Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/01/2017 9:29 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ฯลฯ

*******************************************************

การนำเสนอ ก็ต้องเป็นไปตาม ตัวบทกฎหมาย/ จะนึกหรือเขียนขึ้นเอง...ก็คงไม่อาจดำเนินการได้......

*******************************************************
ฯลฯ
..


เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง.

ดังนั้นข้อเขียนที่ว่า ปรับโดยการเปรียบเทียบ ไม่ใช่โทษ
จึงไปปรับเด็กคดีจราจรได้ ปรับเด็กคดีลหุโทษได้ จึงเป็นข้อเขียนที่นึก หรือเขียนเอง ก็ไม่อาจดำเนินการได้

เพราะขัด วิเด็ก 69/1

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/01/2017 10:00 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้

*******************************************************

ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย....


ขอรับ !!!! ท่าน ฯ

ประกอบ...เจตนารมณ์ของมาตรา 9 แห่ง ป.อาญา

ดังนั้น ผลของการเพ่งพินิจเพิ่มเฉพาะ

ต้องเป็นธรรม กับ คู่ความ ด้วย อะ !!!!

เห็นแบบนั้น

อาย อาย อาย อาย

อาย อาย อาย อาย อาย

ไอ้บ้าคนนึง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 8:31 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายมีหลายตัว
เหตุและผลอ้างอิง
เชื่อมโยง ผูกพัน
คล้อยตามกัน ไม่ขัดแย้ง

ปรุงแต่ง ตามความหนักเบา
แห่งข้อหา ผันออกมาเป็น
ความผิด คิดเป็นอัตราโทษ
เข้าโหมดอำนาจรัฐ

จัดเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจ
เก็บกวาดขยะสังคม
ผิดหนักก็ประหาร
ผิดบางฐาน จำคุกให้สาสม
เด็กผิดก็ให้ไปอบรม
ผิดผสม จำหรือปรับ รับโทษไป/
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 10:48 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีหลายตัว
เหตุและผลอ้างอิง
เชื่อมโยง ผูกพัน
คล้อยตามกัน ไม่ขัดแย้ง

ปรุงแต่ง ตามความหนักเบา
แห่งข้อหา ผันออกมาเป็น
ความผิด คิดเป็นอัตราโทษ
เข้าโหมดอำนาจรัฐ

จัดเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจ
เก็บกวาดขยะสังคม
ผิดหนักก็ประหาร
ผิดบางฐาน จำคุกให้สาสม
เด็กผิดก็ให้ไปอบรม
ผิดผสม จำหรือปรับ รับโทษไป/


แห่ง...สัมมาทิฐิ ไม่มีผู้ใดแย้งได้

แม้แต่...มิจฉาทิฐิ สูงขึ้นไป ก็แก้ไขได้

แต่ และ หรือ ซึ่ง กระทำแบบ...บิด ๆ เบี้ยว ๆ

จนผู้มีส่วนได้เสีย จับทางได้

กรณี เสื่อม ลงไปแล้ว ขอรับ !!!!

ไอ้บ้าคนนึง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:16 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:49 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา


ความบริสุทธิ์ ถูกบิดเบือน

กรรม ... ปรากฏ ตาม ลิขิต

อุดช่องว่าง คือผู้เห็นช่องว่าง

คนรุ่นใหม่ ไม่พัด ต้องตกเป็น...เหยื่อ

สรุป ต่างคิด แต่ทำ

กรณี ไม่รู้ว่า...ผู้ใด จะเป็นหมู

ไผจะเป็นหัวอาหาร นะ ขอรับ !!!!
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:55 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา


ความบริสุทธิ์ ถูกบิดเบือน

กรรม ... ปรากฏ ตาม ลิขิต

อุดช่องว่าง คือผู้เห็นช่องว่าง

คนรุ่นใหม่ ไม่พัด ต้องตกเป็น...เหยื่อ

สรุป ต่างคิด แต่ทำ

กรณี ไม่รู้ว่า...ผู้ใด จะเป็นหมู

ไผจะเป็นหัวอาหาร นะ ขอรับ !!!!


ลืม !!!!

สิ่งแทนตน / สัญลักษณ์ / แกงได

คือ ... ไอ้บ้าคนนึง อะ

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/01/2017 2:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:


ฯลฯ

ตาม ป.วิอาญา และ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่น

ขึ้นสู่ศาล จะต้องเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา เท่านั้น ไม่อาจที่จะเอา ผู้ครอบครองรถ/ผูครอบครองอาวุธปืน เจ้าของรถ หรือ เจ้าของอาวุธปืน ขึ้นไปฟ้องศาล

..


ไม่จริงหรอก

ดู พรบ คุ้มครองเด็กสิ
ทำไมพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีกรณีต้องรับผิดทางอาญาในการกระทำของเด็ก
เอาผิดได้ ฟ้องศาลได้

ทำไม เจ้าของรถ ต้องรับผิดในการกระทำของผู้ขับขี่ ตาม พรบ จราจร
เข่น ถูกริบรถ ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม 78 / ต้องรับโทษตามใบสั่งแปะ
ไม่เสียค่าปรับก็ฟ้องศาลได้ในอายุความ

ผู้ออกกฎหมาย นิติบัญญัติ ใช้หลักกฎหมายอาญาเรื่องอะไร

หลัก ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่นไงครับ

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ก็ต้องใช้กฎหมายเพื่อบังคับโทษให้ถูกต้องตามที่บัญญัติมา
ถ้าสงสัย อย่านึกเอง คิดเอง โดยไม่ฐานกฎหมายรองรับ
หารือกฤษฎีกาได้ ดูหลักในคำพิพากษาก็ได้

นึกเอง เออเอง ก็จะหลงไปเปรียบเทียบปรับเด็กโดยคิดเองว่าทำได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/08/2017 7:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้

*******************************************************

ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย....


ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย

ชอบจำเพาะ มาตรา 29 อะ

ตามข้างต้น กรณีต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน

แต่ ตามที่พบ นั้น !!!! ล่วงเลยเวลา มา ตั้ง 11 เดือน

กรณี เป็นเงื่อนแง่ ให้...รุกคืบ ต่อไป อีก

โดยจำเพาะ ผู้ออกหมายจับ จนท.ศาลปกครอง ฯ

สำนักงานศาลปกครอง เจอ 70 ล้านบาทถ้วน

ประเด็น...ใช้คำสั่งที่มิชอบ

ตู อยากจะร้องไห้เด้ เด้ เด้ เด้

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/08/2017 9:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อาศัยกระทู้ผู้อื่น วกมาเรื่องส่วนตัว อยู่เรื่อย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 12:56 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
อาศัยกระทู้ผู้อื่น วกมาเรื่องส่วนตัว อยู่เรื่อย


อย่าว่า...เป็นเรื่องส่วนตัว สิ

ตามที่นำเนอ ... สิทธิ ล้วน ๆ เลย อะ !!!!

อาจเป็นแนวทาง อาจเป็นตัวอย่าง

เผื่อ...มีผู้ใด เดินตามบ้าง

ท้ายสุด เจรจาแบบ...ลับสุดยอด อะ

เพราะรู้กันแค่...สอง คน เท่านั้น ระหว่าง...

( ผู้ไกล่เกลี่ย , ผู้เสียหาย ) ลงมาเดี๋ยว นี้./

ในห้องปรึกษาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ?

ผู้เสียหาย " รู้ นะว่า จะทำยังไงต่อไป "

ผู้ไกล่เกลี่ย " ทราบแล้ว ครับ "

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ว่าที่ พ.ต.ท.บ้าเอง !!!!

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 1:48 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

นำเสนอเรื่องส่วนตัวมานานแล้ว
ไม่เห็นมีเนื้อหาอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะเลย

มีแต่ตัวเลขยอดเงินเต็มไปหมด

ขทจ ที่กล่าวหา ไม่มีเลย
ข้อกฎหมายที่ปรับกับ ขทจ ไม่มีเลย
จึงเป็นการอาศัยเนื้อที่เพื่อตนเองสะมากกว่า
แบบว่า เพื่อการต่อว่า เหน็บแหนม ส่วนอำนาจ
โดยอาศัยนิคเอม
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 2:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
นำเสนอเรื่องส่วนตัวมานานแล้ว
ไม่เห็นมีเนื้อหาอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะเลย

มีแต่ตัวเลขยอดเงินเต็มไปหมด

ขทจ ที่กล่าวหา ไม่มีเลย
ข้อกฎหมายที่ปรับกับ ขทจ ไม่มีเลย
จึงเป็นการอาศัยเนื้อที่เพื่อตนเองสะมากกว่า
แบบว่า เพื่อการต่อว่า เหน็บแหนม ส่วนอำนาจ
โดยอาศัยนิคเอม


นำสำแดง ในนี้ ไม่เป็น

ถ้า ทำเป็น นำเสนอให้ดู นานแล้ว

ขออภัย ถ้า โง่ เกินไป นะ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 2:11 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นเรื่องของมารยาท ไม่ใช่ฉลาดหรือโง่
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 3:45 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
เป็นเรื่องของมารยาท ไม่ใช่ฉลาดหรือโง่


การมีมรรยาท

หรือ ไม่มีมารยาท

เป็นเรื่องของบุคคล นะ !!!!

ส่วนจะมีมรรยาท หรือ ไม่มี...มารยาท นั้น

เป็นเรื่องของความพึงพอใจ ประกอบ ...

สิ่ง สื่อ สิทธิ ส่วนสาธารณะ

ประกอบ ส่วนใด จะมีมรรยาท กับ ที่ใด

ผู้ใด ทั้ง นี้ ถ้า ข้อเท็จจริง ไม่มี ถูกสวน ไปตั้งนานแล้ว

ทั้งนี้ ตามองค์ความรู้ ที่มี เพื่อปกป้อง สิทธิ ของ ตน เท่านั้น

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 7:01 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เวปนี้เพื่อความรู้ ซักถามปัญหากฎหมายด้านสอบสวน
ไม่ได้ใช้เพื่อส่วนบุคคลในการป้องสิทธิตนของใครคนหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/08/2017 7:02 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โดนสวนแล้วนี่
ยังไม่รู้ตัวเหรอ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/08/2017 8:11 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
เวปนี้เพื่อความรู้ ซักถามปัญหากฎหมายด้านสอบสวน
ไม่ได้ใช้เพื่อส่วนบุคคลในการป้องสิทธิตนของใครคนหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ


เวป นี้./

จะถูก...ฟ้อง ด้วย

บุคคลที่เอกสารหลักฐานตัว เตรียม

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/08/2017 8:15 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
โดนสวนแล้วนี่
ยังไม่รู้ตัวเหรอ


ใน นี้ ก็ แค่ แอบ ๆ

แน่จริง เปิดเผย ตัวตนที่แท้จริงมาดี...ก่า

แอบ ๆ ข้าง ๆ คู ๆ ก็ ไม่มีสาระสำคัญอันใด

ที่จำต้องใส่ใจ แค่...นักเลงคีย์บอร์ด

สรุป ขอให้แอบ ๆ อยู่ นั่น ล่ะ

ขอให้ตก...สัมมาฑิฐิ ฉิบหาย ไปเลย

และ ขอให้คีย์บอร์ด ระเบิดใส่แน่แม๊

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/08/2017 8:21 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
Anonymous บันทึก:
เวปนี้เพื่อความรู้ ซักถามปัญหากฎหมายด้านสอบสวน
ไม่ได้ใช้เพื่อส่วนบุคคลในการป้องสิทธิตนของใครคนหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ


เวป นี้./

จะถูก...ฟ้อง ด้วย

บุคคลที่เอกสารหลักฐานตัว เตรียม

ไอ้บ้าเอง


รีบ เร่ง จิ้ม ตกไป ขออภัย นะ !!!!

บุคคล เอกสารหลักฐานมัดตัว

เตรียมตัว 1 นะจ๊ะ

อันดับแรก MC นี้ ล่ะ โดนก่อนเลย

เอาชื่อจริงไป พ.ต.ท. พงษ์ ๆ นามสกุล ธรรม ๆ วงศ์ ๆ นี้./ ล่ะ

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

เอาไม่มาก แค่ 600,000 บาท นะ

คุณ น้อย ปะคำ !!!!

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4, 5  ถัดไป
หน้า 4 จากทั้งหมด 5

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที