Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 16/12/2020 11:27 am    ชื่อกระทู้: หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

https://www.js100.com/en/site/news/view/95629

วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ สภ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นพ.นรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 (Big Mountain Music Festival 11) ที่สนามกอล์ฟดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กรณีฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 15981/2563 วันที่ 13 ธ.ค. 2563 ซึ่งสั่งให้ปิดสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. แต่ยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งปิดพื้นที่โดยยังมีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่


โดยร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้จัดงานในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ 2558 ม.34 (6) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายที่โรคระบาดแพร่ออกไป


มาตรา 34 (Cool เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค


มาตรา 35 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดสถานที่ได้


มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


และความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อหาต่อไป


ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การออกคำสั่งให้ปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง เจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีผู้จัดคอนเสิร์ตฐานฝ่าฝืนคำสั่งนั้น ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต และงานบันเทิงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสามารถจัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางจังหวัดฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่างานใดมีมาตรการบกพร่องก็จะมีคำสั่งให้ยุติงานเช่นเดียวกัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 16/12/2020 11:43 am    ชื่อกระทู้: หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประเด็นสำคัญ คือ หากมีการดำเนินคดีตามมาตรา 34(ุ6) จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนเสียก่อน ตามมาตรา 34 ววรรคท้าย ที่บัญญัติว่า

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งและการสอบสวนโรคตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ซึ่ง รมต .ได้ออกประกาศวางเงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติไว้ตาม

ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสังของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/003_9gcd.PDF

ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสังของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10820200423034536.PDF


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พงส์๒๕๕๓ เมื่อ 17/12/2020 3:39 pm, แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 16/12/2020 11:54 am    ชื่อกระทู้: หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส์๒๕๕๓ บันทึก:
ไฟล์ภาพ แบบฟอร์มแจ้งคำสั่ง

3707e081739e0bf079ae2cb6f035499c.jpg
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส์๒๕๕๓
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2010
ตอบ: 1514

ตอบตอบ: 17/12/2020 10:03 am    ชื่อกระทู้: หลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี คอนเสริตเขาใหญ่ บิ๊กเมาเท่น ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คดี ความผิด ตาม พรบ โรคติดต่อ เปรียบเทียบคดีได้

http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33023#230233
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที