Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8171

ตอบตอบ: 14/05/2010 6:56 pm    ชื่อกระทู้: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎกระทรวง กำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/032/10.PDF

กฎกระทรวงนี้ไม่ได้กำหนดเวลาใช้บังคับ นั่นหมายความว่า ประกาศ รจ.เมื่อใด มีผลใช้บังคับทันทีจ้าพี่น้อง


มาตรา ๘๕/๑ ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้

การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอำนาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคำร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นิติ36
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 30/01/2010
ตอบ: 8

ตอบตอบ: 15/05/2010 11:15 am    ชื่อกระทู้: Re: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณพี่เทพฯ เป็นอย่างสูงครับสำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้น้องๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ยอดดอย
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/09/2009
ตอบ: 1605

ตอบตอบ: 15/05/2010 10:31 pm    ชื่อกระทู้: Re: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.....ขอบคุณท่านเทพฯครับ ได้ Save asไว้ในDocแล้วครับ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พงส.ยอดดอย เมื่อ 16/05/2010 10:06 am, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 916

ตอบตอบ: 15/05/2010 11:52 pm    ชื่อกระทู้: Re: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หลักเกณฑ์การคืนรถยนต์ของกลางตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามหนังสือ กองคดี ตร ที่ 0503 / 21923 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2523 ประกอบ ระเบียบเกี่ยวกับคดี ข้อ 505 การคืนรถของกลางในคดีจราจรฯ ซึ่งพงสฯยึดไว้ตาม ม.78 ตร.ได้ กำหนดหลักเกณฑ์กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองร้องขอรถคืนไว้ดังนี้

1. เมื่อพงสฯตรวจพิสูจน์รถของกลางเสร็จแล้ว
2.มีหลักฐานว่าผู้ร้องขอรถคืนเป็นเจ้าของ หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
3.เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ดำเนินการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจับกุมคนขับที่หลบหนี ไม่ปกปิดเช่น นำเอกสารสำคัญที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุแล้วหลบหนีไปจริง และ เจ้าของฯได้บรรเทาผลร้ายเช่นช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพ ค่าเสียหาย จนผู้เสียหายพอใจ กรณีชดใช้พอควรแล้วผู้เสียหายยังไม่พอใจและไม่ยอมรับก็อาจคืนได้

หลักเกณฑ์คืนรถของกลางนี้ แตกต่างกับหลักเกณฑ์การคืนของกลางตามกฎกระทรวง ตรงที่หลักเกณฑ์การคืนรถของกลางคดีจราจรของตร. มีเรื่องการตกลงค่าเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าการคืนของกลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่คำนึงถึงการนำของกลางมาเป็นพยานหลักฐานในคดีเป็นสำคัญ

จึงมีมีปัญหาต้องขบคิดกันอีกแล้วว่า เมื่อมีกฎกระทรวงวางหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้รับของกลางไปเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ได้ในระหว่างคดีขึ้นมาใช้บังคับแล้ว หลักเกณฑ์การคืนรถคดี จราจรที่ ตร.กำหนดไว้ยังใช้ได้อยู่อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด พวกเรา พงสฯทั้งหลายมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเป็นไร เพื่อประโยชน์ในการทำงาน

โดยความเห็นส่วนตัว ผมมีความเห็นดังนี้

1. เมื่อกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การคืนของกลางไว้แล้ว หลักเกณฑ์ที่ตร.กำหนดไว้ ที่ไม่ขัดหรือแย้งย่อมใช้บังคับได้ เพราะ ตร.ก็มีอำนาจในการวางระเบียบตาม พรบ.ตำรวจ ฯมาตรา 11 ได้เช่นกัน แต่ถ้าหลักเกณฑ์ใดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ป.วิอาญา หลักเกณฑ์ของตร.ย่อมตกไปและต้องไปใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงแทน

2. หลักเกณฑ์คืนรถของ ตร. วางหลักให้นำเรื่องผลการตกลงค่าเสียหายในทางแพ่ง มาประกอบการพิจารณาในการสั่งคืนรถของกลางที่ชนแล้วหนี ซึ่งกฎกระทรวงไม่ได้วางหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ไว้ แต่คงมีหลักเกณฑ์ตามข้อ สี่แห่งกฎกระทรวงวางหลักไว้เพียงว่า การสั่งคืนสิ่งของ จะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง โดยคำนึงถึงเหตุเหตุผล ความจำเป็น และความเร่งด่วนที่ต้องนำสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ , ความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย สูญหาย ถูกทำลาย ปลอม หรือแก้ไข ปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดกับสิ่งของที่จะนำไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ รวมถึง พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดี

หลักเกณฑ์ของตร.มีลักษณะเอาผลการตกลงค่าเสียหายมาเป็นตัวพิจารณาด้วยซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เป็นการเพิ่มขั้นตอน สร้างภาระให้กับประชาชนมากไปกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับได้ เพราะเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งกฎหมายก็ได้กำหนดให้เจ้าของรถทำประกันภัยภาคบังคับไว้อยู่แล้ว ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากเหตุรถชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาผลร้ายจากการประกันภัยตามกฎหมายไปบ้างแล้ว แม้จะไม่เต็มจำนวนก็ตาม

สรุป. เห็นว่า รถของกลางชนแล้วหนีในคดีจราจร การคืนก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่ต้องนำเรื่องผลการตกลงค่าเสียหายมาพิจารณาด้วยแต่ประการใด หลักเกณฑ์การคืนรถของกลางคดีจร.ของตร. ย่อมตกไป

ข้อเสนอแนะ ตร.โดยกองวิชาการ ควรทบทวนระเบียบเกี่ยวฯข้อ 505 นี้โดยเร่งด่วน.

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ จะเป็นแนวทางให้ พงสฯนำไปประกอบการพิจารณาคืนรถของกลางต่อไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 16/05/2010 7:46 am    ชื่อกระทู้: Re: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สุดยอดเพื่อนเทพฯ สายวิชาการจริง ตัวจริงเสียงจริง....ส่วนเราไม่มีที่จะยืนในเว็บนี้แล้ว (ไม่รู้สีอะไร เที่ยวแจกใบแดง ใบเหลืองให้คนอื่นเขาไปทั่ว)...เราเซฟไว้แล้ว มี ปย.มาก แต่ ตร.ทำอะไรต่อจากนี้ แบบ ท่าน พงส์ ว่าไหม ต้องมีแบบฟอร์มออกมาใช้ให้สากลทั่วประเทศ ไม่ใช่ให้ พงสฯ แต่ละคน พิมพ์ไปตามใจชอบ ไม่รู้ วช.หรือ คด.หรือ ดดดดด.อะไรก็แล้วแต่ จะรับรู้หรือยัง...ท่านเทพฯ ประสาน อจ.สัญญา ช่วยกรุณาดีไซน์แบบฟอร์ม เอาของท่าน อจ.สัญญา เลยครับ รวดเร็วและง่ายดี ฝากการบ้านเพื่อนเทพฯ ข้อนี้ด่วนน๊ะครับ แล้วเสนอไป ตร.จะฟัง อจ.รร.นรต.หรือเปล่า ชั่งเขาเถอะ แต่เราเชื่อมั่นและเคารพ อจ.รร.นรต.ที่ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้สอบสวนให้เราจนถึงทุกวันนี้ ทุกท่านครับ ถือว่าเป็นต้นทางที่ วช.และ คด.และ ฝ่าย ดดดดด.อะไรที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินตามครับ เพราะเขาสั่งสอน ผ่านการปฏิบัติมาจริง เข้าใจว่า หากนำเสนอ อจ.สัญญา คงให้ เพื่อนเทพฯ นั่นหล่ะ ดีไซน์แบบฟอร์มให้แล้วร่วมกันตรวจทานสุดท้าย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
VC
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 27/01/2010
ตอบ: 255

ตอบตอบ: 16/05/2010 2:22 pm    ชื่อกระทู้: Re: กฎกระทรวง ตาม ปวิอ.ม.๘๕/๑ ประกาศ รจ.แล้ว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สงสัยนิดหนึ่ง ย่อหน้าแรก.....แก้ไขเพิ่มเติมโดย....(ฉบับที่ 27) พ.ศ.2550 อันเป็น.... ที่ถูกต้อง แก้ไข 2550 หรือ 2551 ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8171

ตอบตอบ: 24/05/2010 8:29 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แก้ไข ๕๐ น่ะถูกต้องแล้วครับเจ้านาย
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb05/%bb05-20-2551-a0001.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
นกเขา
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 10/10/2009
ตอบ: 133

ตอบตอบ: 11/08/2010 8:11 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา ๘๕/๑ ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
ผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ครับ
1. ทรัพย์สิน....ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี แสดงว่า แม้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วถ้ายังไม่ได้นำทรัพย์สินเข้าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี ก็สามารถยื่นคำร้องขอคืนของกลาง ตามมาตรา 85/1 ได้ใช่หรือไม่ และ
2. จะขัดต่อคำว่า "ในระหว่างสอบสวน" หรือไม่ เนื่องจากคำว่า "ในระหว่างสอบสวน" ไม่น่าจะหมายถึงคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 17/09/2015 7:09 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฟ้องศาลแล้ว ก็หลุดจากคำว่า ในระหว่างสอบสวน
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที