Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 1494 ที่ตรงกัน
sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ความเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 4
เข้าชม: 1159

ตอบกระดาน: เนติบัณฑิต   ตอบ: 18/08/2020 10:25 am   ชื่อกระทู้: ความเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
เสพขับ องค์ประกอบ
1 ตัวยาที่เสพต้องเป็น เมท หรือ เมทแอมฯ เท่านั้น
2 รถที่ขับ ต้องเป็นรถตาม พรบ.ขนส่ง หรือ รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เอกสารอ้างอิง ข้อกำหนด ตร ปี 37
http: ...
  กระทู้: ความเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 4
เข้าชม: 1159

ตอบกระดาน: เนติบัณฑิต   ตอบ: 18/07/2020 2:04 pm   ชื่อกระทู้: ความเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
เรื่อง ยาเสพติด คดีเสพ มีปัญหาหลายเรื่อง

ในคดีเสพ มี จนท รัฐ ตรวจฉี่ได้ 3 ฝ่าย

1 ผู้ตรวจหาสารเสพติด ตาม พรบ ยาเสพติด ตามประกาศ สธ ให้ตำรวจ รตต ขึ้นไปมีอำนาจตรวจหาสารเสพติดได้ ต้องมีบัตรแสดงออกโด ...
  กระทู้: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 43
เข้าชม: 25307

ตอบกระดาน: อำนาจสอบสวน   ตอบ: 18/07/2020 12:37 pm   ชื่อกระทู้: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
เดิม พงส เปรียบเทียบได้ทุกคดีที่สอบสวน โดยใช้อำนาจตาม ปวิอ 37 38 ประกอบ พรบ เปรียบเทียบ

มาตรา 4 ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือ คดีที่มีโทษปรับ สถานเ ...
  กระทู้: อำนาจเปรียบเทียบปรับ
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 40
เข้าชม: 37903

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 04/07/2020 8:15 pm   ชื่อกระทู้: Re
ตอบกระทู้

พงส มีอำนาจเปรียบเทียบ หรือ ว่ากล่าวตักเตือน คดีผิดตาม พรบ รถยนต์ ที่ออกใบสั่งจราจรได้
โดย อาศัยอำนาจตาม พรบ จร มาตรา 145 ประกอบ 140
  กระทู้: อำนาจเปรียบเทียบปรับ
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 40
เข้าชม: 37903

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 04/07/2020 6:22 pm   ชื่อกระทู้: Re
ม 140.
ความผิดที่ออกใบสั่งได้ = ความผิดตาม “บทบัญญัติ แห่ง พรบ ฉบับนี้” เว้นมาตรา..... + ความผิดเกี่ยวกับรถ

ม 145
ความผิดที่ พงส เปรียบเทียบหรือว่ากล่าวได้ = ความผิดที่ออกใบสั่งได้และใบสั่งถึง ...
  กระทู้: อำนาจเปรียบเทียบปรับ
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 40
เข้าชม: 37903

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 04/07/2020 12:16 am   ชื่อกระทู้: Re
พงสฯมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ หรือว่ากล่าวตักเตือนได้ตามมาตรา 145 ในความผิดตาม พรบ.ฉบับนี้ เว้นบางข้อหาที่กำหนดไว้

พรบ.ฉบับนี้ มีความผิดสองส่วนที่ให้อำนาจตำรวจจราจร ออกใบสั่งได้ ได้แก่ ความผิ ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 03/07/2020 11:16 am   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
https://youtu.be/qYCZDNQXz0M

http://www.news.perdpong.com/23019


กรณีนี้ทางปฏิบัติคือ จพง.ควบคุมโรค ตาม ประกาศแต่งตั้ง ได้แก่ นายตำรวจยศ รตต. หรือ ปลัด หรือ นายกเทศมนตรีท้องที่ ฯลฯ ต้อ ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 03/07/2020 10:46 am   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2560 ข้อ 11

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97ba ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 02/07/2020 11:47 am   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการออกคำสั่งห้ามออกนอกเคหฯหากไม่สวมหน้ากาก

1.คำสั่งทางปกครองทั่วไป

คําสั่งทางปกครองทั่วไป เป็นคําสั่งทางปกครองประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรุปธรรมโดยมิได้มีผลใช้บั งคับก ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 01/07/2020 9:56 pm   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
ไฟล์ภาพ แบบฟอร์มแจ้งคำสั่ง

  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 01/07/2020 9:25 pm   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
https://www.isranews.org/article/isranews-news/87729-isranewsere-37-2.html


ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม มีความ ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 01/07/2020 4:03 pm   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ทำหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรค มีอำนาจหน้าที่ ออกคำสั่งแจ้ง และ คำสั่งเตือน ตามมาตรา 34 พรบ โรคติดต่อ การส่งคำสั่งแจ้งและคำสั่งเตือนให้ทำตามประกาศ สธ ฯ เมื่อผู้รับคำสั ...
  กระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่กำหนด
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 7
เข้าชม: 1566

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 01/07/2020 11:41 am   ชื่อกระทู้: การดำเนินคดี กรณีไม่สวมหน้ากาก โรคโควิด -19 ต้องทำตามวิธีที่
1. ต้นเรื่อง

ห้วงโควิด ทางราชการโดย สธ ได้ออกประกาศให้ โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10020200514102630.PDF

มีบางจังหวัด ที่ คณะกรร ...
  กระทู้: สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งศาล
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 3
เข้าชม: 2286

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 22/05/2020 3:52 pm   ชื่อกระทู้: สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งศาล
ตัวอย่าง คำร้อง (มอบตัวขอควบคุม)

https://smkjc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/35/cid/4983/iid/81657
  กระทู้: สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งศาล
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 3
เข้าชม: 2286

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 22/05/2020 3:38 pm   ชื่อกระทู้: สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งศาล
แนวทางของศาลเยาวชนฯกลาง

www2.djop.moj.go.th/tr4030/newlaw_2553.pdf

ดูหน้า 47 ด้านซ้ายมือ กรณีเด็กเข้าหาพนักงานสอบสวน (มาตรา 71 )
***********************************************

แจ้งข้อหาแล ...
  กระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 13
เข้าชม: 15057

ตอบกระดาน: ทหาร   ตอบ: 16/05/2020 10:40 pm   ชื่อกระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ป.วิ.อ. 37(1) วางหลักว่า คดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้น แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา มีผลให้คดีอาญาเลิกกัน

องค์ประกอบที่จะทำให้คดี ...
  กระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 13
เข้าชม: 15057

ตอบกระดาน: ทหาร   ตอบ: 16/05/2020 10:08 pm   ชื่อกระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมการปกครอง ได้จัดทำแบบฟอร์ม การรับชำระค่าปรับอย่างสูง ตาม ปวิอ 37(1) เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง. ส่วนของตำรวจหามีไม่ แต่อนุโลมใช้บันทึกเปรียบเทียบคดีอาญาธรรมดามาใช้แทน
...
  กระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 13
เข้าชม: 15057

ตอบกระดาน: ทหาร   ตอบ: 16/05/2020 9:50 pm   ชื่อกระทู้: การชำระค่าปรับอย่างสูง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ดูกระทู้เก่า กรณีผิดตาม พรบ สถานบริการ ข้อหา ยินยอมให้เด็กต่ำ18 เข้าฯ ปรับ 5 หมื่น
ผู้ต้องหา ยอมชำระเต็ม 5 หมื่น ตาม 37(1) มีปัญหาว่า จพง คนไหน ต้องรับชำระค่าปรับ

http://www.sobsuan.com/modules.p ...
  กระทู้: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 43
เข้าชม: 25307

ตอบกระดาน: อำนาจสอบสวน   ตอบ: 15/05/2020 4:15 pm   ชื่อกระทู้: Re: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
แต่ในทางปฏบัติ หาก พงสฯ อ้าง 38 ประกอบ 37(2) เปรียบเทียบ ตาม พรบ.รถยนต์ คดีโทษปรับไม่เกินหมื่นบาท ไปแล้ว ส่งเอกสารเปรียบเทียบไปอัยการตาม 142วรรคท้าย แล้วอัยการเห็นชอบ ตรงนี้ก็ไม่ขัดข้องหรอก จบได้ก็ให ...
  กระทู้: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
พงส์๒๕๕๓

ตอบ: 43
เข้าชม: 25307

ตอบกระดาน: อำนาจสอบสวน   ตอบ: 15/05/2020 4:07 pm   ชื่อกระทู้: Re: พงส.เปรียบเทียบปรับได้ทุก พ.ร.บ. จริงหรือไม่
อำนาจเปรียบเทียบของ พงสฯอยู่ที่ มาตรา 38 ส่วนมาตรา 37 อนุ2 อนุ3 อนุ4 ไม่ใช่บทให้อำนาจ แต่เป็นบทรับรองว่า ถ้าใช้อำนาจเปรียบเทียบตามมาตรา 38 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมีผลให้ คดีอาญาเลิกกัน

อธิบายโดยยกตัว ...
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 75 ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 73, 74, 75  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.41 วินาที