Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/01/2017 9:29 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ฯลฯ

*******************************************************

การนำเสนอ ก็ต้องเป็นไปตาม ตัวบทกฎหมาย/ จะนึกหรือเขียนขึ้นเอง...ก็คงไม่อาจดำเนินการได้......

*******************************************************
ฯลฯ
..


เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง.

ดังนั้นข้อเขียนที่ว่า ปรับโดยการเปรียบเทียบ ไม่ใช่โทษ
จึงไปปรับเด็กคดีจราจรได้ ปรับเด็กคดีลหุโทษได้ จึงเป็นข้อเขียนที่นึก หรือเขียนเอง ก็ไม่อาจดำเนินการได้

เพราะขัด วิเด็ก 69/1

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/01/2017 10:00 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้

*******************************************************

ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย....


ขอรับ !!!! ท่าน ฯ

ประกอบ...เจตนารมณ์ของมาตรา 9 แห่ง ป.อาญา

ดังนั้น ผลของการเพ่งพินิจเพิ่มเฉพาะ

ต้องเป็นธรรม กับ คู่ความ ด้วย อะ !!!!

เห็นแบบนั้น

อาย อาย อาย อาย

อาย อาย อาย อาย อาย

ไอ้บ้าคนนึง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 8:31 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายมีหลายตัว
เหตุและผลอ้างอิง
เชื่อมโยง ผูกพัน
คล้อยตามกัน ไม่ขัดแย้ง

ปรุงแต่ง ตามความหนักเบา
แห่งข้อหา ผันออกมาเป็น
ความผิด คิดเป็นอัตราโทษ
เข้าโหมดอำนาจรัฐ

จัดเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจ
เก็บกวาดขยะสังคม
ผิดหนักก็ประหาร
ผิดบางฐาน จำคุกให้สาสม
เด็กผิดก็ให้ไปอบรม
ผิดผสม จำหรือปรับ รับโทษไป/
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 10:48 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีหลายตัว
เหตุและผลอ้างอิง
เชื่อมโยง ผูกพัน
คล้อยตามกัน ไม่ขัดแย้ง

ปรุงแต่ง ตามความหนักเบา
แห่งข้อหา ผันออกมาเป็น
ความผิด คิดเป็นอัตราโทษ
เข้าโหมดอำนาจรัฐ

จัดเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจ
เก็บกวาดขยะสังคม
ผิดหนักก็ประหาร
ผิดบางฐาน จำคุกให้สาสม
เด็กผิดก็ให้ไปอบรม
ผิดผสม จำหรือปรับ รับโทษไป/


แห่ง...สัมมาทิฐิ ไม่มีผู้ใดแย้งได้

แม้แต่...มิจฉาทิฐิ สูงขึ้นไป ก็แก้ไขได้

แต่ และ หรือ ซึ่ง กระทำแบบ...บิด ๆ เบี้ยว ๆ

จนผู้มีส่วนได้เสีย จับทางได้

กรณี เสื่อม ลงไปแล้ว ขอรับ !!!!

ไอ้บ้าคนนึง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:16 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:49 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา


ความบริสุทธิ์ ถูกบิดเบือน

กรรม ... ปรากฏ ตาม ลิขิต

อุดช่องว่าง คือผู้เห็นช่องว่าง

คนรุ่นใหม่ ไม่พัด ต้องตกเป็น...เหยื่อ

สรุป ต่างคิด แต่ทำ

กรณี ไม่รู้ว่า...ผู้ใด จะเป็นหมู

ไผจะเป็นหัวอาหาร นะ ขอรับ !!!!
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 13/01/2017 11:55 am    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
Anonymous บันทึก:
กฎหมายมีชีวิต
ลิขิตไปตามยุคสมัย
เพื่ออุดช่องว่างให้หมดไป
คนรุ่นใหม่อยู่ในวิสัยต้องพัฒนา


ความบริสุทธิ์ ถูกบิดเบือน

กรรม ... ปรากฏ ตาม ลิขิต

อุดช่องว่าง คือผู้เห็นช่องว่าง

คนรุ่นใหม่ ไม่พัด ต้องตกเป็น...เหยื่อ

สรุป ต่างคิด แต่ทำ

กรณี ไม่รู้ว่า...ผู้ใด จะเป็นหมู

ไผจะเป็นหัวอาหาร นะ ขอรับ !!!!


ลืม !!!!

สิ่งแทนตน / สัญลักษณ์ / แกงได

คือ ... ไอ้บ้าคนนึง อะ

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/01/2017 2:30 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:


ฯลฯ

ตาม ป.วิอาญา และ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่น

ขึ้นสู่ศาล จะต้องเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา เท่านั้น ไม่อาจที่จะเอา ผู้ครอบครองรถ/ผูครอบครองอาวุธปืน เจ้าของรถ หรือ เจ้าของอาวุธปืน ขึ้นไปฟ้องศาล

..


ไม่จริงหรอก

ดู พรบ คุ้มครองเด็กสิ
ทำไมพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีกรณีต้องรับผิดทางอาญาในการกระทำของเด็ก
เอาผิดได้ ฟ้องศาลได้

ทำไม เจ้าของรถ ต้องรับผิดในการกระทำของผู้ขับขี่ ตาม พรบ จราจร
เข่น ถูกริบรถ ตกเป็นของแผ่นดิน ตาม 78 / ต้องรับโทษตามใบสั่งแปะ
ไม่เสียค่าปรับก็ฟ้องศาลได้ในอายุความ

ผู้ออกกฎหมาย นิติบัญญัติ ใช้หลักกฎหมายอาญาเรื่องอะไร

หลัก ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่นไงครับ

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ก็ต้องใช้กฎหมายเพื่อบังคับโทษให้ถูกต้องตามที่บัญญัติมา
ถ้าสงสัย อย่านึกเอง คิดเอง โดยไม่ฐานกฎหมายรองรับ
หารือกฤษฎีกาได้ ดูหลักในคำพิพากษาก็ได้

นึกเอง เออเอง ก็จะหลงไปเปรียบเทียบปรับเด็กโดยคิดเองว่าทำได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/08/2017 7:58 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

มาตรา 28 ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาล

มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ มิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้

*******************************************************

ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย....


ภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจง่าย

ชอบจำเพาะ มาตรา 29 อะ

ตามข้างต้น กรณีต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน

แต่ ตามที่พบ นั้น !!!! ล่วงเลยเวลา มา ตั้ง 11 เดือน

กรณี เป็นเงื่อนแง่ ให้...รุกคืบ ต่อไป อีก

โดยจำเพาะ ผู้ออกหมายจับ จนท.ศาลปกครอง ฯ

สำนักงานศาลปกครอง เจอ 70 ล้านบาทถ้วน

ประเด็น...ใช้คำสั่งที่มิชอบ

ตู อยากจะร้องไห้เด้ เด้ เด้ เด้

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย สบายสบาย

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 07/08/2017 9:06 pm    ชื่อกระทู้: Re: พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาว ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อาศัยกระทู้ผู้อื่น วกมาเรื่องส่วนตัว อยู่เรื่อย
กลับไปข้างบน
ตอบด่วน
ชื่อเรียก :
ไอคอนแสดงอารมณ์

สบายสบาย ยิ้มเท่ห์ หัวเราะ อมยิ้ม ซึ้ง เจ๋ง น้ำตาซึม ร้องไห้ เศร้า โกรธ ส่ายหน้า เหงื่อตก ตกใจ อาย งง ยิ้มเจ้าเล่ห์

ดูไอคอนแสดงอารมณ์อื่นๆ

ตัวเลือก

อ้างอิงคำถามล่าสุด
รหัสลับ * :

รหัสลับ *
* นำรหัสลับช่องบนมาใส่ช่องนี้
 
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2, 3, 4
หน้า 4 จากทั้งหมด 4

 
ไปยัง:  
คุณ สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที