Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การพิมพ์มือผู้ต้องหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การพิมพ์มือผู้ต้องหา
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
soda
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/06/2007
ตอบ: 33

ตอบตอบ: 25/11/2007 3:28 pm    ชื่อกระทู้: การพิมพ์มือผู้ต้องหา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อความ : หากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวตามหมายเรียก
พงส.ต้องพิมพ์มือหรือไม่ อย่างไร
หากผู้ต้องหาไม่ยอมพิมพ์มือ พงส.จะมีอำนาจอะไรได้บ้างหรือผู้ต้องหาจะผิดกฏหมายอะไรบ้าง อย่างไร

จาก : พงส. - 20/11/2007 12:38


ข้อความ : ผู้ต้องหามอบตัวต้องพิมพ์มือตามระเบียบ หากผู้ต้องหาไม่ยอมพิมพ์มือมีความผิด ตามประกาศของคณะปฎิรูปฯ (พี่สนธิ ) จำคุกไม่เกิน ๒ ปีฯ และยังผิดตาม ป.อาญาฯ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานด้วยครับ เป็น(ฎีกา)


จาก : พงส.บนภู - 20/11/2007 13:13


ข้อความ : ต้องพิมพ์มือผู้ต้องหาทุกกรณี ไม่เกี่ยวกับจะได้จับกุมหรือไม่จับกุมหรอกจ้า ถ้าไม่ยอม ก็ตาม พงส.บนภู นั่นแหละ

จาก : พงส.บนดอย - 20/11/2007 13:53


ข้อความ : ป.วิอาญา มาตรา 132 เพื่อประโยชน์แห่งการ
รวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจ...
(1)...ฯลฯ ตรวจตัวผู้ต้องหา ฯลฯ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ลายมือ ฯลฯ
..............................................................................................

ความเห็น..
-มี ป.วิอาญา รองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
และการฟ้องเพิ่ม บวกโทษ (ในกรณีสั่งฟ้อง)
ก็จำต้องอาศัยผลจากการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ

-อำนาจ พงส. มีมากมาย (ทบทวน ป.วิอาญา เช่น ม.132)

-ผู้ต้องหาไม่ยอมให้พิมพ์ ผิดปคป.ฯ
(มูลเหตุมาจาก เสธ.แดง ตกเป็น ผตห.
ไม่ยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)ปคป.ฯ ได้บัญญัติ
เป็นความผิด และมีโทษทางอาญา

จาก : พ.ริมทะเล - 20/11/2007 14:49


ข้อความ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่......./ ๒๕๔๙ (จำไม่ได้)
ข้อความ "ผ้ต้องหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ จพง.ที่สั่งให้พิมพ์มือฯ.....ต้องระวางโทษ....(ศาลแขวง) หาดูเอาเอง...ถือเป็นความผิดต่อ จพง.ในการยุติธรรม...

จาก : ศาลาวัด - 20/11/2007 17:45


ข้อความ : หนา ๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๒๕
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหน้าที่ของผู้ ต้ องหาในคดีอาญาให้ พิมพ์ลายนิ้ วมือตามคํ าสั่งของ
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดกฎหมาย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั นมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิ ดอาญามี หน้ าที่ต้ องพิมพ์
ลายนิ้วมื อ ลายมื อหรื อลายเท้ า
ตามคํ าสั่งของพนั กงานอั ยการ ผู้ว่ าคดี หรื อพนั กงานสอบสวน ผู้ใดฝ่ าฝืนมี ความผิ ดฐานกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรั บไม่เกินหนึ่ งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จาก : พนักงานสอบสวนอาชีพ(อิสานใต้) - 20/11/2007 21:51


ข้อความ : www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/105/8.PDF

จาก : peebaaw - 21/11/2007 05:31


ข้อความ : พี่ อีสานใต้ ถูกต้องแล้วคร๊าบ

จาก : รู้น้อย - 21/11/2007 22:06

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1387

ตอบตอบ: 15/12/2007 9:18 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

dd
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที