Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
ข้องใจ
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 19/09/2012
ตอบ: 11

ตอบตอบ: 09/12/2012 1:41 am    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พี่ชายทำร้ายร่างกายน้องสาว โดยทั้งสองคน อยู่บ้านคนละหลังกับสามี ภริยาของตน
อยากถามว่า
เป็นความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ เพราะเหตุใด

อนึ่ง โดยส่วนตัวผมว่าไม่เป็นเพราะแยกครอบครัวไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็น สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่ที่ถามเพราะได้ยินมา บางคนก็คิดเหมือนผม บางคนก็อ้างว่าอัยการเขาว่าเป็น เพราะถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว ถึงขนาดไม่รับสำนวนแล้วบอกให้ไปส่งอัยการเด็ก ประมาณว่า โต้เถียงกันอัยการนั้นบอกของทางนี้ อัยการนี้บอกของทางนั้น แต่สุดท้ายไม่รู้ว่าอัยการไหนทำ ศาลไหนตัดสิน ว่าไง เพราะไม่ได้ตามเรื่องต่อ ผมเลยไม่อดรู้คำตอบเลยว่สุดท้ายเป็นไง เลยอยากถามเพื่อความแน่นใจเผื่อมีใครเคยทำคดีในเรื่องนี้จนถึงศาลพิพากษา

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เหนือเขื่อน
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 05/12/2012
ตอบ: 28

ตอบตอบ: 09/12/2012 3:16 am    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ดูตามความหมายนี้ พี่น้องหากไม่ได้อยู่บ้านหลังคาเดียวกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ร้อยเกิน
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 29/08/2012
ตอบ: 110

ตอบตอบ: 09/12/2012 6:48 am    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

.......ข้อเท็จจริง ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นพี่น้องกัน แต่แยกมีครอบครัวและอยู่บ้านคนละหลังแล้ว

.......เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ พนักงานสอบสวนหลายคนทำคดีตาม พ.ร.บ.นี้ไปที่ไร อัยการจะมีปัญหาทุกคดี เพราะเป็นกฎหมายใหม่ ท่านจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเป็นกฎหมายที่พิเศษ วิธีปฏิบัติแตกต่างจากคดีทั่วไป หากพลาดจะเสียมวยได้ง่าย จึงทำให้อัยการต่างตีความกันไป เพราะยังไม่มีแนวฎีกา นี้คือสาเหตุหนึ่งที่พนักงานสอบสวน ยังไม่อยากรับคดีประเภทนี้ จึงออกลูกไกล่เกลี่ยเช่นเดิม

......ความเห็น. จากนิยาม คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว กลุ่มนี้ไม่น่าเจาะจง ต้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น แม้ไม่อยู่ครัวเรือนเดียวกันก็น่าจะใช้บังคับได้ด้วย เพราะแม้แต่ "คู่สมรสเดิม" " ผู้เคยเป็นสามีภรรยากัน" ก็ยังเข้าในนิยามด้วย (แสดงว่าแยกทางกันไปอยู่คนละหลังแล้ว) แต่ถ้าบคคลอื่น ๆ จะต้องมีความเกี่ยวพันที่จะต้องพึ่งพาอาศัย และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน จึงจะเข้าตามนิยาม

......พี่น้องกัน น่าจะเข้านิยาม "สมาชิกในครอบครัว" ตามที่ท่านอัยการตีความ....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 09/12/2012 2:25 pm    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ถอดสแควรูท...จากตัวบทเต็ม ๆ จากราชกิจจาฯ

ข้อ ๑. เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคล
ในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ข้อ ๒. นำมาถอดสแควรู์ จะได้ดังนี้ “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
๒.๑ บุคคลกลุ่มดังต่อไปนี้
- คู่สมรส
- คู่สมรสเดิม
- ผู้ที่อยู่กิน
หรือ
- เคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
- บุตร
- บุตรบุญธรรม
- สมาชิกในครอบครัว

๒.๑ รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 09/12/2012 2:42 pm    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ข้อ ๑. คดีอยู่ในอำนาจศาลเยาวชนฯ/ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔ ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิด
ฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

........... ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อมีหรือเกิดเหตุแล้ว......จะ เต+ลิด ....ไปเกินอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ......จะเข้าไปอยู่ในอำนาจของศาลแขวงฯ ตามปรากฎวรรคสอง

ให้ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้

ข้อ ๒. หากหนักเกิน มาตรา ๔ วรรคสองแล้ว ...ก็จะ ...เต+ลิด ..จากศาลแขวงฯไปเข้า......... ศาลจังหวัดไม่อยู่ในอำนาจของ ศาลเยาวชนฯ หรือ ศาลแขวง......สาหัส...หรือ ถึงแก่ความตาย.....

ข้อ ๓. น้อยมากหรือ แทบที่จะไม่มี.....ประเภท ปากว่า/ ตาขยิบ...ด่าด้วยสายตา....
ตำแหนิด้วยการกระทำ.....กระทบกระเทียบ......ส่วนใหญ่ก็กระทืบ ตาเขียวปากแตก ...เลือดตกอย่างออกก็เกินอำนาจศาลเยาวชนฯแล้ว.....ครับ

ข้อ ๔. เจตนารมย์ของ....กฎหมาย...คำนึงถึง...ครอบครัว/ความผาสุก.....การพึงพาอาศัยกัน...หรืออยู่กินด้วยกัน....ทั้งความสัมพันธ์ในสายโลหิต.....ความผูกพัน.....

นำมาถอดสแควรู์ จะได้ดังนี้ “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
๔.๑ บุคคลกลุ่มดังต่อไปนี้
- คู่สมรส....อยู่กินด้วยกัน/ โดยถือทะเบียนสมรส ไว้คนละแผ่น

- คู่สมรสเดิม....ยังคงอยู่กินด้วยกัน/...โดยถือทะเบียนหย่า....เป็นการหย่าทางการเมือง
ตามที่ปรากฏ....เผื่อวัตถุประสงค์การที่จะไม่ต้องถูกรับผิดชอบชำระหนี้...หรือ เหตุอื่นฯ

- ผู้ที่อยู่กิน......อยู่กินกันแบบเถื่อน...ไม่มีทะเบียนสมรส
หรือ
- เคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส......(ความหมายปรากฏในตัวบทแล้ว)

- บุตร.......คงชัดเจนแล้ว/มิใช่ลูกของยามหน้าหมู่บ้าน

- บุตรบุญธรรม....อาจจะเป็นลูกของยาม...หน้าหมู่บ้านแต่รับมาเลี้ยงดู/จดทะเบียนเป็นบุตร..

- สมาชิกในครอบครัว .....ไม่รู้ใครบ้าง....มาอยู่ในบ้าน....ปู้ย่า ตายาย ลุงป้า นา อา.....
ที่จะต้องพึงพาอาศัย..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ไข่มุกอันดามัน
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 27/08/2009
ตอบ: 27

ตอบตอบ: 09/12/2012 4:15 pm    ชื่อกระทู้: พี่น้องทำร้ายกันเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออนุญาตนะครับ

http://www.chiangmai.m-society.go.th/media/topics/files/17-04-55-a.pdf
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที