.oakleysunglassescheap.in.net/

oakley prescription,http://www.oakley-sunglasses.top/

replica watches,http://www.omegawatches.us.com/

pandora bracelet,http://www.pandora-charms.org.uk/

pandora bracelet,http://www.pandorajewelry.top/

polo ralph lauren,http://www.polo-outlets.com.co/

prada sunglasses,http://www.pradahandbags.net.co/

prada sunglasses,http://www.pradahandbags.com.co/

prada outlet,http://www.pradashoes.com.co/

polo ralph lauren,http://www.ralph-lauren.org.uk/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/

ralph lauren uk,http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/

ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/

polo outlet online,http://www.ralphlaurenpolo.in.net/

ray ban outlet,http://www.ray-ban-outlet.us.com/

ray ban sunglasses,http://www.raybans.us.org/

ray bans,http://www.rayban-sunglasses.org.uk/

ray-ban sunglasses,http://www.rayban-sunglasses.us.org/

ray ban outlet,http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/

ray ban outlet,http://www.raybanwayfarer.in.net/

replica louis vuitton,http://www.replicahandbags.com.co/

rolex watches for sale,http://www.replica-watches.us.com/

jordan 11,http://www.retro-jordans.com/

replica watches,http://www.rolex-watches.me.uk/

nike roshe,http://www.rosherun.org.uk/

beats by dre outlet online,http://www.beatsbydrdre.co.com/

beats audio,http://www.beatsbydre.com.co/

monster headphones outlet,http://www.beats-by-dre.com.co/

dre beats,http://www.beatsheadphones.in.net/

bottega,http://www.bottega.us/

burberry outlet,http://www.burberry-handbags.in.net/

burberry outlet online,http://www.burberry--outlet.in.net/

burberry,http://www.burberryoutlet.me.uk/

burberry outlet,http://www.burberryoutlet.club/

burberry outlet online,http://www.burberryoutlet-online.in.net/

calvin kleins sale,http://www.calvinklein.co.com/

celine bags,http://www.celinebags.org/

chanel handbags,http://www.chanelhandbags.net.in/

baseball bats,http://www.cheap-baseballbats.net/

louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/

nba jerseys,http://www.cheap-jerseys.us.org/

air jordan,http://www.cheap-jordans.net/

basketball shoes,http://www.basketballshoes.com.co/

oakley,http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/

oakley vault,http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/

ray ban sunglasses outlet,http://www.cheaprayban.com.co/

cheap shoes,http://www.cheapshoes.com.co/

uggs on sale,http://www.cheap-uggboots.in.net/

flat iron,http://www.chiflatiron.net.co/

christian louboutin,http://www.christian--louboutin.in.net/

louboutin,http://www.christianlouboutin.org.uk/

louboutin shoes,http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/

coach outlet store,http://www.coachfactory-outlet.co.com/

coach factory online,http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/

coach usa,http://www.coach-handbags.com.co/

coach outlet store online,http://www.coachoutlet-online.com.co/

coach clearance,http://www.coachoutletstore.net.co/

coach outlet store,http://www.coachoutletstore-online.com.co/

chanel outlet,http://www.coco-chanelbags.com.co/

converse shoes,http://www.converse.net.co/

hermes handbags,http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/

cheap glasses,http://www.eyeglassesonline.us.org/

sunglasses for women,http://www.eyeglassframes.us.org/

hollister clothes,http://www.fashion-clothing.us.org/

michaelkors.com,http://www.cheapmichaelkors.us.org/

nike outlet store,http://www.cheap-nikeshoes.net/

oakley outlet,http://www.cheapoakley.us.org/

burberry outlet online,http://burberry.outletnow.org/

louboutin outlet,http://christianlouboutin.outlet-shoes.net/

tory burch outlet,http://toryburch.salesandals.net/

abercrombie fitch,http://www.abercrombieand-fitch.com.co/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombiefitch.us.com/

abercrombie kids,http://www.abercrombie-kids.us.com/

nike huarache,http://www.air-huarache.co.uk/

air jordan shoes,http://www.airjordans.us/

air jordan retro,http://www.airjordanshoes2015.com/

air max,http://www.airmax-2015.org/

air max 90,http://www.airmax-90.org/

babyliss pro,http://www.babylisspro.in.net/

ferragamo outlet,http://www.ferragamo.com.co/

salvatore ferragamo outlet,http://www.ferragamoshoes.net/

hair straightener,http://www.ghdhairstraightener.com.co/

gucci sale,http://www.gucci-uk.me.uk/

gucci belt,http://www.guccihandbags.net.co/

gucci handbags,http://www.guccioutletsale.in.net/

gucci belt,http://www.gucci-outlet.biz/

gucci shoes outlet,http://www.guccishoes.in.net/

gucci outlet,http://www.guccishoes.us.org/

hermes birkin bag,http://www.hermesbags.club/

hermes birkin,http://www.hermesbirkin.biz/

hermes bags,http://www.hermesoutlet.top/

hollister kids,http://www.hollister.us.org/

hollister,http://www.hollisterclothing-store.in.net/

insanity workout calendar,http://www.insanityworkout.net.co/

iphone 4s cases,http://www.iphone-cases.us/

jimmy choo,http://www.jimmychoo.net.co/

jordan retro,http://www.jordanretro.org/

jordan shoes,http://www.jordan-shoes.com.co/

juicy couture outlet,http://www.juicycouture.com.co/

juicy couture handbags,http://www.juicycoutureoutlet.net.co/

kate spade,http://www.kate-spade.com.co/

kate spade handbags,http://www.katespade-outlet.com.co/

kate spade outlet online,http://www.kate-spades.com/

longchamp,http://www.longchamp.us.org/

longchamp handbags,http://www.longchamp.com.co/

louboutin,http://www.louboutin.jp.net/

louis vuitton canada,http://www.louis-vuittoncanada.ca/

louis vuitton bags,http://www.louisvuitton.jp.net/

louis vuitton,http://www.louis--vuitton.org.uk/

louis vuitton handbags,http://www.louisvuitton.so/

louis vuitton,http://www.louisvuittonas.com/

louis vuitton outlet online,http://www.louisvuitton-outlet.com.co/

louis vuitton outlet,http://www.louisvuitton-outlets.us/

marc jacobs handbags,http://www.marcjacobsonsale.com/

mcm handbags,http://www.mcmbags.in.net/

mcm world wide,http://www.mcmhandbags.com.co/

michael kors outlet online,http://www.michaelkors.so/

michael kors purses,http://www.michael--kors.us.com/

michael kors outlet,http://www.michaelkorsbags.us.org/

michael kors handbags,http://www.michaelkorshandbags.org.uk/

michael kors handbags clearance,http://www.michael-kors-handbags.us.com/

michael kors clearance,http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/

michael kors outlet online sale,http://www.michael-kors-outlet.us.org/

michael kors outlet online sale,http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/

michael kors,http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/

michael kors outlet online sale,http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/

michael kors handbags,http://www.michaelkors-uk.org.uk/

nike roshe,http://www.rosheruns.us/

ferragamo outlet,http://www.salvatoreferragamo.in.net/

soccer shoes,http://www.soccer-shoes.org/

softball bats,http://www.softball-bats.us/

supra shoes,http://www.suprashoes.in.net/

swarovski outlet,http://www.swarovskicrystal.com.co/

swarovski outlet,http://www.swarovskijewelry.com.co/

swarovski,http://www.swarovski-uk.org.uk/

north face outlet online,http://www.the-northface.com.co/

ugg boot sale,http://www.ugg-boots.us.org/

harrods,http://www.harrods-london.co.uk/

gucci outlet,http://www.guccishoes.com.co/

polo ralph lauren outlet,http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/

lululemon canada,http://www.lululemoncanada.ca/

lululemon,http://www.yoga-pants.ca/

nike store,http://www.nike-shoes-canada.ca/

pandora charms,http://www.pandora-charms-canada.ca/

rolex watches canada,http://www.rolex-watches-canada.ca/

michael kors outlet online,http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/

adidas shoes,http://www.adidas--canada.ca/

tiffany canada,http://www.tiffanyandco-canada.ca/

hollister canada,http://www.hollistercanada.ca/

abercrombie kids,http://www.abercrombie-and-fitch.ca/

oakley canada,http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/

bride dresses,http://www.wedding--dresses.ca/

swarovski canada,http://www.swarovskicanada.ca/

tommy hilfiger outlet,http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/

new balance,http://www.new-balance.ca/

burberry canada,http://www.burberrycanada.ca/

north face canada,http://www.the-north-face.ca/

polo ralph lauren,http://www.ralph-lauren.ca/

polo ralph lauren outlet,http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/

burberry outlet online,http://www.burberryoutletonline.ar.com/

toms outlet,http://www.toms-outlet.net.co/

michaelkors.com,http://www.michaelkors.in.net/

christian louboutin,http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/

tory burch sale,http://www.toryburchsale.com.co/

prada sunglasses,http://www.pradaoutlet.com.co/

longchamp outlet,http://www.longchamp-handbags.in.net/

longchamp handbags,http://www.longchampoutlet.com.co/

chanel handbags,http://www.chanel-bags.com.co/

true religion jeans,http://www.truereligion-outlet.us.org/

abercrombie and fitch,http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/

hollister clothing store,http://www.hollisterclothing.in.net/

new balance,http://www.newbalance-shoes.org/

converse,http://www.converses-shoes.net/

lulu lemon,http://www.lululemonoutlet.com.co/

baseball jerseys,http://www.nfl-jersey.in.net/

nfl jerseys,http://www.cheapjerseys.us.org/

replica watches,http://www.rolex-watches.us.com/

rolex watches,http://www.rolexwatchesforsale.us.com/

p90x workout,http://www.p90xworkout.in.net/

giuseppe zanotti,http://www.giuseppezanotti.com.co/

m a c cosmetics,http://www.maccosmetics.net.co/

instyler,http://www.instyler.in.net/

mizuno running,http://www.mizunorunning.net/

handbags outlet,http://www.handbagsoutlet.com.co/

hilfiger outlet,http://www.hilfigeroutlet.in.net/

ed hardy,http://www.edhardy.in.net/

levi's jeans,http://www.levisjeans.com.co/

bcbg max azria,http://www.bcbgdresses.net/

bebe outlet,http://www.bebeclothing.net/

rayban,http://www.ray--ban.ca/

christian louboutin,http://www.christian-louboutin-shoes.ca/

nike air max,http://www.nike-air-max.ca/

bcbg max azria,http://www.bcbg-max-azria.ca/

uggs on sale,http://www.uggscanada.ca/
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เจ้าพนักงาน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที