Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การพิมพ์มือผู้ต้องหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การพิมพ์มือผู้ต้องหา
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
soda
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 02/06/2007
ตอบ: 33

ตอบตอบ: 25/11/2007 3:28 pm    ชื่อกระทู้: การพิมพ์มือผู้ต้องหา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อความ : หากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวตามหมายเรียก
พงส.ต้องพิมพ์มือหรือไม่ อย่างไร
หากผู้ต้องหาไม่ยอมพิมพ์มือ พงส.จะมีอำนาจอะไรได้บ้างหรือผู้ต้องหาจะผิดกฏหมายอะไรบ้าง อย่างไร

จาก : พงส. - 20/11/2007 12:38


ข้อความ : ผู้ต้องหามอบตัวต้องพิมพ์มือตามระเบียบ หากผู้ต้องหาไม่ยอมพิมพ์มือมีความผิด ตามประกาศของคณะปฎิรูปฯ (พี่สนธิ ) จำคุกไม่เกิน ๒ ปีฯ และยังผิดตาม ป.อาญาฯ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานด้วยครับ เป็น(ฎีกา)


จาก : พงส.บนภู - 20/11/2007 13:13


ข้อความ : ต้องพิมพ์มือผู้ต้องหาทุกกรณี ไม่เกี่ยวกับจะได้จับกุมหรือไม่จับกุมหรอกจ้า ถ้าไม่ยอม ก็ตาม พงส.บนภู นั่นแหละ

จาก : พงส.บนดอย - 20/11/2007 13:53


ข้อความ : ป.วิอาญา มาตรา 132 เพื่อประโยชน์แห่งการ
รวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจ...
(1)...ฯลฯ ตรวจตัวผู้ต้องหา ฯลฯ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ลายมือ ฯลฯ
..............................................................................................

ความเห็น..
-มี ป.วิอาญา รองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
และการฟ้องเพิ่ม บวกโทษ (ในกรณีสั่งฟ้อง)
ก็จำต้องอาศัยผลจากการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ

-อำนาจ พงส. มีมากมาย (ทบทวน ป.วิอาญา เช่น ม.132)

-ผู้ต้องหาไม่ยอมให้พิมพ์ ผิดปคป.ฯ
(มูลเหตุมาจาก เสธ.แดง ตกเป็น ผตห.
ไม่ยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)ปคป.ฯ ได้บัญญัติ
เป็นความผิด และมีโทษทางอาญา

จาก : พ.ริมทะเล - 20/11/2007 14:49


ข้อความ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่......./ ๒๕๔๙ (จำไม่ได้)
ข้อความ "ผ้ต้องหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ จพง.ที่สั่งให้พิมพ์มือฯ.....ต้องระวางโทษ....(ศาลแขวง) หาดูเอาเอง...ถือเป็นความผิดต่อ จพง.ในการยุติธรรม...

จาก : ศาลาวัด - 20/11/2007 17:45


ข้อความ : หนา ๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๒๕
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหน้าที่ของผู้ ต้ องหาในคดีอาญาให้ พิมพ์ลายนิ้ วมือตามคํ าสั่งของ
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดกฎหมาย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั นมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิ ดอาญามี หน้ าที่ต้ องพิมพ์
ลายนิ้วมื อ ลายมื อหรื อลายเท้ า
ตามคํ าสั่งของพนั กงานอั ยการ ผู้ว่ าคดี หรื อพนั กงานสอบสวน ผู้ใดฝ่ าฝืนมี ความผิ ดฐานกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรั บไม่เกินหนึ่ งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จาก : พนักงานสอบสวนอาชีพ(อิสานใต้) - 20/11/2007 21:51


ข้อความ : www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/105/8.PDF

จาก : peebaaw - 21/11/2007 05:31


ข้อความ : พี่ อีสานใต้ ถูกต้องแล้วคร๊าบ

จาก : รู้น้อย - 21/11/2007 22:06

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1388

ตอบตอบ: 15/12/2007 9:18 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

dd
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
assreedy
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/06/2015
ตอบ: 52

ตอบตอบ: 27/06/2015 7:52 am    ชื่อกระทู้: การพิมพ์มือผู้ต้องหา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

OTTAWA —
hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher While the momentum
north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet behind
mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com the United
michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors States' World Cup campaign has
wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 still not
sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france picked
ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet up
michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors any
mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet genuine
pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online speed, the ever-present drama
abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and fitch UK surrounding the team
thomas sabo uk has shown no sign of slowing.So
juicy couture much so that
longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france the steady
hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher stream of controversy is starting to wear thin,
lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online even
louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins among members of the eternally-welcoming public of host nation Canada.From the Hope Solo domestic
chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet violence scandal that kicked
reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes off
nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher the tournament, to Abby
nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers Wambach's comments on
air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france turf, refereeing and much
valentino shoes,valentino,valentinos more, to Alex
sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess Morgan's complaints about the
north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet overly physical play
wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of the
true religion U.S.
tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher opponents,
pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk there
babyliss pro,babyliss has never been a shortage of
montre pas cher topics to
converse pas cher,converse talk about.But
oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france Canada, whose own
juicy couture outlet national team
burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale is
oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses through to the quarterfinals
louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet and in with a
hollister,abercrombie genuine
air max,nike air max chance of reaching the final,
hollister,abercrombie,hollister sito ufficiale,abercrombie italia,abercrombie and fitch,abercrombie outlet seems to be
michael kors,michael kors canada,michael kors outlet,michael kors outlet canada growing
nike huarache,nike huaraches,nike air huarache increasingly unimpressed with the ongoing
nike trainers,nike trainers uk soap opera."It is just
michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors getting tiresome around
asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt this
polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo U.S. team at the
tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry moment,"
tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops said
roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes Kristian
p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 Jack,
celine handbags,celine bag,celine bags soccer
air max analyst for Canada's
marc jacobs tournament
swarovski uk broadcaster
polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo TSN. "There's far too many stories
lacoste,polo lacoste,lacoste pas cher,lacoste.fr,lacoste soldes,survetement lacoste around
supra shoes this
true religion team. We've
birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags had the turf,
oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses we've
michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors had Hope
bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet Solo, we've
new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes had Wambach
michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors moaning
vans,vans pas cher,vans soldes that she
air max,nike air max,air max 90,nike air max 90,air max 1 can't score a goal
new balance pas cher,new balance,new balance femme because it
michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags wasn't
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale on grass.
toms outlet They
longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ are not playing that well.
links of london uk That should
coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online be
kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags the
nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france story."USA
instyler ionic styler,instyler TODAYArmour:
timberland,timberland pas cher,chaussure timberland pas cher,timberland france U.S.
jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags women's
burberry,sac burberry,burberry pas cher,sac burberry pas cher,burberry france current
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france game plan for
air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike World Cup
giuseppe zanotti,giuseppe zanotti outlet isn't workingWambach was
karen millen dresses in the
hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive headlines
prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags again this week, insisting that a
soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys French
coach purses,coach handbags,coach bags referee
air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france had
abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com "purposefully" yellow-carded U.S.
ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban midfielders
nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france Megan Rapinoe and Lauren Holiday against Colombia on
ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners Monday, causing
insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule them to be
mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk suspended
louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins for Friday's quarterfinal against
oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses China. Wambach later
vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes apologized.Former Canadian national team midfielder Clare Rustad
pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online took
chi flat iron,chi hair a verbal
coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online shot
coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet at
coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online the U.S., hinting
vans,vans scarpe,vans italia that coach Jill
ray ban,rayban,occhiali ray ban Ellis'
gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci team is stuck between generations —
true religion with
rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex aging players such as
michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france Wambach
ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban past
burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale their
nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 peak
converse,scarpe converse,converse italia,converse sito ufficiale,converse all star and
ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet a
north face,the north face,north face uk,north face jackets,north face outlet,northface new
longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ crop of
nike air max,air max,air max 90,nike air max 90,air max 1 youngsters
north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france not
ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher yet ready to take over."Their focus shouldn't be on
ray ban sunglasses uk anything
jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro other
kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade than
lancel the way
swarovski jewelry they are
nike roshe,roshe run,nike roshe run,roshe runs playing,"
hollister,hollister uk,abercrombie,abercrombie fitch,abercrombie and fitch Rustad
lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com said.There
timberland outlet are
true religion still
prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags two possibilities for
tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry the U.S. and
nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france Canada
converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet to
hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meet in
easton bats the competition.
vanessa bruno,sac vanessa bruno,vanessa bruno sac,vanessa bruno pas cher,cabas vanessa bruno,sac vanessa bruno en solde,sac vanessa bruno pas cher One would be if
nike free,nike free run,free running,free run,nike running they both
hollister qualified
oakley,occhiali oakley,oakley italia for the final
iphone 6 cases,iphone 6 case,iphone 5c cases,iphone 5s cases,iphone cases,iphone case,iphone 5 cases,iphone 4s cases,iphone 4 cases,ipad cases,ipad mini cases,ipad air cases,galaxy s5 cases,galaxy s4 cases,phone cases and squared
gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet off in
longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ Vancouver on
louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france July
air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 5. The other
nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys would be
rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex pretty intriguing too, especially given
michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the date.
nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 If both teams lose in
herve leger,herve leger dresses the
christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins semifinals, they would
louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia meet in the third-place match in
mont blanc,montblanc,mont blanc pens Edmonton
longchamp,longchamp bags,longchamp uk ... on July
soccer shoes,nike mercurial 4.


beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
dongdong8
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 12/08/2017
ตอบ: 121

ตอบตอบ: 12/08/2017 9:16 am    ชื่อกระทู้: การพิมพ์มือผู้ต้องหา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

adidas soccer cleats
fitflops outlet
kate spade handbags
true religion sale
true religion uk
christian louboutin outlet
coach outlet
rolex datejust
under armour outlet
canada goose canada
christian louboutin shoes
ugg boots
michael kors taschen
ed hardy
adidas yeezy boost 350
adidas nmd
clarks outlet
ugg boots
manolo blahnik shoes
adidas zx flux
reebok shoes
michael kors handbags
michael kors taschen
yeezy boost 350
ugg outlet
hermes birkin bag
cheap jordans
polo ralph lauren
nike air max
fitflop sandals
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
longchamp outlet store
fitflops uk
ralph lauren polo
polo ralph lauren outlet
ray ban uk
coach wallets
tory burch outlet
nike outlet
moncler uk
oakley sunglasses
salvatore ferragamo outlet
air jordan pas cher
nfl jerseys
nfl jerseys
christian louboutin uk
valentino sandals
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap jordans
louis vuitton outlet
hermes belt outlet
polo outlet
fitflops sale clearance
canada goose sale
nike air max 2016
clarks shoes
ralph lauren outlet
birkenstock outlet
cartier glasses
ralph lauren sale
nike roshe
coach outlet store online clearances
adidas nmd
sac longchamp
adidas shoes
oakley sunglasses
nike air max uk
mcm handbags
nike air max pas cher
adidas yeezy
ralph lauren uk
yeezy boost 350 v2
tory burch uk
north face jackets
ugg boots
adidas yeezy boost 350 v2
prada shoes
michael kors outlet
coach factory outlet
the north face
kate spade outlet
ray bans
nba jerseys
nike air max uk
mlb jerseys cheap
pandora uk
coach outlet
nike outlet store
longchamp handbags
columbia sportswear outlet
adidas yeezy boost 350
adidas trainers uk
yeezy adidas
manchester united jersey
coach outlet
polo ralph lauren
coach handbags
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
ugg slippers
moncler jacket
pandora rings
ferragamo belt
supreme clothing
cheap nfl jerseys
oakley canada
michael kors canada
michael kors taschen
under armour
ugg outlet store
ray ban sunglasses
gafas ray ban
uggs outlet
adidas yeezy 350 boost
occhiali ray ban
ugg boots
jordan femme
true religion
michael kors bags
ray ban sunglasses
ralph lauren
ralph lauren outlet
burberry outlet
jordan shoes
dior sunglasses
louis vuitton outlet
nike free run
lebron 13
coach canada
moncler jacket
red bottom shoes
coach purses
rolex submariner
mbt shoes
ray ban solglasögon
adidas stan smith
ugg boots
air max
nike running shoes
ralph lauren pas cher
supra shoes
louis vuitton
ugg outlet
ed hardy clothing
ugg outlet
salvatore ferragamo
ugg boots
cheap oakley sunglasses
air jordan 14
adidas stan smith
ray ban sunglasses
new balance
ray ban sunglasses uk
polo ralph lauren outlet
fitflop shoes
nike football boots
michael kors handbags
oakley sunglasses
fitflops
le coq sportif
basketball shoes
michael kors outlet
vans store
oakley sunglasses
uggs classic boots
coach handbags
adidas originals
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
michael kors
michael kors outlet clearance
prada handbags
dolce and gabbana sunglasses
polo ralph lauren
pandora jewelry
tory burch outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
true religion
moncler jacket
michael kors outlet
kate spade handbags
ugg australia boots
nfl jerseys wholesale
vans shoes
burberry outlet online
coach outlet
coach outlet
michael kors taschen sale
michael kors outlet
fitflops sale clearance
le coq sportif chaussures
asics shoes
michael kors outlet clearance
adidas superstar
true religion outlet
ugg uk
oakley sunglasses
oakley sunglasses
adidas nmd
cheap nfl jerseys
mont blanc pens
columbia outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
birkenstock sandals
nike blazer shoes
mulberry uk
coach outlet
supreme uk
air jordans
hermes bags
nike roshe run
polo ralph lauren
michael kors outlet
fred perry polo
pandora charms
kd 10
polo shirts
louis vuitton outlet
ray ban canada
nike air max uk
michael kors väska
ugg boots clearance
ralph lauren uk
adidas nmd
christian louboutin sale
coach outlet
michael kors handbags
canada goose canada
oakley vault
ugg boots
the north face
uggs clearance
coach outlet
michael kors plånbok
adidas trainers
hermes outlet
true religion jeans
ugg outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
jordan retro 11
nike huarache
michael kors uk
coach outlet online
pandora jewelry
coach factory outlet
michael jordan shoes
nike air jordans
michael kors uk
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
converse outlet
rolex datejust
michael kors handbags
true religion
nike factory outlet
michael kors bags
mac cosmetics
mcm outlet
uggs uk
michael kors handbags
oakley sunglasses
nike roshe
rolex watch
longchamp sac
adidas yeezy boost
jordan retro
nike sb
carrera sunglasses
adidas yeezy
coach factory outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet
adidas outlet
fitflops
michael kors tote handbags
canada goose
polo ralph lauren
chelsea jersey
uggs outlet
burberry outlet
ugg outlet
adidas football boots
ralph lauren outlet
pandora jewelry
uggs outlet
retro jordans
oakley sunglasses
longchamp outlet
hermes handbags
uggs clearance
coach outlet
oakley vault
michael kors outlet
moncler outlet
chaussures louboutin
mont blanc pens
coach outlet
converse shoes
adidas yeezy boost 350 v2
mbt shoes
pandora jewelry outlet
kate spade
yeezy boost 350
lebron shoes
new balance outlet
giuseppe zanotti
ray ban sunglasses
salvatore ferragamo shoes
fitflop sale
nike outlet
nike outlet
yeezy boost 350 v2
nike soccer shoes
coach factory outlet
air jordan
michael kors canada
prada handbags
versace sunglasses
montre rolex pas cher
coach factory outlet
red bottom shoes
ralph lauren polo
adidas neo
yves saint laurent handbags
ralph lauren polo
nike factory outlet
air jordan shoes
ugg australia
ralph lauren polo
kobe shoes
ugg sale
coach factory outlet
uggs slippers
chaussures christian louboutin
adidas outlet
ray ban sunglasses
prada sunglasses
nike air force 1
christian louboutin
snapbacks hats wholesale
ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
louboutin paris
nhl jerseys
supra shoes
adidas shoes
cheap nfl jerseys
nike roshe run
ugg boots clearance
nike trainers
columbia sportswear outlet
tory burch outlet
prada outlet
coach factory outlet
louis vuitton
nike huarache
tory burch outlet
true religion jeans
michael kors bags
kate spade outlet
nike air max
kate spade outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
michael kors handbags
kobe 12 shoes
michael kors handbags
wholesale ray ban sunglasses
uggs outlet
christian louboutin
armani sunglasses
longchamp outlet
vans shoes
burberry outlet
adidas originals
michael kors
ray ban wayfarer
michael kors handbags
michael kors taschen
supreme new york
polo ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin
calvin klein
ray ban zonnebril
mlb jerseys
ugg slippers
cheap jordans
canada goose outlet
polo ralph lauren uk
prada bags
yeezy boost 350 kaufen
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
louboutin shoes
true religion
asics shoes
pandora outlet
cheap nhl jerseys
coach factory outlet
20178.12wengdongdong
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ตอบด่วน
ชื่อเรียก :
ไอคอนแสดงอารมณ์

สบายสบาย ยิ้มเท่ห์ หัวเราะ อมยิ้ม ซึ้ง เจ๋ง น้ำตาซึม ร้องไห้ เศร้า โกรธ ส่ายหน้า เหงื่อตก ตกใจ อาย งง ยิ้มเจ้าเล่ห์

ดูไอคอนแสดงอารมณ์อื่นๆ

ตัวเลือก

อ้างอิงคำถามล่าสุด
รหัสลับ * :

รหัสลับ *
* นำรหัสลับช่องบนมาใส่ช่องนี้
 
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที