Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ค้นหา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ค้นหาพบ 133 ที่ตรงกัน
sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก
ผู้ส่ง ข้อความ
  กระทู้: ซื้อไม่เรือนเก่า จะเอาไปสร้างบ้านค่ะ
นกเขา

ตอบ: 3
เข้าชม: 1244

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 19/02/2018 7:51 am   ชื่อกระทู้: ซื้อไม่เรือนเก่า จะเอาไปสร้างบ้านค่ะ
ติดต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดครับ แต่ถ้าจะให้แนะนำก็อย่าขนไปเลยครับอาจถูกตรวจสอบระหว่างทางได้และชีัแจงยากนะครับ แต่ถ้าคุณสามารถชี้แจงได้ว่าหน้าต่าง ประตู ไม้แผ่น เหล่านั้นมาจากส่วน ...
  กระทู้: ขนไม้เรือนเก่าข้ามจังหวัด
นกเขา

ตอบ: 11
เข้าชม: 3782

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 19/02/2018 7:39 am   ชื่อกระทู้: ขนไม้เรือนเก่าข้ามจังหวัด
มาตรา ๓๙ ตรี ผู้ใดนําไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคย
อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีสำหรับไม้อื่นที่มิใช่ไม้สัก และไม่น้อย
กว่าสิบปีสำหรับไม้ ...
  กระทู้: ตัดไม้พยูงในวัด
นกเขา

ตอบ: 5
เข้าชม: 1150

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 19/02/2018 7:29 am   ชื่อกระทู้: ตัดไม้พยูงในวัด
ไม้พะยูงไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย (ที่ดินมีโฉนดก็ผิด) เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ส่งผลให้การตัดไม้พะยูง หรือทําอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้พะยูง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตัดไม้พะ ...
  กระทู้: ตัดต้นไม้ในวัด
นกเขา

ตอบ: 3
เข้าชม: 1027

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 05/01/2018 9:12 am   ชื่อกระทู้: ตัดต้นไม้ในวัด
ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าที่ดินที่ไม้ประดู่ขึ้นอยู่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 น.ส. 3 ก. สค.1 ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิประเภทต่างๆ เหล่านี้ที่ดินนั้นก็เป็น "ป่า" ต ...
  กระทู้: ที่ ส ป ก 4-01 จะปลูกไม้แดงไว้ขายได้ไหมครับ
นกเขา

ตอบ: 3
เข้าชม: 2512

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 14/11/2014 10:04 pm   ชื่อกระทู้: ที่ ส ป ก 4-01 จะปลูกไม้แดงไว้ขายได้ไหมครับ
เวลาปลูกไม่ต้องขออนุญาต แต่เวลาตัดต้องขออนุญาตตามมาตรา 11 พรบ.ป่าไม้ เนื่องจากที่ สปก.ยังมีสถานะเป็น "ป่า" ตามกฎหมายป่าไม้ หรือจะทำในรูปแบบสวนป่าก็ได้ ซึ่งเวลาตัดก็ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ...
  กระทู้: ที่ราชพัสดุ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มอบให้กระทรวงกลามโหม ใช้ประโชยน์
นกเขา

ตอบ: 3
เข้าชม: 2553

ตอบกระดาน: บุกรุก   ตอบ: 15/09/2014 7:26 pm   ชื่อกระทู้: ที่ราชพัสดุ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มอบให้กระทรวงกลามโห
ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๙๗/๒๕๓๕ สรุปความว่า ที่ดินที่หวงห้ามไว้ใช้ในราชการนั้นส่วนใดได้มีการใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ของการหวงห้ามแล้วโดยมีสภาพเป็น “ป่า” เหลืออยู่ด้วยอีกบางส่วน ส่วนที่ได้ใช้ตา ...
  กระทู้: การปลูกไม้พยุง เพื่อเศรษฐกิจ
นกเขา

ตอบ: 5
เข้าชม: 4527

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 24/04/2014 9:56 am   ชื่อกระทู้: การปลูกไม้พยุง เพื่อเศรษฐกิจ
ไม้ชนิดอื่นยกเว้นไม้สัก ไม้ยาง ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ (มีโฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. สค 1 โฉนดตราจอง หรือตราจองว่าได้ทำประโยชน์แล้ว) สามารถตัดได้ ขายได้ แปรรูปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะดำเนินการอย่างไรกับไม ...
  กระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
นกเขา

ตอบ: 6
เข้าชม: 3672

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 07/02/2014 9:52 am   ชื่อกระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ไม้พะยูง ในโลกนี้เหลืออยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ต้องหาจะนำไม้พะยูงเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเป็นไม้ที่ตัดในประเทศไทยแน่ๆ
  กระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
นกเขา

ตอบ: 6
เข้าชม: 3672

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 07/02/2014 9:50 am   ชื่อกระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
เมื่อไม่ผิดกฎหมายป่าไม้ ก็ต้องไปดูกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “ไม ...
  กระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
นกเขา

ตอบ: 6
เข้าชม: 3672

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 05/02/2014 10:23 am   ชื่อกระทู้: มีท่อนไม่พะยูงไว้ในครอบครองเท่าใดจึงมีความผิด
ไม้หวงห้ามต้องเป็นไม้ที่ขึ้นในราชอาณาจักรเท่านั้น กรณีนี้ไม้พะยูงมิได้เป็นไม้ในราชอาณาจักร แต่เป็นไม้ที่นำเข้าจากประเทศอื่น จึงไม่ใช่ไม้หวงห้าม ดังนั้น แม้จะมีไม้ไว้ในครอบครอง การกระทำของผู้ครอบครองก็ ...
  กระทู้: ขอผู้มีความรู้เรื่องกฏหมายป่าไม้ครับ
นกเขา

ตอบ: 4
เข้าชม: 3388

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 18/12/2013 6:47 pm   ชื่อกระทู้: ขอผู้มีความรู้เรื่องกฏหมายป่าไม้ครับ
ผมยังไม่เห็นด้วยกรณีไม้ที่ตัดจากที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของประชาชนไม่ใช่ตัดจากป่า แต่ต้องมีใบเบิกทางเพื่อนำไม้เคลื่อนที่จากป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขต เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดให้ ...
  กระทู้: ป.วิ.อาญา ม.85/1
นกเขา

ตอบ: 42
เข้าชม: 49793

ตอบกระดาน: ของกลาง   ตอบ: 17/12/2013 6:44 pm   ชื่อกระทู้: ป.วิ.อาญา ม.85/1
ข้อ 3. สรุปได้ว่า นำข้อ 1. และ ข้อ 2. มาประกอบกัน แนวทางที่ถูกต้องดังนี้

3.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีกรรมสิทธิ ยื่นขอรับคืนไปเก็บรักษา ต่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการ
(เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เกี่ ...
  กระทู้: ขอผู้มีความรู้เรื่องกฏหมายป่าไม้ครับ
นกเขา

ตอบ: 4
เข้าชม: 3388

ตอบกระดาน: ป่าไม้ ทรัพยากร   ตอบ: 09/12/2013 8:07 am   ชื่อกระทู้: ขอผู้มีความรู้เรื่องกฏหมายป่าไม้ครับ
ทำได้ทุกอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่หากถูกเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ผู้ครอบครองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เป็นไม้ที่ตัดจากที่ดินมีเอกสารสิทธิ อย่างเช่นพิสูจน์จากตอไม้ หรือกรณีไม่มีตอ ก็ต้องนำพิสูจน์จากบุคคลที ...
  กระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
นกเขา

ตอบ: 14
เข้าชม: 4701

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 07/09/2013 6:29 pm   ชื่อกระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าพื้นที่ มารับไปเก็บรักษาตามข้อตกลงระหว่าง กษ และ มท
  กระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
นกเขา

ตอบ: 14
เข้าชม: 4701

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 06/09/2013 7:05 pm   ชื่อกระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
ข้อที่ว่าทำไมถึงไม่ผิดฐานลักทรัพย์ ก็เพราะทีดินสาธารณประโยชน์ มีสถานะเป็นป่า ตาม พรบ.
ป่าไม้ 2484 มาตรา 4(1) ไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ดังนั้น ไม้พะยูงดังกล่าวที่ขึ้นบนที่ดินส ...
  กระทู้: ท่านรองสุรินทร์ทำหนังสือโต้ตอบหนังสือ มท.
นกเขา

ตอบ: 100
เข้าชม: 30874

ตอบกระดาน: ชมรม พงส.   ตอบ: 05/09/2013 8:08 am   ชื่อกระทู้: ท่านรองสุรินทร์ทำหนังสือโต้ตอบหนังสือ มท.
พิจารณาเฉพาะ ป.วิ.อ.มาตรา ๑๘ วรรคแรก "ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบ ...
  กระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
นกเขา

ตอบ: 14
เข้าชม: 4701

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 03/09/2013 2:16 pm   ชื่อกระทู้: ลักตัดไม้พะยูงในที่ดินสาธารณะประโยชน์ผิดอะไรบ้างครับ
ทีดินสาธารณประโยชน์ มีสถานะเป็นป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ดังนั้น ไม้พะยูงดังกล่าวจึงเป็นไม้หวงห้าม ซึ่งผู้ใดทำหรือมีไว้ในความครอบครองเป็นความผิดตามกฎหมาย ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับไปเก็บรักษา ตามข้อ ...
  กระทู้: หนังสือ มท.ถึง สตช.ตอบโต้คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 มาแล้ว
นกเขา

ตอบ: 136
เข้าชม: 32633

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 17/08/2013 7:01 pm   ชื่อกระทู้: Re: หนังสือ มท.ถึง สตช.ตอบโต้คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 มาแล้ว
ตามข้อบังคับ มท. ให้เข้าควบคุมการสอบสวนไม่ได้ให้เข้าร่วมการสอบสวนหรือทำการสอบสวน
  กระทู้: ไม้ยังมิได้แปรรูปเก่าผิดหรือไม่ ตอบด่วนด้วยนะครับ
นกเขา

ตอบ: 7
เข้าชม: 3650

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 09/07/2013 6:56 pm   ชื่อกระทู้: ไม้ยังมิได้แปรรูปเก่าผิดหรือไม่ ตอบด่วนด้วยนะครับ
พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 4(4) ให้ความหมายเกี่ยวกับไม้แปรรูป วรรคสองบอกว่าไม้ที่อยูในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างถ้าพิสูจน์ได้ว่าใช้งานมาแล้วเกิน 2 ปี
ไม่ถือว่าเป็นไม้แปรรูป
ขอเรีย ...
  กระทู้: คำสั่ง ตร.ที่ 419/56 ตัดอำนาจฝ่ายปกครองตามข้อบังคับ มท.23 จริงหรือ
นกเขา

ตอบ: 48
เข้าชม: 29126

ตอบกระดาน: กฎหมายอื่น ๆ   ตอบ: 07/07/2013 7:59 am   ชื่อกระทู้: Re: คำสั่ง ตร.ที่ 419/56 ตัดอำนาจฝ่ายปกครองตามข้อบังคับ มท.2
กฎกระทรวง ปี ๒๕๕๕ กำหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง สอบสวนคดี 16 ประเภทได้ แต่ไม่ได้ระบุว่าคดีประเภทอื่นสอบสวนไม่ได้ เนื่องจากจะขัด ป.วิ.อ ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที