Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 18/05/2017 3:41 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการ แถลงรายงานการปฏิรูปตำรวจว่า รายงานผลการศึกษาดังกล่าวจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯเห็นว่าองค์กรตำรวจควรปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง โดย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามารวมอยู่ภายใต้รัฐมนตรีคนเดียวกัน และให้การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน ทั้งตำรวจ อัยการ ศาล จะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

พล.ต.ท.บุญเรือง กล่าวว่า ส่วนการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) จะมีการปฏิรูป โดยใช้หลักเกณฑ์ต้องผ่านงานสอบสวนอย่างน้อย 2 ปี และร่วมรับผิดชอบสำนวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 70 คดี ขณะเดียวกันจะปรับปรุงเงินเดือนตำรวจให้เพียงพอต่อดำรงชีพ เพื่อให้เลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน สามารถปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามคนร้าย และอำนวยความยุติธรรมได้อย่างไม่มีความกังวลและห่วงใย ทั้งนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คือการขาดแคลนงบประมาณ เช่น เมื่อเกิดคดีที่ต้องติดตามคนร้ายหรือคดีที่ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่กลับไม่มีงบประมาณส่วนนี้ หลายครั้งตำรวจต้องออกเงินกันเอง เป็นการผลักตำรวจไปอยู่ในพื้นที่สีเทา นอกจากนี้ จะให้มีการติดตั้งซีซีทีวีช่วยติดตามคนร้ายอีกทางหนึ่งเหมือนต่างประเทศที่ติดตั้งซีซีทีวีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ของไทยมีความซ้ำซ้อน เพราะเป็นการติดตั้งโดยหลายหน่วยงาน จึงอยากให้โอนให้ทางตำรวจรับผิดชอบเพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยังได้ศึกษาเรื่องงบประมาณของตำรวจ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของข้าราชการตำรวจ ให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงกว่าข้าราชการพลเรือนถึง 13.56-22.57 เท่า จึงเสนอให้ใช้อัตราอ้างอิงในต่างประเทศที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกัน 1.28 เท่า และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.74 เท่า โดยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้น 13,773 บาท จากเดิม 10,760 บาท ขณะที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ ควรมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 26,605 บาท จากเดิม 15,290 บาท และควรมีอัตราเงินเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม สายงานจราจร และสายงานสืบสวนที่มีความเสี่ยงการปฏิบัติงานสูงกว่าตำรวจสายงานอำนวยการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาไอทีออนไลน์ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าทางคดีได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Usename และ Password แก่ประชาชนในการติดตามคดีด้วยตัวเอง ส่วนการปฏิรูประบบงานสอบสวนเสนอให้ปรับระบบการเข้าเวรของพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจจากเดิมเข้าเวรเดี่ยวเป็นเข้าเวรเป็นชุดพนักงานสอบสวน และควรมีการแยกคดีที่ต้องสืบสวนสอบสวนเป็นกรณีพิเศษออกจากการสืบสวนสอบสวนทั่วไป เช่น คดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน คดีผู้มีอิทธิพล คดีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะทาง เพื่อให้หน่วยงานจากส่วนกลางมารับผิดชอบแทน ตลอดจนให้มีเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับข้าราชการในสายงานตามกระบวนการยุติธรรมอื่นเช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) อัยการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
ผกก.(สอบสวน)
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 18/05/2017 7:47 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอาอีกแระ?ทางหลวง,ป่าไม้,ตม.,จราจร,คุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯยังไม่เห็นโอนไปหน่วยงานอื่นสักที
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 19/05/2017 6:52 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมสำหรับ พงส คือ
คนน้อย งานมาก ความรับผิดชอบเกิน 70สำนวนต่อคนต่อปี
สำนวนค้างจะย้ายไปอยู่ ยธ
กลับไปข้างบน
กรูละเบื่อ เจ้านายทำงานไม
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 19/05/2017 8:28 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เสนอ. แนวนี้ ยังงัยก็เงียบ. เหมือนออกข่าวทุกครั้ง ดูของอัยการบ้าง เสนอตรงจุด. ชกเน้นๆ. ชัดๆ. จะเอาอะไร. จะแก้ ตรงไหน
ไม่ใช่ จิตนาการ. เค้าเรียกทำงานไม่เป็น. เสนอแบบนี้ก็พับลงถังขยะเหมือนเดิม
กลับไปข้างบน
พงส.ตะวันออก
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 14/05/2009
ตอบ: 349

ตอบตอบ: 19/05/2017 8:49 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทำงานแบบตลก. หน่วยงานอื่นเค้าเสนอ. กฏหมาย. ตร. เสนอ แค่ข้อคิดเห็น
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
หนับหนุนๆ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 22/05/2017 5:53 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถ้าการไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ คำสั่งออกเดือนตุลาคมตรงเวลาทุกปี ไม่ยืดเยื้อมาถึงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน เหมือนปีแล้วๆ มา ก็เห็นว่าควรย้ายไปสังกัดกระทรวงเถิด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/05/2017 7:08 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยู่กระทรวงจะย้ายตรงเวลา ตรรกะนี้ไม่รับรองความแม่นยำ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/05/2017 2:30 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยู่กระทรวงไหน ตำรวจก็เหมือนเดิม แต่มีนายเพิ่มมาอีก และประชาชนได้อะไรวะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/05/2017 2:45 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจกับการเมืองแยกกันไม่ออก
ตำรวจไปอยู่ที่อื่น
การเมืองแรงๆ เด่วก็ออกไปหยิบชิ้นปลามัน
กินตำแหน่งส่วนหัวของกรมนี้ กรมนั้น
ไปแย่งเก้าอี้เขา
ไม่มีใครอยากเอาไปอยู่บ้านด้วยหรอก
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 23/05/2017 6:06 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เนื้อหายังกลวง ไม่มีน้ำหนักหรอก
ดึงความสนใจไปได้วันหนึ่ง

ก็กฎหมายตำรวจ กฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
ยังไม่เปลี่ยน จะย้ายตำรวจไป ยุติธรรม
ยังไกลนะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/05/2017 5:46 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ดูหนังฝรั่งจะเห็นว่า ตำรวจรัฐขึ้นตรงกับนายกเล็ก ไทยอยากพัฒนาเหมือนกับฝรั่ง ก็ให้ตำรวจขึ้นกับนายก อบจ./นายก อบต. สิ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 24/05/2017 9:38 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้ตำรวจเป็นลูกน้องนักการเมืองโดยตรงเลยนะนั่น
และ นา ยก เล็ก เล็กแต่ชื่อ แต่กิจกรรมประกาศ
ผ่านสื่อ แม่ฮ่องสอน เห็นจะจะ ว่าเป็นยังไง
แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ ทำไมเขายังไม่อยากอยู่กับ นา ยก เล็ก เลย

ก็เขาอยู่ใกล้กัน เห็นอะไร ต่อมิอะไร ก๋อนเป็น นา ยก เล็ก เขารับไม่ได้
กลับไปข้างบน
ผกก.(สอบสวน)
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 25/05/2017 8:25 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มวยล้มต้มคนดูอีกล่ะครับ..ไปทำงานกันดีกว่าครับหาคนมาช่วยเข้าเวรได้ยัง ไอ้คนที่หนีไปช่วยราชการกลับมายัง ห้องคดี ปจว. พลขับ มีคนมาช่วยไหมหรือหนีไปสายตรวจสืบสวนกันหมดแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/05/2017 11:01 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

1.มวยล้ม ต้มคนดู เสนอยังไงก็ไม่ผ่าน ผู้ใหญ่ใน ตร.คุยกับนายกฯแล้ว ตร.อยู่กับนายกฯ งานสอบสวนอยู่กับ ตร.
2.ขณะนี้ มีคณะทำงาน กำลังร่างกฎหมายว่าด้วยพนักงานสอบสวนแห่งชาติ เพื่อควบคุม พงส.ทุกหน่วย ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ ดีเอสไอ.ปกครอง ให้อยู่ในระบบเดียวกัน
3.เรื่องเงินเดือน ไม่ต้องพูดถึง เพราะรัฐบาลไม่มีเงิน เพิ่มเงินให้ตำรวจ แล้วข้าราชการอีก 20 กระทรวง เขาไม่อยากได้ใช่ไหม เราสวมหมวกข้าราชการพลเรือนด้วย แล้ว กพ.ว่าไง คณะกรรมการ กงช.อีกล่ะ ว่าไง คนเสนอเขาหวังดี แต่รัฐบาลไม่มีเงิน ทุกวันนี้ยังกู้จากต่างประเทศเลย ไปดูงบประมาณของประเทศเราก่อนครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 28/05/2017 10:09 pm    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถามกระทรวงยุติธรรมหรือยัง ว่าเขาจะรับเอาตำรวจหรือไม่
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/05/2017 10:22 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถามความสมัครใจ รมต.ยธ.แล้ว เขาไม่เอา ตร.หรอก ไปทำให้กระทรวงเขาตกต่ำ มีแต่ข่าว
ร้องเรียน เขาปวดหัว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 29/05/2017 10:38 am    ชื่อกระทู้: ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เขาบอก เอาตำรวจไปอยู่ด้วย อยู่ไม่เป็นสุขหรอก
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที