Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 1373 ที่ตรงกัน
sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: เรียน สมาชิกสอบสวนทุกท่าน ทีมงานจะแก้ไขให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ถามตอบกระทู้ได้
webmaster

ตอบ: 2
เข้าชม: 244

ตอบกระดาน: ทั่วไป   ตอบ: 04/01/2018 4:43 pm   ชื่อกระทู้: เรียน สมาชิกสอบสวนทุกท่าน ทีมงานจะแก้ไขให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้
เรียน สมาชิกสอบสวนทุกท่าน ทีมงานจะแก้ไขให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ถามตอบกระทู้ได้
เนื่องจากถูก spam ข้อความ เพื่อเป็นการป้องการ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาส นี้
  กระทู้: ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 10.00 น. พงส.เชิญประชุมที่ห้องประชุม สพส.สโมสรตำรวจ บางเขน
webmaster

ตอบ: 7
เข้าชม: 2098

ตอบกระดาน: ประชาสัมพันธุ์   ตอบ: 17/07/2017 10:47 am   ชื่อกระทู้: ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 10.00 น. พงส.เชิญประชุมที่ห้องประชุม สพส.สโ
ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 10.00 น. ที่ห้องประชุม สพส.สโมสรตำรวจ บางเขน

พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ นายก สพส.เชิญผู้มีแนวคิดร่วมหารือแนวทางโครงสร้างงานสอบสวน เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจในนาม สพส. ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 265/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1619

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 08/06/2017 1:25 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 265/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 263/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/265/2652560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/265/2652560_Page_1.jpg

...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 264/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1346

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 08/06/2017 1:25 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 264/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 263/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/264/2642560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/264/2642560_Page_1.jpg

...
  กระทู้: หนังสือ ตร.ที่ 009.231/1931 ลง 4 มิ.ย.2560 กำชับการเดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่
webmaster

ตอบ: 1
เข้าชม: 679

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 08/06/2017 9:02 am   ชื่อกระทู้: หนังสือ ตร.ที่ 009.231/1931 ลง 4 มิ.ย.2560 กำชับการเดินทางไป
หนังสือ ตร.ที่ 009.231/1931 ลง 4 มิ.ย.2560 กำชับการเดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่
โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

http://www.sobsuan. ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 263/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 2
เข้าชม: 1507

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 5:02 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 263/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 263/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/263/2632560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/263/2632560_Page_1.jpg

...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 262/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1760

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 5:02 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 262/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 262/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/262/2622560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/262/2622560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 261/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1371

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 4:58 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 261/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 261/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/261/2612560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/261/2612560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 260/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1561

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 4:57 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 260/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 260/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/260/2602560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/260/2602560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 259/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1538

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:42 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 259/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 259/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/259/2592560.pdf


http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/259/2592560_Page_01.jpg ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 258/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1368

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:41 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 258/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 258/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/258/2582560.pdf


http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/258/2582560_Page_01.jpg ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 257/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1309

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:40 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 257/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 257/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/257/2572560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/257/2572560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 256/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1408

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:39 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 256/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 256/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/256/2562560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/256/2562560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 255/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 969

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:38 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 255/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 255/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/255/2552560.pdf


http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/255/2552560_Page_01.jpg ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 254/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 934

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:38 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 254/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 254/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/254/2542560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/254/2542560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 253/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 872

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:37 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 253/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 253/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/253/2532560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/253/2532560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 252/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 972

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:35 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 252/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 252/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/252/2522560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/252/2522560_Page_01.jpg
...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 251/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 960

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 07/06/2017 3:34 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 251/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 251/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/251/2512560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/251/2512560_Page_01.jpg

...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 250/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1352

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 06/06/2017 6:58 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 250/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 250/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559


http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/250/2502560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/250/250256001.jpg

http ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 249/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559
webmaster

ตอบ: 0
เข้าชม: 1125

ตอบกระดาน: แต่งตั้ง ย้ายบรรจุ    ตอบ: 06/06/2017 6:04 pm   ชื่อกระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 249/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.
คำสั่ง ตร.ที่ 249/2560 ลง 4 มิ.ย.60 แต่งตั้ง รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2559

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/249/2492560.pdf

http://www.sobsuan.com/doc/move/2560/249/249256001.jpg

http: ...
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 69 ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 67, 68, 69  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที